Kupno mieszkania krok po kroku. Rynek wtórny (2022)

1. Mieszkanie czy zdolność kredytowa - od czego zacząć?

Teoretycznie cały proces zaczyna się od znalezienia wymarzonego mieszkania. Ale łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której bank odmawia kredytu na całą potrzebną do zakupu kwotę. Godziny spędzone na oglądaniu zbyt dużych lub zbyt drogich - jak się wtedy okazuje - lokali, okażą się stracone. Żeby oszczędzić sobie rozczarowań, jeszcze przed wszczęciem poszukiwań mieszkania warto sprawdzić w banku lub u doradcy finansowego własną zdolność kredytową (Jak poprawić swoją zdolność kredytową?). Podając poziom wynagrodzenia i innych comiesięcznych zobowiązań, poznamy maksymalny pułap kredytu do uzyskania w banku i szacunkową miesięczną ratę.

2. Szukamy mieszkania - z pośrednikiem czy samemu?

Ogrom ofert sprzedaży mieszkań pochodzi dziś z biur nieruchomości. Kosztami tej wynajętej przez sprzedawcę obsługi często obciążany jest kupujący. On też może wynająć pośrednika, który pomoże mu w znalezieniu, a później kupnie mieszkania. Pośrednik świadczy usługi na mocy zawieranej z nami umowy o pośrednictwo w kupnie nieruchomości i pobiera wynagrodzenie uzależnione najczęściej od wartości nabywanego mieszkania (zwykle ok. 1,5-3% + VAT).

Poszukując lokalu na własną rękę, warto przede wszystkim wspomóc się internetem, będącym najszerszym źródłem informacji o mieszkaniach do sprzedaży. Pomocne będą ogłoszenia w gazetach, tablice w supermarketach, sugestie znajomych. Jeśli mamy upatrzoną lokalizację, rozglądajmy się za zamieszczonymi tam ogłoszeniami biur sprzedaży (często są wywieszane w oknach lub na balkonach sprzedawanych mieszkań).

Bez względu na to, z kim poszukuje się mieszkania, należy się upewnić, czy nie ma ono wad prawnych. Pierwszym krokiem będzie skorzystanie z elektronicznego dostępu do ksiąg wieczystych i zweryfikowanie, kto jest właścicielem nieruchomości i jakie prawa ją obciążają. Kolejnym - poproszenie sprzedającego o okazanie aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami za lokal od spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, zaświadczenia o niezaleganiu z podatkiem od nieruchomości, a jeśli sprzedający to przedsiębiorca - także pisma poświadczającego opłacanie składek w ZUS-ie.

3. W oczekiwaniu na kredyt podpisujemy umowę przedwstępną

(Video) Zakup mieszkania na kredyt kredyt hipoteczny - krok po kroku - rynek wtórny.

Gdy już znajdziemy mieszkanie, a jego zakup planujemy sfinansować środkami pożyczonymi z banku, sprzedawca będzie zmuszony zaczekać na pieniądze. By ze spokojną głową dopełnić formalności kredytowych (ale też dokończyć postępowanie spadkowe lub z innych powodów odwlec moment zakupu w czasie), podpisuje się umowę przedwstępną. Nie musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego - pozwoli to zaoszczędzić na taksie notarialnej - ale - uwaga - wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Gdyby bowiem druga strona uchylała się od wypełnienia zapisów umowy (czyli sprzedania nam mieszkania), możemy liczyć jedynie na odszkodowanie, niekoniecznie nawet rekompensujące szkodę w pełnej kwocie.

Akt notarialny gwarantuje mocniejsze skutki prawne, ale też kosztuje - wysokość taksy notarialnej jest powiązana z wartością nabywanego mieszkania i sięga najczęściej kilkuset złotych (Sprawdź, ile zapłacisz notariuszowi). Do kosztów ponoszonych wtedy u prawnika należy doliczyć opłatę za wypis - 36,60 zł za każdy egzemplarz.

Przy podpisywaniu umowy przedwstępnej uiszcza się też zwykle część zapłaty za mieszkanie - w postaci zadatku lub zaliczki (Sprawdź różnicę pomiędzy zadatkiem a zaliczką), gotówką lub przelewem, w zależności od wspólnych ustaleń obu stron.

Co zapisać w umowie przedwstępnej? O szczegóły z pewnością zadbają notariusz i pośrednik nieruchomości - warto zgłosić im wcześniej swoje oczekiwania co do przedmiotowej nieruchomości i samego zakupu. W umowie zazwyczaj pojawia się też pożądany termin podpisania właściwej umowy kupna nieruchomości (warto dać sobie na to ok. 2 miesięcy, ze względu na całą procedurę kredytową), ustalona cena i sposób, w jaki kupujący sfinansuje zakup (na przykład kredytem).

4. Do banku po kredyt hipoteczny

Tak naprawdę na tym etapie wybór banku powinien być już za nami, bo równolegle do kupna mieszkania warto porównać - samemu (Rankingi kredytów hipotecznych Bankier.pl) albo u doradcy finansowego - szczegółowe warunki, na jakich różne instytucje udzielą nam kredytu.

Podpisawszy umowę przedwstępną, można oficjalnie wnioskować o kredyt. Po skompletowaniu wymaganych przez bank dokumentów i złożeniu ich razem z wnioskiem w banku (lub częściej - w kilku bankach) oczekujemy na wydanie decyzji kredytowej. W tym czasie w mieszkaniu zjawi się rzeczoznawca majątkowy, który na potrzeby banku oszacuje wartość kredytowanej nieruchomości.

(Video) Nieruchomość z rynku wtórnego - CO MUSISZ SPRAWDZIĆ PRZED ZAKUPEM

Wydanie pozytywnej decyzji kredytowej oznacza zgodę banku na użyczenie klientowi środków. Od tego momentu bank daje zwykle miesiąc (okres ten może być dłuższy w niektórych bankach) na podpisanie umowy o kredyt. To czas dla kupującego na ostateczne porównanie zaoferowanych nam warunków z innymi bankami, a dla sprzedającego - na doprowadzenie mieszkania do sprzedaży w umówionym stanie (np. dokończenie remontu, opróżnienie lokalu).

Po wyborze instytucji kredytowej można podpisywać umowę. Warto się do tego przygotować. Ponieważ mowa o co najmniej kilkunastu stronach zapisów wiążących klienta na wiele lat, najlepiej zapoznać się z nimi wcześniej zamiast czytać pobieżnie przy podpisywaniu. Doradca bankowy prześle na prośbę wzór umowy kredytowej, co pozwoli zapoznać się ze szczegółowymi zapisami, a później - ewentualnie negocjować je.

5. Kupujemy nieruchomość

Mając pewność, że bank udzieli nam kredytu na wybrane M, można przystąpić do podpisania właściwej (tzw. przyrzeczonej) umowy zakupu. Odbędzie się to u notariusza, w obecności kupującego, sprzedawcy i ewentualnych pośredników reprezentujących strony. Potrzebne będą:

•akt notarialny poświadczający nabycie nieruchomości przez obecnego właściciela,
•aktualny odpis z księgi wieczystej informujący o stanie prawnym nieruchomości,
•zaświadczenie z banku, że kupującemu został udzielony kredyt na nabycie przedmiotowej nieruchomości,
•zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za eksploatację lokalu.
(Wszystko, co warto wiedzieć o umowie kupna mieszkania z rynku wtórnego - radzi prawnik i pośrednik nieruchomości)

Podpisanie umowy to kolejny wydatek, na który składa się podatek od umowy sprzedaży (2% wartości rynkowej przedmiotu umowy), koszty notarialne - taksa notarialna powiększona o podatek 23-proc. VAT, opłata sądowa od wniosku o wpis w księdze wieczystej (200 zł) oraz opłata za odpis aktu notarialnego (maksymalnie 6 zł za każdą stronę dokumentu plus 23-proc. VAT).

6. Ustanowienie hipoteki i zapłata za mieszkanie

(Video) Zakup mieszkania na hipotekę - krok po kroku. Rynek pierwotny.

Po podpisaniu aktu notarialnego nadchodzi czas na złożenie w odpowiednim sądzie rejonowym prowadzącym księgi wieczyste wniosku o ustanowienie hipoteki na zakupionej nieruchomości. Można to zlecić notariuszowi (dodatkowy, kilkusetzłotowy koszt w postaci taksy) albo też uczynić samemu; w tym celu wypełniamy druk wniosku (wzór znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości). Opłata sądowa w postaci znaczka na pojedynczy wniosek wynosi 200 zł. Do wniosku dołączamy:

•oświadczenie o ustanowieniu hipoteki kaucyjnej na rzecz banku, podpisywane przy umowie kredytowej,
•zaświadczenie z banku o udzieleniu kredytu.
Teraz udajemy się do banku, by przedstawić:

•potwierdzenie złożenia wniosku o ustanowienie hipoteki oraz
•akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości.
Na tej podstawie bank przyjmie zlecenie przelewu środków z kredytu na konto sprzedającego.

