Godzinki o św. Józefie (2022)

Rozpoczęcie Godzinek

Witaj Józefie Święty Ojcze litości.
Witaj nadziejo nasza w smutku i żałości.
Tobie wygnańcy Ewy wołamy synowie,
Tobie wzdychamy płaczący my biedni więźniowie.
O Pośredniku wierny, racz Swe litościwe
Oczy spuścić na nasze serca żałośliwe.
I twarz ku nam łaskawą Syna mniemanego,
Daj oglądać po zejściu z świata mizernego.
O łaskawy, pobożny i święty Patronie,
Niechaj wszyscy zbawieni będziem po swym zgonie.
O Jezu, niech po śmierci Ciebie oglądamy,
Józefie, uproś nam czego pożądamy.

Módlmy się:
Prosimy Cię Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, racz nam przyjść z pomocą, abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez przyczynę Świętego Józefa otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie
P. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała
P. A dusze wszystkich wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen

Na jutrznię

Hymn

Józefie, z pokolenia Dawida wydany,
Opiekunie Jezusa od Boga wybrany.
Poślubiony Panience stanu anielskiego,
Stróżu arki przeczystej Króla niebieskiego!
Tyś sam jeden z młodzianów innych bardzo wiele,
Oblubieńcem Maryi obrany w kościele;
Gdy laska zakwitnęła w ręku Twym cudownie,
Gołębica usiadła na głowie nadobnie.
P. Ustanowił go Panem domu Swego.
W. I Zarządcą wszystkich posiadłości Swoich.
P. Módl się za nami Święty Józefie
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Prosimy Cię Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, racz nam przyjść z pomocą abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez przyczynę Świętego Józefa otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

(Video) Godzinki ku czci świętego JÓZEFA

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie
P: Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała
P. A dusze wszystkich wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen

Na prymę

Hymn

Ty strapiony, nie wiedząc skrytej tajemnice,
Myślisz zaraz opuścić swą Oblubienicę;
Już to wszystko szwankuje!
We śnie Anioł głosi:
Wesel się, mówi nie bój, Panna Boga nosi.
Ocknąwszy tedy ze snu, uwierzyłeś słowom;
Jako też należało takim wierzyć mowom.
Zjednaj nam, byśmy Wiery świętej tajemnice
Poznawszy, obaczyli w niebie Boskie lice!

P. Sprawiedliwy wyrośnie jako lilia
W. Zakwitnie przed Panem
P. Módl się za nami Św. Józefie
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Prosimy Cię Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, racz nam przyjść z pomocą, abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez przyczynę Św. Józefa otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie
P. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała
P. A dusze wszystkich wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen

Na tercję

Hymn

Wszystek świat popisują, idźże do Betlejem,
Oddaj swe posłuszeństwo, pospiesz z Zbawicielem,
Który się tam narodzi, obaczysz Go w ciele,
Czego czekał Symeon przez lat bardzo wiele.
Stało się, że Maryja Jezusa powiła,
W pieluszki owinąwszy, w żłobie położyła,
Którego nawiedzając pasterze witali,
Toż czyniąc trzej Królowie, dary Jemu dali.

(Video) Godzinki ku czci świętego Józefa

P. Zasadzony w domu Pańskim.
W. W przedsionkach domu Bożego.
P. Módl się Zanami Św. Józefie!
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Prosimy Cię Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, racz nam przyjść z pomocą, abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez przyczynę Świętego Józefa otrzymać mogli. Który żyjesz królujesz na wieki wieków. Amen

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie
P. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała
P. A dusze wszystkich wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen

Na sextę

Hymn

Nie śpi Herod okrutny, już dziadki morduje,
Krew niewinną rozlewa, Boga prześladuje,
Swym mieczem na Maryi Jedynaka godząc;
Kwapże się do Egiptu, Jezusa uwodząc.
Natychmiast usłuchałeś głosu anielskiego,
Byś od śmierci zachował Syna Panieńskiego.
Zostawałeś w Egipcie z Jezusem, i Jego
Matką miłą, Maryją, od czasu pewnego.