Uwaga! Wpisanie hipoteki do KW trwa zwykle kilka miesięcy. Zawiadomienie o dokonaniu wpisu sąd przyśle do nabywcy nieruchomości pocztą. Trzeba będzie wówczas udać się do banku z informacją o uaktualnieniu treści księgi wieczystej. Do tego czasu, z racji podwyższonego ryzyka, kredytodawca będzie pobierał od klienta specjalną opłatę w postaci ubezpieczenia pomostowego (Na początek kredytu: ubezpieczenie pomostowe). Bywa, że banki każą sobie dodatkowo dopłacić za przedłużające się oczekiwanie na ustanowienie hipoteki na swoją rzecz. Wskazują wtedy w umowie kredytowej termin, po którym dostarczenie do banku zaświadczenia będzie obciążone swoistą karą.

7. Wydanie mieszkania

Po wpłynięciu wszystkich środków na konto sprzedającego (bank daje sobie na to zwykle kilka dni roboczych), czas na odbiór mieszkania. Powinno być ono przygotowane do stanu, na jaki w umowie umówiły się strony. Ostatnie spotkanie ze sprzedającym powinno odbyć się w mieszkaniu i zostać sfinalizowane protokołem zdawczo-odbiorczym. Taki dokument można sporządzić samodzielnie (pobierz wzór) - tak, by znalazł się tam zapis o aktualnym stanie liczników i inne uwagi dotyczące stanu mieszkania.

Podpisanie protokołu przez obie strony będzie potwierdzeniem, że lokal gotów jest do przejęcia. W tym momencie właściciel przekazuje klucze do mieszkania, piwnicy, garażu etc.

(Video) 🏠 10 rzeczy, które musisz sprawdzić przed zakupem mieszkania | Mieszkaniowa Pigułka Wiedzy #2

8. Urzędowe formalności po zakupie mieszkania

Po zakupie mieszkania, nie obędzie się bez wizyty w urzędzie skarbowym. Na konto urzędu właściwego z racji dotychczasowego miejsca zameldowania należy zapłacić podatek od ustanowienia hipoteki. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od ustanowienia hipoteki, czyli od podpisania deklaracji o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku. Podatek od ustanowienia hipoteki wynosi 19 zł przy zabezpieczeniu wierzytelności o nieustalonej wartości (hipoteka kaucyjna) lub 0,1% zabezpieczonej wierzytelności o ustalonej wartości (hipoteka zwykła); typ hipoteki sprecyzowano w umowie kredytowej, w części definiującej obowiązkowe zabezpieczenie spłaty kredytu. Jednocześnie należy złożyć w urzędzie skarbowym deklarację o zapłaconym podatku od czynności cywilno-prawnych na druku PCC-3.

Odwiedzić trzeba również urząd miasta lub gminy właściwy dla nowego miejsca zamieszkania, celem poinformowania o nowym właścicielu nieruchomości. To dla urzędu jednocześnie informacja o zmieniającym się od tej pory płatniku podatku od nieruchomości. W urzędzie złożymy też wniosek o meldunek - stały (nie jest wymagany przy zakupie mieszkania) albo tymczasowy, a informacja o tym fakcie zostanie przesłana do urzędu właściwego dla poprzedniego miejsca zameldowania, gdzie nie trzeba już będzie składać wizyty.

Na tym nie koniec wizyt w instytucjach. Dotychczasowe umowy z zakładem energetycznym czy gazownią będą wymagały przepisania na nowego właściciela. Warto złożyć wizytę w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, by chociażby przedstawić się i zapoznać z obowiązującym regulaminem. Ponadto, o nowym miejscu zamieszkania warto poinformować bank, zakład pracy, uczelnię i inne instytucje, które mogą potrzebować aktualizacji danych.

Choć można by uznać, że na tym formalności się kończą, niektórzy twierdzą, że w tym momencie obowiązki dopiero się zaczynają. Przy przeprowadzce nie warto umniejszać roli nieformalnych "obowiązków", jak choćby przedstawienia się najbliższym sąsiadom. Paradoksalnie niedopełnienie najmniej sformalizowanych kwestii mogłoby mieć najbardziej odczuwalne skutki.

Malwina Wrotniak, Bankier.pl

FAQs

Co trzeba załatwić po kupnie mieszkania z rynku wtórnego? ›

Co zrobić po zakupie mieszkania z rynku wtórnego w 2022 roku? Po zakupie należy wpisać się do księgi wieczystej nieruchomości jako nowy właściciel. Warto również zadbać o zgłoszenie kupna mieszkania do urzędu skarbowego oraz urzędu miasta w celu uregulowania obowiązkowych podatków.

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie na rynku wtórnym krok po kroku? ›

Aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia transakcji kupna mieszkania na rynku wtórnym, zanim podpiszemy umowę kupna/sprzedaży nieruchomości ze sprzedawcą, warto jest obejrzeć lokal wraz z właścicielem oraz sprawdzić jego stan prawny, jak i elementy pośrednie tj. lokalizacja.

Jak kupić mieszkanie na rynku wtórnym i nie dać się oszukać? ›

Żeby nie dać się oszukać, należy zadbać o to, aby umowa czyniła zadość przepisom prawa. Regulacja ta jest zawarta w art. 158 kodeksu cywilnego, który brzmi następująco: „Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Ile trwa zakup mieszkania z rynku wtórnego? ›

W przypadku mieszkań z rynku wtórnego trwa to zwykle od 1 miesiąca do 3 miesięcy, a będących w budowie mieszkań deweloperskich – nawet kilka lat.

Dlaczego błędem jest kupować nieruchomość za gotówkę? ›

Dlaczego błędem jest kupować nieruchomość za gotówkę? Okazuje się, że eksperci finansowi podpowiadają, iż inwestycja wszystkich oszczędności życia nie zawsze jest dobrym krokiem. Gotówkę można przeznaczyć na inny cel, zgodnie z dewizą „pieniądz robi pieniądz”.

Jak udokumentować pieniądze na zakup mieszkania? ›

Rodzice zobowiązani są do udokumentowania przekazania pieniędzy. Nie jest to proces skomplikowany. Wystarczy potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty dokonanej w banku. Ważne, aby dokładnie i jednoznacznie określić cel przekazywanych pieniędzy w tytule przelewu lub na druku wpłaty.

Czy zakup mieszkania trzeba zgłosić w urzędzie skarbowym? ›

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, każdy zakup nieruchomości należy zgłosić do urzędu skarbowego. Nie możemy zapomnieć o tej czynności, gdyż z kupnem mieszkania wiąże się opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Czy oplaca się kupic mieszkanie z rynku wtórnego? ›

Mieszkania z drugiej ręki cieszą się sporą popularnością wśród Polaków – dane GUS-u i Eurostatu potwierdzają, że transakcje na rynku wtórnym wciąż stanowią większość. Za wyborem używanych mieszkań przemawia ich dobra lokalizacja – często w centrach miast, rozbudowana infrastruktura i możliwość szybkiego wprowadzenia.

O co pytać przy kupnie mieszkania na rynku wtórnym? ›

Oglądając mieszkanie zwracaj uwagę na:
  • Otoczenie lokalu. ...
  • Usytuowanie okien w lokalu. ...
  • Stan ścian w lokalu. ...
  • Usytuowanie lokalu względem klatki schodowej i szybu windowego. ...
  • Zapytaj gdzie są liczniki wody, prądu i gazu. ...
  • Obejrzyj przez okno parapety i balkony sąsiadów, oceń czy nie ma tam śmieci.

Jak oszukują przy kupnie mieszkania? ›

Oszuści najpierw zbierają wszystkie potrzebne im dane — sprawdzają księgi wieczyste, spisując dane właścicieli wraz z numerem PESEL. Następnie wyrabiają fałszywy dowód tożsamości, którym mogą się wylegitymować i wystawiają ogłoszenie, często z wyjątkowo atrakcyjną ceną.

Ile płaci się podatku przy zakupie mieszkania? ›

Stawka PCC – podatku od zakupu mieszkania na rynku wtórnym wynosi obecnie 2% wartości nieruchomości. Jeśli kupiłeś mieszkanie za 600 000 zł, kwota podatku wyniesie 12 000 zł. Stawka VAT-u zależy natomiast od powierzchni mieszkania. Dla lokali mieszkalnych o powierzchni do 150 m2 wynosi 8%, dla większych – 23%.

Co należy sprawdzić przed kupnem mieszkania? ›

Najważniejszym dokumentem jaki sprawdzić trzeba przed zakupem mieszkania jest księga wieczysta nieruchomości. Warto jednak poprosić sprzedającego o kilka innych papierów, aby mieć pewność, że planowana transakcja nie przysporzy nam w przyszłości problemów.

Czy można zapłacić gotówką za zakup mieszkania? ›

Obecnie nie ma żadnych ustawowych wytycznych co do tego, w jaki sposób należy finansować zakup nieruchomości. Może być to więc kredyt, gotówka odkładana na lokacie czy nawet w domu, w przysłowiowej skarpecie.

Kiedy odbywa się przekazanie kluczy do mieszkania? ›

Samo oddanie kluczy najczęściej odbywa się w momencie przekazania lokalu. W tym dniu sporządzany jest również protokół zdawczo-odbiorczy, który stanowi potwierdzenie stanu mieszkania i jest ostatnim elementem sprzedaży nieruchomości.

Od czego zacząć przy kupnie mieszkania? ›

Zakup mieszkania na kredyt – krok po kroku

Znalezienie mieszkania do zakupu spełniającego oczekiwania klienta. Zbadanie indywidualnej zdolności kredytowej klienta – przez kalkulator internetowy lub u pośrednika kredytowego. Sprawdzenie mieszkania przed zakupem. Podpisanie umowy przedwstępnej kupna mieszkania.

Co należy zrobić po zakupie mieszkania? ›

Zakup mieszkania wymaga opłaty należnego podatku. Od zakupu mieszkania na rynku wtórnym należy opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2% wartości nieruchomości. Opłatę tę pobiera notariusz podczas naszej wizyty, na której podpisujemy akt notarialny.

Co trzeba zrobić po podpisaniu aktu notarialnego? ›

Po podpisaniu dokumentu w kancelarii notarialnej wykonywane są wypisy, które są przeznaczone dla każdej strony umowy oraz urzędów, a akt notarialny w oryginale jest składany w archiwum notariusza. Wizyta u notariusza zwykle nie trwa dłużej niż godzinę.

Czy notariusz przekazuje akt notarialny do urzędu skarbowego? ›

W rezultacie to notariusze są zobowiązani do przekazywania aktów notarialnych do urzędów skarbowych. Odbywa się to w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiące poprzednie.

Co po nabyciu nieruchomości? ›

Co istotne, nabycie nieruchomości musi zostać zgłoszone do Urzędu Gminy (Miasta). Wynika to z faktu, że nowy właściciel nieruchomości staje się podatnikiem podatku od nieruchomości, podatku leśnego albo rolnego (w zależności od rodzaju nabytej działki).

Kupno mieszkania, zwłaszcza pierwszego, to jeden z ważniejszych i bardziej stresujących momentów w życiu, do którego trzeba się odpowiednio przygotować. Portal Bankier.pl radzi krok po kroku jak przejść przez proces kupna mieszkania z rynku wtórnego, a także jakie formalności trzeba dopełnić już po odbiorze mieszkania.

doradca kredytowy, który na podstawie naszych comiesięcznych wpływów, rodzaju umowy z pracodawcą, wydatków i zobowiązań ustali maksymalną wartość kredytu , który będziemy mogli zaciągnąć, a także oszacuje ratę, którą będziemy musieli płacić.. Jeśli zdecydujemy się na konkretne mieszkanie, musimy upewnić się, czy nie ma ono wad prawnym.. Wówczas za pośrednictwem internetu będziemy mogli sprawdzić, czy jest on faktycznie właścicielem mieszkania i czy mieszkanie nie jest obciążone hipoteką.. W takiej sytuacji, zanim umówimy się na prezentację, będziemy musieli podpisać umowę pośrednictwa, która obciąży nas opłatą na rzecz agenta, jeśli doprowadzi on do zawarcia transakcji.. Co istotne, umowa przedwstępna będzie zawierała także kwotę, za którą kupimy mieszkanie i podział jej pomiędzy środki własne i kredyt oraz ostateczny termin podpisania umorzy przyrzeczonej, czyli właściwego aktu notarialnego sprzedaży, a także termin i warunki przekazania mieszkania.. Tak naprawdę na tym etapie wybór banku powinien być już za nami, bo równolegle do kupna mieszkania warto porównać - samemu albo u doradcy finansowego - szczegółowe warunki, na jakich poszczególne banki udzielą nam kredytu.. W zależności, do którego banku złożymy wniosek, sami będziemy mogli wybrać rzeczoznawcę lub będziemy zdani w tym zakresie na bank.. Mając pozytywną decyzję kredytową możemy umówić się na podpisanie umowy przyrzeczonej, czyli właściwego aktu notarialnego, w oparciu o który staniemy się właścicielami mieszkania.. Będziemy musieli uiścić także podatek od ustanowienia hipoteki, opłatę sądową za wpis własności i hipoteki, taksę notarialną za wniosek do ksiąg wieczystych teleinformatycznych, taksę notarialną za sporządzenie umowy sprzedaży wraz z oświadczeniem o ustanowieniu hipoteki i taksę notarialną za wypisy aktów notarialnych.. Jeśli mieszkanie, które kupiliśmy znajduje się na terenie spółdzielni mieszkaniowej, będziemy mogli zostać jej członkami.. Podczas wizyty w spółdzielni otrzymamy także informacje na temat sposobów opłacania czynszu, a także numer konta lub indywidualnego subkonta, na które będziemy musieli przelewać pieniądze.. W ciągu 14 dni od przekazania mieszkania będziemy musieli wybrać się także do urzędu miasta lub gminy i zgłosić się jako nowy właściciel, ponieważ od tej pory będziemy zobowiązani płacić podatek od nieruchomości.

Jak kupić mieszkanie z rynku wtórnego? Poznaj procedurę kupna mieszkania krok po kroku! Jak sprawdzić czy mieszkanie nie jest zadłużone?

Kupno mieszkania, niezależnie od tego czy to mieszkanie z rynku pierwotnego, czy wtórnego, zawsze jest pracochłonnym procesem.. Złożenie wniosku o kredyt i podpisanie umowy kredytu hipotecznego .. Zawarcie umowy kupna sprzedaży mieszkania i odebranie kluczy do własnego M!. Musimy jeszcze sprawdzić mieszkanie przed kupnem, a przede wszystkim skontrolować stan prawny nieruchomości i zadłużenia, które mogą na niej ciążyć.. Jak sprawdzić mieszkanie przed kupnem?. Co za tym idzie, jeżeli zbywca nieruchomości nie uregulował na czas swoich długów, bank może żądać ich spłaty od nas.. Co to jest umowa przedwstępna kupna mieszkania?. Umowa przedwstępna kupna sprzedaży mieszkania nie jest przeniesieniem praw własności, ale zobowiązaniem, że w przyszłości do niego dojdzie.. Umowa przedwstępna nie musi być spisywana u notariusza, ale tylko umowa w formie aktu notarialnego uprawnia strony do zawarcia umowy przyrzeczonej (przenoszącej własność nieruchomości).. Umowę przedwstępną możemy napisać na podstawie poniższego wzoru:. § 3 Cenę sprzedaży Kupujący zapłaci sprzedającemu w terminie do ………………….. (data dzienna) dni od podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży z udzielonego mu kredytu bankowego bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego.. Jeśli odpowiedź jest pozytywna, podpisujemy umowę kredytu hipotecznego!. W umowie kupna sprzedaży mieszkania sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia prawa własności do danej nieruchomości oraz do jej wydania na rzecz kupującego, kupujący z kolei – do zapłaty całości ceny sprzedaży nieruchomości.. Kupno mieszkania krok po kroku nie jest skomplikowane, ale wymaga przejścia przez wszystkie etapy.

Kredyt hipoteczny na rynku wtórnym – jakie mieszkanie możesz za niego wybrać? Jakie formalności przeprowadza się w banku? Jakie dokumenty musisz mieć? Krok po kroku!