P. Oto sługa wierny i roztropny
W. Którego Pan ustanowił opiekunem Matki Swojej
P. Módl się za nami Św. Józefie!
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Prosimy Cię Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, racz nam przyjść z pomocą, abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez przyczynę Świętego Józefa otrzymać mogli. Który żyjesz królujesz na wieki wieków. Amen

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie
P. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała
P. A dusze wszystkich wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen

Na nonę

(Video) Godzinki ku czci św Józefa

Hymn

Ty po śmierci Heroda, z przestrogi anielskiej,
Powróciłeś do ziemi znowu izraelskiej.
Szedłeś do Galilei z Bogiem, Matką Jego,
Zażywałeś w Nazaret stanu pokornego.
I tam między krewnymi w radości mieszkałeś,
Zbawiciela z dzieciństwa światu wychowałeś.
Żywiłeś ciężką pracą, potem czoła Swego,
Pod Swą mając opieką Boga Wcielonego.

P. Umiłował go Pan i przyozdobił.
W. W uroczyste szaty Go przyodział.
P. Módl się za nami Św. Józefie!
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Prosimy Cię Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, racz nam przyjść z pomocą, abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez przyczynę Świętego Józefa otrzymać mogli. Który żyjesz królujesz na wieki wieków. Amen

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie
P. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała
P. A dusze wszystkich wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen

Na nieszpory

Hymn

Gdy utracił Jezusa dwunastego roku,
Jedynej Swej pociechy, jak źrenicy w oku.
Szukasz wszędzie, znajdujesz Go pośród doktorów,
Strzeżesz pilno wiecznego Króla Archaniołów .
Który się w posłuszeństwo, jak Ojcu, poddaje,
Twoim, Pan nieba, ziemi, poddanym się staje.
Ojcem Ciebie mianuje, matką zaś Maryję,
Ten, któremu Anieli wiecznie czołem biją.

P. Ten, który strzeże Pana swego.
W. Na wieki uczczony będzie
P. Módl się za nami Św. Józefie
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Prosimy Cię Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, racz nam przyjść z pomocą, abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez przyczynę Świętego Józefa otrzymać mogli. Który żyjesz królujesz na wieki wieków. Amen

(Video) Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie
P. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała
P. A dusze wszystkich wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen

Na kompletę

Hymn

Szczęśliwyś jest Józefie, gdy Cię leżącego
Trzyma Jezus z Maryją już konającego.
Za Twe wierne usługi posługę Ci dają,
Przy świętym zejściu Twoim pociechy dodają.
Z jednej strony Pan Jezus, z drugiej Matka Jego,
Anieli też trzymają Józefa Świętego.
Tak szczęśliwie dokonał, który służył wiernie,
Teraz bierze zapłatę w niebie nieśmiertelnie.

P. Ukoronowałeś Go chwałą żywota Panie.
W. I postawiłeś Go nad dziełami rąk Swoich.
P. Módl się za nami Św. Józefie!
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Prosimy Cię Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, racz nam przyjść z pomocą, abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez przyczynę Świętego Józefa otrzymać mogli. Który żyjesz królujesz na wieki wieków. Amen

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie
P. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała
P. A dusze wszystkich wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen

Ofiarowanie Godzinek

Te godzinki pokornie z serca uprzejmego,
Ofiaruję Patronie, Ty przed Pana Swego
Zanieś na tron wysoki, w modlitwie gorącej,
Abyśmy byli w chwale końca nie znającej.
O Jezu, niech po śmierci Ciebie oglądamy,
O Józefie, uproś nam czego pożądamy.

Módlmy się:
Prosimy Cię Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej rodzicielki Twojej, racz nam przyjść z pomocą, abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez przyczynę Świętego Józefa otrzymać mogli. Który żyjesz królujesz na wieki wieków. Amen

(Video) Akatyst ku czci św. Józefa

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie
P. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała
P. A dusze wszystkich wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen

  • « poprz.
  • nast. »

Módlmy się: Prosimy Cię Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, racz nam przyjść z pomocą, abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez przyczynę Świętego Józefa otrzymać mogli.. Módlmy się: Prosimy Cię Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, racz nam przyjść z pomocą abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez przyczynę Świętego Józefa otrzymać mogli.. Módlmy się: Prosimy Cię Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, racz nam przyjść z pomocą, abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez przyczynę Świętego Józefa otrzymać mogli.. Módlmy się: Prosimy Cię Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, racz nam przyjść z pomocą, abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez przyczynę Świętego Józefa otrzymać mogli.. Módlmy się: Prosimy Cię Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, racz nam przyjść z pomocą, abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez przyczynę Świętego Józefa otrzymać mogli.. Módlmy się: Prosimy Cię Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, racz nam przyjść z pomocą, abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez przyczynę Świętego Józefa otrzymać mogli.