Omawiamy krok po kroku przebieg zakupu nieruchomości z rynku wtórnego na kredyt hipoteczny .. Proces udzielania kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości od dewelopera , ale oddanej już do użytkowania będzie taki sam, jak w przypadku klasycznego mieszkania na rynku wtórnym.. Zakup nieruchomości na kredyt hipoteczny, niezależnie czy mowa o budowanym mieszkaniu od dewelopera, czy też lokum z drugiej ręki, to złożony, czasochłonny i wieloetapowy proces.. Faktem jest jednak, że w przypadku transakcji zawiązywanych na rynku wtórnym l iczba dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o kredyt jest znacznie mniejsza .. Pierwszy krok, od którego należy rozpocząć starania o uzyskanie kredytu hipotecznego, to uzbieranie wymaganego wkładu własnego .. w banku, który ma najlepszą dla Ciebie propozycję kredytu; w instytucji finansowej, która najszybciej udzieli Ci decyzji kredytowej oraz w banku, w którym prawdopodobieństwo otrzymania przez Ciebie kredytu jest największe.. Kredytowanie transakcji na rynku wtórnym wiąże się nie tylko z obowiązkami po stronie kredytobiorcy, ale także z przywilejami.. W przypadku zakupu mieszkania z rynku wtórnego nie jest wymagane zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego .. Warto jednak pamiętać, że w razie pojawienia się ewentualnych komplikacji zdecydowanie łatwiej będzie Ci egzekwować zapisy umowy sporządzonej u notariusza.. Niemniej jednak jego zakup wiąże się z koniecznością opłacenia dość wysokiego podatku od czynności cywilnoprawnych.. O ile kredyt na zakupu mieszkania od dewelopera jest zwykle wypłacany w transzach, o tyle kredyt na zakup lokalu z rynku wtórnego – w formie jednorazowego przelewu.. Dłużej musi trwać za to ubezpieczenie na wypadek ognia i zdarzeń losowych, które należy wykupić od razu po ustanowieniu hipoteki na rzecz banku (w przypadku mieszkania deweloperskiego – dopiero po oddaniu do użytkowania).. Kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości z drugiej ręki to stosunkowo nieduża ilość dokumentów , krótki czas trwania ubezpieczenia pomostowego i brak wymogu sporządzania umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego.. Istotne będą również potwierdzenia, kto jest właścicielem gruntu w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu , czy na nieruchomości nie ciążą tytuły wykonawcze, czy stan faktyczny jest zgodny z zapisami w księdze wieczystej , czyli czy nie doszło do samowoli budowlanej (np.

Kupowanie mieszkania nie jest zadaniem ekstremalnym, chociaż dość złożonym i często długotrwałym. Jak przygotować się do zakupu mieszkania z drugiej ręki, żeby nie zostać oszukanym i nie zapomnieć o dopełnieniu wszystkich formalności? Portal Bankier.pl radzi krok po kroku. 1. Mieszkanie czy zdolność kredytowa – od czego zacząć? Teoretycznie cały proces zaczyna się od znalezienia wymarzonego ...

Pośrednik świadczy usługi na mocy zawieranej z nami umowy o pośrednictwo w kupnie nieruchomości i pobiera wynagrodzenie uzależnione najczęściej od wartości nabywanego mieszkania (zwykle ok. 1,5-3% + VAT).. Bez względu na to, z kim poszukuje się mieszkania, należy się upewnić, czy nie ma ono wad prawnych.. Gdyby bowiem druga strona uchylała się od wypełnienia zapisów umowy (czyli sprzedania nam mieszkania), możemy liczyć jedynie na odszkodowanie, niekoniecznie nawet rekompensujące szkodę w pełnej kwocie.. W umowie zazwyczaj pojawia się też pożądany termin podpisania właściwej umowy kupna nieruchomości (warto dać sobie na to ok. 2 miesięcy, ze względu na całą procedurę kredytową), ustalona cena i sposób, w jaki kupujący sfinansuje zakup (na przykład kredytem).. Tak naprawdę na tym etapie wybór banku powinien być już za nami, bo równolegle do kupna mieszkania warto porównać – samemu ( Rankingi kredytów hipotecznych Bankier.pl ) albo u doradcy finansowego – szczegółowe warunki, na jakich różne instytucje udzielą nam kredytu.. To czas dla kupującego na ostateczne porównanie zaoferowanych nam warunków z innymi bankami, a dla sprzedającego – na doprowadzenie mieszkania do sprzedaży w umówionym stanie (np.. akt notarialny poświadczający nabycie nieruchomości przez obecnego właściciela, aktualny odpis z księgi wieczystej informujący o stanie prawnym nieruchomości, zaświadczenie z banku, że kupującemu został udzielony kredyt na nabycie przedmiotowej nieruchomości, zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za eksploatację lokalu.. Podpisanie umowy to kolejny wydatek, na który składa się podatek od umowy sprzedaży (2% wartości rynkowej przedmiotu umowy), koszty notarialne – taksa notarialna powiększona o podatek 23-proc.. Po podpisaniu aktu notarialnego nadchodzi czas na złożenie w odpowiednim sądzie rejonowym prowadzącym księgi wieczyste wniosku o ustanowienie hipoteki na zakupionej nieruchomości.. Bywa, że banki każą sobie dodatkowo dopłacić za przedłużające się oczekiwanie na ustanowienie hipoteki na swoją rzecz.. Po wpłynięciu wszystkich środków na konto sprzedającego (bank daje sobie na to zwykle kilka dni roboczych), czas na odbiór mieszkania.. Choć można by uznać, że na tym formalności się kończą, niektórzy twierdzą, że w tym momencie obowiązki dopiero się zaczynają.

Malwina Wrotniak, Bankier.pl: Jak i jak dawno temu znalazła się Pani na Cyprze?

Malwina Wrotniak, Bankier.pl: Jak i jak dawno temu znalazła się Pani na Cyprze?. Urszula Tekeli-Savvopoulou: Na Cyprze znalazłam się na tydzień przed wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce, dokładnie 7.12.1981.. Co by nie mówić, życie na Cyprze błyskawicznie kojarzy się z uczestnictwem w przemyśle turystycznym.. Zapytam więc bez ogródek – po co, jeśli nie w związku z pracą w turystyce, można przenieść się na Cypr?. Jest to podział na kosmopolityczne i hałaśliwe wybrzeże oraz na spokojne i sielskie wnętrze kraju.. M. Chrysanthou Co się dzieje, jak się żyje w części okupowanej przez Turków, szacowanej aż na 35% całego obszaru wyspy?. Jednak co by nie powiedzieć, linia podziału jest namacalnym potwierdzeniem faktów i dramatycznych wydarzeń 1974 r. W związku z sytuacją polityczną, Nikozja jest zaprzeczeniem reguły, że centrum jest drogie, zaś obrzeża tańsze.

Kupno mieszkania niesie za sobą wiele formalności, które trzeba wypełnić - sprawdź jakie! 

Jakie dokumenty będą potrzebne u notariusza i jakie formalności po zakupie mieszkania Cię obowiązują?. Formalności przy zakupie mieszkania za gotówkę nie są skomplikowane.. Mieszkania z rynku wtórnego możesz również kupić na kredyt.. Podatek PCC od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia nieruchomości obowiązuje tylko w przypadku kupna mieszkania z rynku wtórnego i wynosi 2% od wartości kupionego mieszkania.. Co po zakupie mieszkania z drugiej ręki musisz jeszcze zrobić?. Musisz zadbać też o to, żeby wszystkie liczniki przepisać na siebie.

Jak kupić mieszkanie ★ Odkryj praktyczny poradnik, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces zakupu mieszkania. ▷

Jesteś zainteresowany zakupem nowego mieszkania na sprzedaż , czy bierzesz pod uwagę również nieruchomości z rynku wtórnego?. Nieruchomości pochodzące z rynku pierwotnego cieszą się sporą popularnością wśród osób zainteresowanych zakupem własnego M. Jest tak między innymi ze względu na bogatą ofertę dostępnych inwestycji, nowoczesne budownictwo, dodatkowe udogodnienia oraz możliwość dowolnej aranżacji lokali.. Należy także zwrócić uwagę na aranżację mieszkania z rynku wtórnego, które zazwyczaj jest w pełni urządzone, a zmiana wystroju również niesie ze sobą dodatkowe koszty.. Dodatkowo wiele budynków sprzed lat nie posiada windy, co wiąże się z tym, że na wyższe kondygnacje trzeba wchodzić na piechotę.. Pośrednik nieruchomości to osoba, która pomoże w bezpiecznym i korzystnym przeprowadzeniu całej transakcji, zarówno w przypadku zakupu, najmu, jak i sprzedaży lokalu (też pomóc w takich kwestiach jak odpowiednia prezentacja mieszkania na sprzedaż, czyli home staging ).. Zakup mieszkania to inwestycja wymagająca dużych nakładów finansowych, dlatego warto przystąpić do negocjacji cen, zarówno z deweloperem lub jego przedstawicielem, jak i osobą oferującą mieszkanie z rynku wtórnego.. Zazwyczaj negocjowanie na rynku wtórnym jest łatwiejsze niż na rynku pierwotnym.. Gdy masz za sobą etap negocjacji cen i pewność, że wybrane mieszkanie jest właśnie tym jedynym, pora na ostatni krok, czyli finalizację transakcji.

Chcesz dowiedzieć się, jak kupić dom na rynku wtórnym? W artykule znajdziesz odpowiedź.

Na rynku wtórnym oraz na rynku pierwotnym, wskażemy Ci ewentualne wady prawne mieszkania, które utrudnią uzyskanie kredytu.. Na rynku pierwotnym wskażemy też, jak uchronić się w umowie deweloperskiej przed tym, żeby hipoteka, którą deweloper obciążył grunt, nie "przeniosła się" na mieszkanie.. Dowiedz się więcej Na rynku wtórnym, dzięki pomocy naszych prawników dowiesz się m.in., jakie prawa i do czego nabywasz (np.. Na rynku pierwotnym, powiemy Ci, czy deweloper zamierza finansować inwestycję w bezpieczny sposób oraz, czy doświadczenie dewelopera wskazuje na terminowe oddanie inwestycji.. Dowiedz się więcej Podczas przeglądu technicznego mieszkania na rynku wtórnym ocenimy stan budynku oraz części wspólnych (np.. Dowiedz się więcej Na rynku wtórnym ocenimy stan techniczny mieszkania lub domu.. Dowiedz się więcej Podczas przeglądu mieszkania i domu na rynku wtórnym nasi inżynierowie zweryfikują metraż - często rzeczywisty metraż nieruchomości jest niższy niż ten podany w ogłoszeniu czy w księgach wieczystych.

W artykule dowiedzą się Państwo, na co zwrócić uwagę podczas kupna mieszkania.

Zakup mieszkania, niezależnie od tego, czy planujemy lokal nabyć na rynku pierwotnym, czy na wtórnym, zawsze jest poważnym krokiem, którego podjęcie wymaga odpowiedniego przygotowania.. Dzięki temu będziemy w stanie określić osiągalną dla nas cenę nieruchomości, a także jej przybliżone położenie, niezbędną powierzchnię oraz wszelkie istotne dla nas dodatkowe szczegóły.. Jeżeli więc od początku wiemy, z którym deweloperem planujemy podpisać umowę, a zastanawiamy się jedynie nad wyborem mieszkania w danej inwestycji, wówczas najlepszym rozwiązaniem będzie zwrócić się o pomoc w zakresie kalkulacji zdolności kredytowej do pośrednika wskazanego przez dewelopera.. Dzięki temu zyskamy niezbędną wiedzę, dzięki której podjęcie finalnej decyzji dotyczącej kupna mieszkania stanie się nieco łatwiejsze.. kompletnej ceny brutto lokalu z uwzględnieniem przynależności, dokładnej powierzchni lokalu (mając na uwadze fakt, iż jest to powierzchnia projektowa, w związku z czym powierzchnia powykonawcza będzie zapewne w niewielkim stopniu różnić się od tej wskazanej w umowie deweloperskiej) i normy pomiaru, stosowanej przez dewelopera (będzie ona wskazana w umowie deweloperskiej, deklaracji bezobciążeniowego wyodrębnienia lokalu, jeżeli inwestycję obciąża kredyt dewelopera, dostępności miejsc parkingowych (ewentualnie czy możliwy jest zakup więcej niż jednego, jeżeli posiadamy na przykład dwa auta; czy zakup miejsca jest obowiązkowy), negocjacji cenowych - czy przedstawiciel dewelopera jest upoważniony do ich prowadzenia i jak jest polityka cenowa dewelopera, okolicznej infrastruktury i pozwoleń na budowę w najbliższej okolicy (informację odnośnie tych ostatnich powinniśmy znaleźć również w prospekcie informacyjnym, ale dobrze jest dowiedzieć się więcej w rozmowie z deweloperem), wsparcia w zakresie finansowania zakupu, możliwości wprowadzenia zmian lokatorskich w lokalu (procedura, terminy, cennik), lokali usługowych w budynku, jeżeli takie są planowane (ich lokalizacja, dopuszczony rodzaj działalności), lokalizacji śmietnika i wjazdu do garażu, zieleni na terenie inwestycji, ewentualnie placu zabaw, ochrony - czy jest planowana, czy teren będzie zamknięty.. W zależności od jego rodzaju środki zwalniane są po weryfikacji przez bank postępów na budowie (rachunek otwarty) lub dopiero po zawarciu umowy przeniesienia własności (rachunek powierniczy zamknięty, rzadziej stosowany).. Jej zawarcie (również w formie aktu notarialnego) jest już ostatnim etapem transakcji zakupu lokalu na rynku pierwotnym.. Decydując się na skorzystanie z takiej formy wsparcia musimy pamiętać o tym, że jest to usługa płatna - w przypadku finalizacji transakcji będziemy zobowiązani do uiszczenia prowizji, która średnio wynosi od 1 do 3% wartości nabywanej nieruchomości.. Sprawdzenie stanu technicznego mieszkania jest równie ważne.. To, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to przede wszystkim:. Sprzedającego warto spytać o najważniejsze dla nas kwestie praktyczne, w tym między innymi:. Jeżeli zależy nam na obiektywnej opinii na przykład na temat sąsiadów lub działania wspólnoty / spółdzielni, możemy rozważyć podpytanie o te kwestie nie tylko samego sprzedającego, ale też mieszkańców budynku, w którym znajduje się wybrane przez nas mieszkanie, dzięki czemu zyskamy pełniejszy obraz sytuacji, co może trochę pomóc w podjęciu decyzji.. Umowa przedwstępna zawarta może zostać w zwykłej formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego - w tym przypadku decyzja zależy od stron.. Zawarcie umowy przeniesienia własności (już obowiązkowo w formie aktu notarialnego), po którym następuje przekazanie lokalu, czemu towarzyszy spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, jest już ostatnim etapem transakcji.

Przedstawiamy wszystkie procedury i poszczególne etapy jako obszerną odpowiedź na często zadawane pytanie - "jak kupić mieszkanie"?

Okres, w którym podejmujemy się zakupu nieruchomości, może mieć większe znaczenie, niż może się wydawać.. Jest to procent od wartości mieszkania, na którego zakup zaciągamy kredyt.. Nieruchomość z rynku wtórnego mogła być w przeszłości zakupiona na kredyt hipoteczny, który dalej nie został spłacony – sprawdź, czy mieszkanie nie posiada w księdze wieczystej informacji o obciążeniu hipoteką .. Nie ma nic niebezpiecznego w zakupie mieszkania z kredytem , ale nie może to być sekretem.. Dokładnie sprawdźmy stan mieszkania, czy nie posiada wad ukrytych jak np.

Zakup mieszkania nie jest łatwy. Szukasz poradnika, który Ci w tym pomoże? Sprawdź porady ekspertów na GetHome.pl - Gethome.pl

Decydując się na kupno mieszkania krok po kroku, pod uwagę musimy wziąć sytuację na rynku nieruchomości i finansowym.. Więc kiedy najlepiej kupić mieszkanie?. Mieszkanie z rynku wtórnego jest dostępne do zamieszkania o wiele szybciej.. Załóżmy, że mamy numer księgi wieczystej – jak sprawdzić jej stan?. Musimy sprawdzić dokładnie te same informacje, które znajdują się w księdze wieczystej online.. Najczęściej nie ma takiej możliwości.. Kredyt hipoteczny na zakup i remont mieszkania trzeba będzie jednak spłacać .. Tu także znajdziemy odpowiedź na pytanie, jak kupić mieszkanie bez zdolności kredytowej czy jak kupić mieszkanie bez wkładu własnego.. Jak widać, przy kupnie mieszkania za gotówkę, formalności jest o wiele mniej .. Warto jednak wiedzieć, że decydując się na kupno mieszkania za gotówkę, formalności i sprawdzenie dokumentów sprzedawcy należą do nas.. Jeśli więc zastanawiamy się, czy zakup mieszkania można odliczyć od podatku, to niestety tak nie jest.. Pod uwagę trzeba wziąć nie tylko wartość samej nieruchomości, ale także wszystkie inne opłaty, które zostały tu wymienione.. Zakup mieszkania z rynku wtórnego ma też swoje zalety, takie jak:. Zawsze dokładnie sprawdźmy wszystkie dokumenty.. Zakup mieszkania na rynku wtórnym czy pierwotnym to wydatek kilkuset tysięcy złotych i inwestycja na wiele lat – nieważne, czy przeznaczymy nieruchomość dla siebie, czy pod wynajem.

Informacje dotyczące zakupu mieszkań i domów z rynku wtónego. Na co zwracać uwagę przy kupnie, co sprawdzić, jak bezpiecznie kupić nowy dom.