K. Módlmy się: Prosimy Cię Panie abyśmy przez zasługi Józefa Świętego, Oblubieńca Przenajświętszej Rodzicielki Twojej, wspomożeni byli, iż czego prośbami naszymi otrzymać nie możemy, aby nam za jego przyczyną dano było; który żyjesz i królujesz na wieki wieków.. K. Módlmy się: Prosimy Cię Panie abyśmy przez zasługi Józefa Świętego, Oblubieńca Przenajświętszej Rodzicielki Twojej, wspomożeni byli, iż czego prośbami naszymi otrzymać nie możemy, aby nam za jego przyczyną dano było; który żyjesz i królujesz na wieki wieków.. K. Módlmy się: Prosimy Cię Panie abyśmy przez zasługi Józefa Świętego, Oblubieńca Przenajświętszej Rodzicielki Twojej, wspomożeni byli, iż czego prośbami naszymi otrzymać nie możemy, aby nam za jego przyczyną dano było; który żyjesz i królujesz na wieki wieków.. K. Módlmy się: Prosimy Cię Panie abyśmy przez zasługi Józefa Świętego, Oblubieńca Przenajświętszej Rodzicielki Twojej, wspomożeni byli, iż czego prośbami naszymi otrzymać nie możemy, aby nam za jego przyczyną dano było; który żyjesz i królujesz na wieki wieków.. K. Módlmy się: Prosimy Cię Panie abyśmy przez zasługi Józefa Świętego, Oblubieńca Przenajświętszej Rodzicielki Twojej, wspomożeni byli, iż czego prośbami naszymi otrzymać nie możemy, aby nam za jego przyczyną dano było; który żyjesz i królujesz na wieki wieków.. K. Módlmy się: Prosimy Cię Panie abyśmy przez zasługi Józefa Świętego, Oblubieńca Przenajświętszej Rodzicielki Twojej, wspomożeni byli, iż czego prośbami naszymi otrzymać nie możemy, aby nam za jego przyczyną dano było; który żyjesz i królujesz na wieki wieków.. K. Módlmy się: Prosimy Cię Panie abyśmy przez zasługi Józefa Świętego, Oblubieńca Przenajświętszej Rodzicielki Twojej, wspomożeni byli, iż czego prośbami naszymi otrzymać nie możemy, aby nam za jego przyczyną dano było; który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Prosimy Cię, Panie, abyśmy wsparci zasługami świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, za jego przyczyną otrzymali to, czego prośbami własnymi uzyskać nie możemy.. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, za przyczyną Matki Bożej i świętego Józefa, niech odpoczywają w pokoju.. Prosimy Cię, Panie, abyśmy wsparci zasługami świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, za jego przyczyną otrzymali to, czego prośbami własnymi uzyskać nie możemy.. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, za przyczyną Matki Bożej i świętego Józefa, niech odpoczywają w pokoju.. Prosimy Cię, Panie, abyśmy wsparci zasługami świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, za jego przyczyną otrzymali to, czego prośbami własnymi uzyskać nie możemy.. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, za przyczyną Matki Bożej i świętego Józefa, niech odpoczywają w pokoju.. Prosimy Cię, Panie, abyśmy wsparci zasługami świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, za jego przyczyną otrzymali to, czego prośbami własnymi uzyskać nie możemy.. Prosimy Cię, Panie, abyśmy wsparci zasługami świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, za jego przyczyną otrzymali to, czego prośbami własnymi uzyskać nie możemy.. Prosimy Cię, Panie, abyśmy wsparci zasługami świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, za jego przyczyną otrzymali to, czego prośbami własnymi uzyskać nie możemy.. Prosimy Cię, Panie, abyśmy wsparci zasługami świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, za jego przyczyną otrzymali to, czego prośbami własnymi uzyskać nie możemy.

Godzinki o Świętym Józefie. Amen. W. Amen. P. Ustanowił go Panem domu Swego.. P. Módl się za nami Święty Józefie W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Józefie W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Prosimy Cię Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, racz nam przyjść z pomocą, abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez przyczynę Św.. Józefie!. P. Oto sługa wierny i roztropny W. Którego Pan ustanowił opiekunem Matki Swojej P. Módl się za nami Św.. Józefie!. Józefie!. P. Ten, który strzeże Pana swego.. W. Na wieki uczczony będzie P. Módl się za nami Św.. Józefie W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.. Józefie!