Zakup mieszkania lub domu na rynku wtórnym to dobra decyzja – tego typu nieruchomości zwykle wybudowane wiele lat temu, są pewniejszą inwestycją kapitału niż zakup budynku, który jest jeszcze w budowie.. Mieszkanie jest inwestycją na lata i nawet przy jego zakupie z rynku wtórnego będzie znaczącym wydatkiem, który powinien być dokładnie przemyślany.. Należy również pamiętać o tym, aby do podstawowego budżetu doliczyć dodatkowe koszty związane z zakupem nieruchomości.. Jeszcze przed rozpoczęciem szukania nowej nieruchomości, warto zdecydować jaki typ zabudowy nas interesuje.. Szukanie mieszkania samemu pozwoli uniknąć dodatkowych opłat, ale będzie czasochłonne i bardzo wymagające.. Warto wystrzegać się także miejsc w pobliżu zakładów przemysłowych.. Warto zatem już podczas pierwszej wizyty w lokalu poprosić sprzedającego o przedstawienie comiesięcznego czynszu (nie powinna nas interesować wysokość przelewów obecnego właściciela z tytułu czynszu a kalkulacja elementów składowych czynszu).. Należy pamiętać, że koszty związane z podatkiem od nieruchomości w przypadku zakupu nieruchomości z prawem do gruntu lub udziału w gruncie są niewielkie.. Jeśli lokal posiada KW wszystkie wpisy jej dotyczące znajdziemy wpisując numer KW na oficjalnej stronie https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html .W przypadku zakupu domu samo istnienie Księgi Wieczystej (KW) nie jest wytaczające.. W przypadku opłat za media rachunki nieopłacone nie przechodzą na nabywcę, aby jednak uniknąć nieprzyjemnych listów w skrzynce warto poprosić sprzedającego o przedstawienie wyciągu z konta bankowego dotyczących tych opłat.Należy także pamiętać, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu wskazane będzie aby sprzedający przedstawił dodatkowe dokumenty o niezaleganiu z opłatami.

Jak kupić mieszkanie? Na co zwrócić uwagę - zobacz nasz najnowszy poradnik online.

Kupując mieszkanie na rynku wtórnym zawsze nalegaj na zawarcie przedwstępnej umowy notarialnej (zwłaszcza jeśli posiłkujesz się kredytem).. Dobry agent wybierze dla Ciebie odpowiednią nieruchomość i na bieżąco będzie informował o nowych mieszkaniach i inwestycjach na rynku – również tych, których nie widzisz w internecie (ma to szczególne znaczenie przy poszukiwaniu dużych apartamentów, lokali komercyjnych lub całych budynków).. Nie musisz sam wypatrywać nowych ofert na rynku – agencja będzie Cię na bieżąco informować o nowych mieszkaniach, domach czy lokalach na rynku.. Jest to dokument określający jakie zapotrzebowanie energii cieplnej na metr kwadratowy i sumaryczną powierzchnię.W praktyce jest to zbyteczny dokument i o wiele lepszym rozwiązaniem jest wykananie analizy termowizyjnej mieszkania aby zobaczyć jak wygląda rozkład temperatur w mieszkaniu lub domu (ma to szczególnie duże znaczenie w kamienicach i starszych budynkach).. Z pewnością zasady „każdy spuszcza 10%” i „nieruchomość jest tyle warta ile jest w stanine zapłacić kupujący” już nie obowiązują i sugerując się nią kupujący ominie wiele atrakcyjnych ofert na lokalnym rynku nieruchomości.

Kupno mieszkania z rynku wtórnego to częsty wybór osób, którym zależy na szybkim wprowadzeniu się do nowego lokum. Tego rodzaju mieszkania zazwyczaj są już urządzone, dzięki czemu ...

Kupno mieszkania z rynku wtórnego to częsty wybór osób, którym zależy na szybkim wprowadzeniu się do nowego lokum .. co sprawdzić przed kupnem mieszkania z rynku wtórnego oraz jakich formalności dopełnić po zakupie mieszkania w 2022 roku .. Możesz rozważyć kredyt hipoteczny na zakup mieszkania z rynku wtórnego lub kupić je za gotówkę.. fajnyprojekt Kupno mieszkania z rynku wtórnego to nie tylko koszty samego mieszkania, które określi sprzedający.. Jedna z opłat za kupno mieszkania z rynku wtórnego to podatek od czynności cywilno-prawnych (jego wysokość uzależniona jest od wartości rynkowej nieruchomości) oraz także podatek od ustanowienia hipoteki.

Chcesz spróbować swoich sił w flippingu? Interesuje Cię kupno mieszkania? Krok po kroku przedstawiamy, jak wygląda w przypadku zakupu mieszkania procedura.

Gdybyśmy kupowali mieszkanie dla siebie, moglibyśmy na przykład podjąć decyzję, że nie interesuje nas bliskość przystanku autobusowego, bo mamy własny samochód, ale bardzo nam zależy na tym, aby był balkon, na którym można spokojnie odpocząć w lecie.. Mimo że w dobie pandemii większość naszego życia toczy się zdalnie, to jednak umiejscowienie mieszkania na mapie miasta oraz odległość do najbliższych punktów typu szkoła czy bank odgrywają sporą rolę podczas oceny jego atrakcyjności.. Nabywcy, zmęczeni zapoznawaniem się z toną ogłoszeń, na pewno zwrócą uwagę na dobrej jakości fotografie, które uwydatniają zalety mieszkania.. Wzięcie pod uwagę wszystkich tych elementów złoży się na wybranie mieszkania, które szybko się sprzeda i przyniesie nam zysk.. Na stronie dewelopera z pewnością zamieszczono wiele pozytywnych opinii na temat współpracy z nim, ale więcej nam powiedzą komentarze dostępne na portalach społecznościowych czy ogólnodostępnych forach.. W przypadku nabywania mieszkania na rynku pierwotnym (u dewelopera), ważne będą również takie dokumenty jak: dowód wniesienia wkładu własnego, odpis z księgi wieczystej nieruchomości, wyrys z ewidencji gruntów czy wypis z Krajowego Rejestru Sądowego poświadczający sytuację finansową dewelopera.. Każdy bank może mieć tutaj nieco inne wymagania, dlatego warto upewnić się z jego przedstawicielami, jakie dokumenty będą potrzebne do zaciągnięcia kredytu na kupno mieszkania, zanim zaczniemy je kompletować.. Należy jednak mieć świadomość, że w przypadku zaciągania pożyczki na zakup mieszkania, procedura może być niezwykle czasochłonna – razem z wyceną nieruchomości, może trwać od 2 do 3 miesięcy.. Warto również śledzić na bieżąco informacje dotyczące inwestycji – nie tylko te oficjalne, publikowane przez firmę, ale także opinie w sieci, aby reagować sprawnie na ewentualne sygnały, że coś jest nie tak.

Kupno mieszkania z drugiej ręki. Co sprawdzić przed kupnem mieszkania z rynku wtórnego, na co uważać? Lista rzeczy do sprawdzenia.

pochłaniało mnie bez reszty.. Ważną kwestią (o ile nie najważniejszą) do sprawdzenia, nim zdecydujemy się na kupno mieszkania, jest cena za 1 mkw.. Czy w mieszkaniu były dokonywane jakieś przeróbki (np.. Czy ze spływem wody w kuchni/łazience nie ma problemów?. Stan rur – czy nie ma zacieków, czy nic nie przecieka, nie jest prowizorycznie pozaklejane itp.?. Czy są tereny zielone/drzewa?. Co Waszym zdaniem należy jeszcze sprawdzić, gdy decydujemy się na kupno mieszkania z rynku wtórnego?. zł – czyli nie jest tak źle, jak się spodziewaliśmy.. Z tego względu w zależności od wartości nieruchomości, musimy doliczyć sobie finansowy bufor bezpieczeństwa na opłaty transakcyjne w przedziale 10-30 tys.. Jeśli tak, jakie to były problemy czy wady?. Na co zwrócić uwagę w przypadku jednej i drugiej.. Przy instalacji aluminiowej odpalenie kilku dużych prądożernych urządzeń może spowodować, że pójdą nam korki; gorzej, że może też coś pójść w jakimś urządzeniu.