Zacznijcie usta nasze chwalić B oga sw ego, * 1 wielbić Go na wieki w Ś w iętych sługach Jego.. Jak było na początku, teraz, zaw sze i ninie, * Niech Bóg w T rójcy jedyny na w iek wieków słynie.. P rzybądź na pomoc, św ięty Józefie, Piastu- nie, * Z Jezusem i M aryą p rzy ostatnim zgonie.. Jak było na początku i zaw sze i ninie, * Niech Bóg w T rójcy jedyny na wiek w ieków słynie.. (jak na .lutrzni).. Jezu Chryste, Panie nasz, Baranku. Boży ,niewinna za grzechy nasze Ofiaro!

Święta Maryjo, módl się za nami,. Przeczyste Serce świętego Józefa,. Przeczyste Serce świętego Józefa, czuwające przy Sercu Jezusa w Betlejem,. Przeczyste Serce świętego Józefa, przejęte troską o losy Rodziny w Egipcie,. Przeczyste Serce świętego Józefa, zjednoczone z Sercem Jezusa i Maryi,. Przeczyste Serce świętego Józefa, napełnione Łaskami,. Przeczyste Serce świętego Józefa, Lilio pokory,. Przeczyste Serce świętego Józefa, Mieszkanie wielu cnót,. Przeczyste Serce świętego Józefa, Wzorze czystości i posłuszeństwa, Przeczyste Serce świętego Józefa, gorejące zawsze Miłością do Boga,. Przeczyste Serce świętego Józefa, Sługo wierny i mądry,. Przeczyste Serce świętego Józefa, pełne troski dla błądzących i grzesznych,. Przeczyste Serce świętego Józefa, Filarze Prawdy,. Przeczyste Serce świętego Józefa, Filarze Świętej Matki Kościoła,. Przeczyste Serce świętego Józefa, pełne Opiekuńczości,. Przeczyste Serce świętego Józefa, Słodyczy Miłości,. Przeczyste Serce świętego Józefa, Ucieczko w przeciwnościach,. Przeczyste Serce świętego Józefa, Pociecho zatroskanych,. Przeczyste Serce świętego Józefa, nadziejo wątpiących,. Przeczyste Serce świętego Józefa, pogromco złych duchów,. Przeczyste Serce świętego Józefa, w pokorze najgłębsze,. Przeczyste Serce świętego Józefa, w bogobojności najwyższe,. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.. Józefie, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę, abym pracował w duchu pokuty, dla zadośćuczynienia za swoje liczne grzechy; bym pracował sumiennie, wyżej ceniąc poczucie obowiązku, niż swoje upodobania; abym pracował z weselem i wdzięcznością, poczytując sobie za chlubę używanie i rozwijanie przez pracę darów otrzymanych od Boga; abym w pracy zachował porządek, spokój, umiar i cierpliwość, nie poddając się znudzeniu i trudnościom, abym pracował przede wszystkim z czystą intencją i z zapomnieniem o sobie, mając zawsze przed oczyma śmierć i rachunek, jaki muszę złożyć ze straconego czasu, ze zmarnowanych darów, z opuszczenia okazji do czynienia dobra i z próżnego upodobania w powodzeniu, tak szkodliwego w Bożej sprawie, wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twoje podobieństwo, Patriarcho Józefie!. Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy Ojcze, którego Jezus uczynił szafarzem swoich łask; przez tę niewysłowioną radość, jakiej doznawało Twe serce, gdyś Go jako małe Dzieciątko na rękach piastował i ciągle przebywał w Jego obecności, błagam Cię, osłoń mnie swą ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie grzechów, głęboką pokorę, nieskalaną czystość, najgorętszą miłość Bożą i wszystkie dary Ducha Świętego, aby dzięki nim moje biedne serce mogło stać się miłym przybytkiem dla Serca Jezusa i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie z Nim w czasie i wieczności.. O chwalebny Patriarcho, święty Józefie,. – przez Twoje doskonałe posłuszeństwo Bogu, zmiłuj się nade mną,. – przez Twoje święte życie, pełne cnót i zasług, usłysz moją modlitwę,. – przez Twoje najsłodsze imię, dopomóż mi,. – przez Twe najhojniejsze serce, bądź przy mnie,. – przez Twoje najświętsze łzy, pociesz mnie,. – przez siedem Twych boleści, zmiłuj się nade mną,. – przez siedem Twych radości, pociesz mnie,. – od wszelkich szkód ciała i duszy, uchroń mnie. – od wszelkich niebezpieczeństw i klęsk, wybaw mnie.. O święty Józefie, Ojcze nasz najukochańszy, weźże te biedne serca nasze i uproś im doskonałe z grzechów oczyszczenie, oderwanie od marności tego świata, spraw, aby ogień miłości Bożej rozpalił serca nasze, aby je zmiękczył i przemienił, ukształtuj je na wzór Twego serca i złóż je na ofiarę Zbawicielowi najmilszemu i Jego Przeczystej Matce, aby stały się wyłączną Ich własnością i aby kiedyś w niebie kochały i wielbiły Jezusa i Jego Niepokalaną Matkę i z Tobą o Józefie święty, Przebłogosławiony chwaliły Boga w Trójcy Świętej Jedynego na wieki wieków.. Józefa należała, w pewien sposób – ze względu na swój cel – do porządku hipostatycznego: nie w tym znaczeniu, iż współpracował on wewnętrznie jako fizyczne narzędzie Ducha Świętego w tajemnicy Wcielenia – gdyż pod tym względem jego rola była o wiele niższa od roli Maryi – ale że przeznaczony był by stać się, w porządku przyczyn moralnych, stróżem dziewictwa i czci Maryi jako przybrany ojciec oraz opiekun Słowa, które stało się Ciałem: „Jego misja należy ze względu na swój cel do porządku hipostatycznego, nie poprzez zasadniczą fizyczną i bezpośrednią współpracę, ale przez współpracę moralną i pośrednią (poprzez Maryję), będącą niemniej współpracą rzeczywistą i prawdziwą”.. Dlatego właśnie Duch Święty, widząc to niebezpieczeństwo, tak często ostrzega nas, byśmy szli drogą którą nam wyznaczył, bez czynienia choćby kroku w bok: „Non declinabitis neque ad dexteram neque ad sinistram” (Powt 5, 32 i Przysł 4, 27, Iz 30, 21), nauczając nas przez te słowa, że aby utrzymać się na tej drodze, nasze intencje muszą być tak silne, byśmy nie pozwalali sobie na spowolnienie ani na poczynienie choćby jednego kroku w jedną czy drugą stronę.. Ludzie tego świata, drogie Siostry, przyzwyczajeni są do zgiełku i pospiechu, nie wiedzą czym jest działanie w duchowe i nie uważają by działali, o ile się nie są niespokojni, nie uważają, że się poruszają jeśli nie hałasują, uważają więc wycofanie i ukrycie za zanik życia.. Dlatego właśnie reputacja wydaje się im być drugim życiem, za wielkie osiągniecie uważają, jeśli uda im się przetrwać w pamięci ludzi i wydają się wierzyć, że w jakiś sposób wstaną z grobu by słuchać, co się o nich mówi – tak silnie są przekonani, że żyć oznacza robić trochę hałasu i wybijać się między ludźmi.