Jak kupić mieszkanie, moje perypetie krok po kroku W tym artykule znajdziesz szczegółowy opis jak kupiłam mieszkanie w Krakowie na rynku pierwotnym. Mój zakup mieszkania na rynku pierwotnym w Krakowie Praktyczne wskazówki dotyczące zakupu mieszkania na rynku pierwotnym. Moje doświadczenia z gromadzeniem środków na zakup mieszkania, oglądaniem i szukaniem mieszkań, uzyskaniem zdolności kredytowej, wzięciem kredytu

Moje doświadczenia z gromadzeniem środków na zakup mieszkania, oglądaniem i szukaniem mieszkań, uzyskaniem zdolności kredytowej, wzięciem kredytu hipotecznego i na końcu zakupem wymarzonego mieszkania.. Raczej nie miałam problemu z pieniędzmi na wynajem i życie, ale trudno było mi odkładać na własne mieszkanie.. Dzięki temu, że wiele lat wynajmowałam mieszkania, zrobiłam bardzo dokładną listę tego co musi być spełnione w moim mieszkaniu a czego na pewno nie lubię.. Mieszkania na rynku wtórnym w wybranych lokalizacjach (Śródmieście, Krowodrza) były bardzo drogie, na ogół były bez parkingu a remont takiego mieszkania na ogół wymagał wyrzucenia wszystkiego z takiego mieszkania, wymiany wszystkich instalacji itd.. W ciągu tygodnia umówiłam się jeszcze raz na obejrzenie mieszkania i wtedy podjęłam decyzję, że to będzie właśnie to mieszkanie.. 3-4 lata wcześniej sprawdziłam w swoim banku w którym mam od zawsze konto moją zdolność kredytową, którą wtedy miałam bez problemu (pracuję na etacie i mam swoją niewielką działalność gospodarczą na kartę podatkową), więc najpierw udałam się właśnie tam, jakież było moje zdziwienie, kiedy pani w banku powiedziała mi, że u nich kredytu nie otrzymam bo nie mam zdolności kredytowej.. Sprawdziłam, też w internecie w którym banku dają najlepsze warunki, po wizycie u brokera utwierdziłam się w przekonaniu, że to będzie bank pocztowy, po tej wizycie u brokera samodzielnie (przygotowałam wszystkie dokumenty) o nie zaleganiu w ZUS-ie, Urzędzie Skarbowym, oraz z pracy i umówiłam się w banku pocztowym, był już początek grudnia.. Banki działają bardzo wolno, szczególnie jeśli wniosek składa się pod koniec roku w grudniu, pierwszą decyzję z jednego banku uzyskałam w połowie lutego, na decyzję z drugiego banku musiałam poczekać jeszcze dwa tygodnie, ale to właśnie z tego banku miałam najbardziej korzystną opcję.. Patrząc z perspektywy na cały proces zakupu mieszkania, jednym z trudniejszych momentów dla mnie było uświadomienie sobie, że wynajmowanie mieszkania i płacenie czynszu nie doprowadzi mnie do posiadania własnego mieszkania.

Przeczytaj porady dla kupujących mieszkanie z rynku wtórnego. Jak wybrać? Na co zwrócić uwagę? Jak ominąć pułapki? Na jakie koszty się przygotować?

Podobnie jak w przypadku kupna mieszkania na rynku pierwotnym, należy najpierw określić, na jakie mieszkanie nas stać i gdzie powinno się ono znajdować (lokalizacja, typ budynku).. Jeśli chcemy kupić mieszkanie w kamienicy, musimy się dowiedzieć, czy obiekt nie znajduje się pod opieką konserwatora zabytków , gdyż wówczas remont będzie bardziej kosztowny i trzeba będzie go prowadzić według określonych wytycznych.. Jeśli pozostawia on wiele do życzenia, a wspólnota nie kwapi się do remontu, cena mieszkania może z czasem maleć, a korzystanie z budynku stanie się uciążliwe ze względu na zużycie jego elementów.. Nieraz są to kwoty rzędu kilku tysięcy złotych na osobę, więc nie wszyscy są na nie przygotowani.. Gdy już mamy upatrzone konkretne mieszkanie, należy się zorientować,dlaczego ten lokal w ogóle jest na sprzedaż i czy nie ma ukrytych wad.. Zmiana mieszkania na większe czy chęć przeprowadzenia się w określone miejsce nie budzi podejrzeń, że coś jest nie tak.. Musimy się też upewnić, jaki jest stan prawny mieszkania i czy nie ma ono obciążeń finansowych.. Warto więc się upewnić, czy mamy do czynienia z zaliczką, czy zadatkiem, żeby w razie niepodpisania umowy nie było zaskoczenia sumą, którą mamy zapłacić, albo faktem, że jej nie odzyskamy.. W przeciwnym razie, nawet jeśli umawialiśmy się ze sprzedającym, że coś ma być wliczone w cenę, może nas spotkać przykra niespodzianka, gdy się okaże, że z mieszkania usunięto zmywarkę, a z garażu korzysta ktoś inny.

Nie wiesz, czym jest rynek wtórny? Zajrzyj do nas, poznaj zalety i wady mieszkania z rynku wtórnego i sam zdecyduj, czy to opcja dla Ciebie.

Większość osób planujących zakup mieszkania zastanawia się, czy lepiej kupić nowe mieszkanie od dewelopera czy używane z rynku wtórnego.. Zobacz, co musisz wiedzieć kupując mieszkanie na rynku wtórnym.. Nie ma przy tym znaczenia, czy jego właścicielem jest osoba prywatna czy firma, gdyż najważniejszym kryterium pozwalającym na podział na rynek wtórny i rynek pierwotny nie jest osoba sprzedającego, lecz fakt, że mieszkanie było wcześniej używane.. Wiedząc już czym są mieszkania z rynku wtórnego czas zastanowić się, jakie są zalety takiego zakupu.. Kolejną ważną zaletą zakupu mieszkania na rynku wtórnym jest możliwość szybkiego zamieszkania.. Podobnie jak w przypadku zakupu mieszkania z rynku pierwotnego, umowa kupna-sprzedaży musi być zawarta w formie aktu notarialnego.. Ją również warto zawrzeć w formie aktu notarialnego (o tym, dlaczego warto to zrobić pisaliśmy w artykule: Umowa przedwstępna – co musisz o niej wiedzieć ), ale nie jest to wymagane prawem.. To podatek, który również płaci kupujący mieszkanie na rynku wtórnym.. Jak widzisz zakup mieszkania z rynku wtórnego ma zarówno zalety, jak i wady.

Chcesz kupić mieszkanie z rynku pierwotnego? Sprawdź na co należy zwrócić największą uwagę.

Czy chcecie kupić mieszkanie z rynku pierwotnego czy jednak wtórnego?. Zajrzyjcie też do poradnika „ Zalety kupna mieszkania z rynku pierwotnego ”.. Warto również wiedzieć, że nasza zdolność może wyglądać inaczej w różnych bankach.. Oczywiście wiele zależy od specyfiki miasta.. Dla niej bardziej istotne od na przykład apteki będzie pub i kino w okolicy.. To one odsieją z listy mieszkań jakie obejrzeliście te, które ich nie spełniają.. Coraz więcej osób pracuje w domu.. I ten aspekt też trzeba wziąć pod uwagę przy oglądaniu mieszkania.. Za najlepszy przykład posłuży kupno mieszkania dla seniora.

Sprawdź, na co uważać przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego. Poznaj koszty, formalności i największe pułapki przy kupowaniu używanej nieruchomości.

Przeglądając oferty, zwracaj uwagę na to, czy są one wystawione przez właścicieli czy przez biura nieruchomości.. Kupno mieszkania z rynku wtórnego krok po kroku nie różni się specjalnie od procedury zakupu nieruchomości od dewelopera .. Nabywca musi bowiem uiścić:. zł a 1 mln zł, taksa dla notariusz wynosi 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł, opłatę za odpis aktu notarialnego – od 6 do 20 zł za stronę plus VAT, opłatę za wpis do Księgi Wieczystej – 200 zł (jeśli jej nie ma, należy ją założyć i to kosztuje 100 zł), podatek PCC, ewentualne koszty pośrednika – biuro nieruchomości pobiera najczęściej prowizję w wysokości od 0,2 do 3% od wartości mieszkania.. Nabywca mieszkania z rynku wtórnego musi obligatoryjnie uiścić podatek od zakupu nieruchomości PCC, który wynosi 2% jej wartości rynkowej (najczęściej nalicza się go od ceny zakupu).. W umowie przedwstępnej strony zobowiązują się do zawarcia właściwej umowy przeniesienia własności w określonym terminie i na ustalonych warunkach.. Niestety rękojmia na mieszkanie z rynku wtórnegonie przysługuje w takim zakresie jak przy zakupie lokalu od dewelopera.. Należy ją dostarczyć do banku – na tej podstawie bank w ciągu kilku dni przeleje pieniądze na konto sprzedającego.. Wiele osób decyduje się na kupno mieszkania za gotówkę na rynku wtórnym .. stan techniczny lokalu – wiele osób zatrudnia w tym celu fachowca, który jest w stanie wykryć najdrobniejsze usterki mieszkania, stan prawny mieszkania – należy poprosić sprzedawcę o przedstawienie jego tytułu własności do lokalu oraz zweryfikować księgę wieczystą nieruchomości (znajdziesz w niej informację o właścicielu, a także ewentualnych hipotekach i innych obciążeniach na rzecz osób trzecich), stan finansowy – przed zakupem sprzedający powinien dostarczyć zaświadczenie o braku zaległości wobec spółdzielni lub wspólnoty.. Najważniejsze pułapki przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym już wymieniliśmy.. Zadłużenie – np.. Zaletą mieszkań z rynku pierwotnego jest ich lepszy stan techniczny i większe możliwości aranżacji.. Na mieszkanie z rynku wtórnego decyduje się wiele osób, choćby dlatego, że wybór takich lokali jest znacznie większy niż na rynku pierwotnym.. Kupno mieszkania z rynku wtórnego jest jednak bardziej ryzykowne – dowiedz się, jakie pułapki czekają na nabywców nieruchomości z drugiej ręki i jak uniknąć kłopotów przy takiej inwestycji.

W artykule dowiedzą się Państwo, na co zwrócić uwagę przy kupnie domu.

Decyzja o kupnie domu, ze względu na wagę przedmiotu transakcji, powinna być bardzo dokładnie przemyślana, a sam dom - szczegółowo sprawdzony, zwłaszcza jeżeli zakupu planujemy dokonać na rynku wtórnym.. Co prawda informacje na temat inwestycji planowanych w promieniu 1 km od działki , na której deweloper realizuje projekt, znajdziemy w prospekcie informacyjnym, załączonym do umowy deweloperskiej, ale dobrze jest zweryfikować to na własną rękę, podobnie jak samego dewelopera, z którym zamierzamy podpisać umowę.. Prospekt informacyjny zawiera też informacje o deweloperze, jego sytuacji finansowej i prawnej, a także jego doświadczeniu, ale warto też niezależnie dowiedzieć się więcej na temat standardu realizowanych przez niego inwestycji oraz jego sytuacji prawnej (w oparciu między innymi o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym).. Środki wpłacane przez nabywców nie trafiają, jak miało to miejsce kiedyś, na rachunek dewelopera, a właśnie na indywidualne rachunki powiernicze, a zwalniane są z nich tylko wtedy, gdy bank pozytywnie zweryfikuje postępy prac na budowie (w przypadku rachunku otwartego) lub dopiero po podpisaniu umowy przyrzeczonej (rachunek zamknięty).. Decydując się na kupno domu z rynku wtórnego musimy być świadomi faktu, że konieczne będzie jego bardzo szczegółowe sprawdzenie, zarówno pod kątem prawnym jak i technicznym, przed przystąpieniem do umowy ze sprzedającym.. W przypadku kupna nieruchomości na rynku wtórnym umowę przedwstępną warto jest podpisać, aby mieć pewność, że cena domu nie ulegnie zmianie i że sprzedający nie wycofa się z transakcji.

Kupno mieszkania na rynku wtórnym w 2021 roku na kredyt hipoteczny ✅ Poradnik krok po kroku - co sprawdzić, na co zwrócić uwagę, formalności, koszty, urząd skarbowy.

f. Z pomocą księgi wieczystej dowiesz się, kto jest zameldowany w lokalu, czy nie ma osób, które są zameldowane dożywotnio, a także, czy mieszkanie nie jest sprzedawane z prawem dożywocia, co wiąże się z zapewnieniem utrzymania lokatorowi.. Możesz poprosić sprzedającego o zaświadczenie z wydziału meldunkowego urzędu miasta lub gminy, że w mieszkaniu nikt nie jest zameldowany, Obecny właściciel powinien przedstawić również akt notarialny, który będzie dowodem na nabycie mieszkania w drodze zakupu lub spadku.. Jako eksperci kredytowi podpowiadamy, że zakup takiej nieruchomości może być bezpieczny i że jak najbardziej znajdziesz ofertę kredytu na zakup mieszkania z wpisem banku na hipotece.. Bank, w którym Ty bierzesz kredyt, przelewa wskazaną kwotę na konto banku sprzedającego, resztę przelewa na konto zbywcy lub/i na Twoje, jeśli brałeś dodatkowe środki na remont.. Zakup mieszkania na rynku wtórnym od spółki objęty jest rękojmią na poczet zatajonych bądź ukrytych wad prawnych lub fizycznych nieruchomości.. Jeżeli kupujesz mieszkanie na rynku wtórnym, to bank będzie wymagał od Ciebie trochę mniej dokumentów niż w przypadku zakupu mieszkania na rynku pierwotnym.. Starając się o kredyt hipoteczny na mieszkanie, możesz jednocześnie zawnioskować o kredyt hipoteczny na remont.. akt notarialny umowy sprzedaży, akt darowizny, spadku lub zamiany), i Zaświadczenia z US i urzędu miasta lub gminy o niezaleganiu z podatkami na rzecz nieruchomości, Zaświadczenie ze spółdzielni o niezaleganiu z opłatami czynszowymi, Potwierdzenie, że spółka sprzedająca lokal nie znajduje się w stanie upadłości, likwidacji, w trakcie postępowania upadłościowego lub egzekucyjnego (w przypadku zakupu mieszkania od spółki), Zaświadczenie o braku zameldowania lokatorów w mieszkaniu, Jeśli na mieszkaniu ustanowiona jest hipoteka, sprzedający dostarcza zaświadczenie z banku, w którym znajdzie się informacje o wysokości pozostałego zadłużenia.. W zasadzie odbiór mieszkania, które chcemy kupić na rynku wtórnym, nie różni się od odbioru mieszkania, które kupujemy od dewelopera.

Jak sprzedać mieszkanie szybko i bez większych trudności? Zobacz, na co warto zwrócić uwagę i gdzie najlepiej wystawić ogłoszenie

Jeśli chcesz sprzedać mieszkanie szybko i za gotówkę, to wypełnij formularz kontaktowy: Chcę sprzedać mieszkanie , a w ciągu 24h otrzymasz zupełnie darmową wycenę online oraz ofertę kupna.. Dodatkowym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest prawo podatkowe, a dokładnie przepisy mówiące o tym, że przed upływem pięciu lat od nabycia nieruchomości, sprzedaż mieszkania wiąże się z odprowadzeniem wysokiego podatku.. Kiedy nie wiesz, w jakich sytuacjach koniecznie będzie opłacenie podatku na rzecz US, sprawdź artykuł: Podatek od spadku mieszkania – kiedy go nie zapłacimy?. Wykorzystanie tradycyjnej ścieżki sprzedaży poprzez agencję nieruchomości powoduje konieczność zapłacenia wysokiej prowizji dla biura nieruchomości oraz uzbrojenia się w cierpliwość.. W przypadku próby sprzedaży na własną rękę również trzeba wziąć pod uwagę długi czas na znalezienie kupca, jak również potencjalne koszty przygotowania mieszkania i obsługi całej transakcji.. W celu sprzedaży nieruchomości przeanalizować trzeba przede wszystkim swoją sytuację finansową oraz możliwość długiego oczekiwania na sfinalizowanie sprzedaży mieszkania.. Nieruchomości niezależnie od ich stanu prawnego oraz technicznego są traktowane, jako inwestycje, a tym samym nie wymagają od właściciela wielu czynności przygotowawczych.. Decydując się na skorzystanie z tej oferty skupu nieruchomości , warto wiedzieć, że większość formalności przeprowadzana jest zdalnie.. W naszym skupie nieruchomości sprzedaż mieszkania zarówno z rynku wtórnego, jak i pierwotnego jest jak najbardziej możliwa.. Kiedy zdecydujesz się na sprzedaż mieszkania w naszym skupie, zyskasz przede wszystkim: bezpieczeństwo, szybką wypłatę środków oraz niezobowiązującą wycenę z propozycją kupna nieruchomości, a nawet samych udziałów.

Videos

1. JAK NIE DAĆ SIĘ OSZUKAĆ KUPUJĄC MIESZKANIE #005
(Warszawski Inwestor)
2. Jak sprawdzić stan prawny na rynku wtórnym? | Rozmowy ze specjalistami Pewnego Lokalu.
(Pewny Lokal)
3. Jak kupić mieszkanie na rynku wtórnym?
(Pewny Lokal)
4. Mieszkanie rynek wtórny - co sprawdzić przed zakupem?
(Pewny Lokal)
5. Kupno mieszkania z rynku wtórnego
(Diana's Estate)
6. MIESZKANIE Z RYNKU WTÓRNEGO
(BOLD & dutiful)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated: 07/25/2022

Views: 6128

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.