Św.. Św.. Św.. Św.. Józefa.. Św.. Józefa?. Św.. Św.. O św.. Św.. 1622) i św.. Św.. Św.. O św.

Józefa.. Jezus zawsze jest Synem Bożym.. Czy proszę św.. Był człowiekiem swego czasu i swego środowiska.. Józefa.. Józefa?. Józefa.. Józefa.. Józefa.. Józefa?. Modlitwy do św.. Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich nadzieje.. Bądź pozdrowiony Święty Józefie, opiekunie Syna Bożego.

Józefa?. Józefa.. Józefa.. Józefa.. Św.. ŚW.. Józefa.. Ze znanych. miejsc kultu należy wymienić klasztor św.. Św.. Józefa.. Józefie: na uroczystość św.. Józefa Oblubieńca Najświętszej. Maryi Panny (19 marca), na wspomnienie św.. Św.. Św.

Videos

1. Godzinki o Najświętszym Sercu Jezusa
(melonik87pl)
2. KTÓŻ JAK BÓG 💙 Godzinki ku czci ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA (tekst)
(PRZEZ MARYJĘ DO JEZUSA)
3. Akatyst ku czci św Józefa
(Grzegorz Jurczynski)
4. Godzinki ku czci św Józefa
(Organista Paweł)
5. Godzinki ku czci SERCA PANA JEZUSA
(PrawicowyInternet)
6. Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie - miejsce objawień Maryi w 1877 roku
(Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated: 07/29/2022

Views: 6642

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.