Kupno mieszkania krok po kroku. Rynek wtórny - PRNews.pl (2022)

Poradniki 03.11.2011 (07:13)

Kredyty

Kupowanie mieszkania nie jest zadaniem ekstremalnym, chociaż dość złożonym i często długotrwałym. Jak przygotować się do zakupu mieszkania z drugiej ręki, żeby nie zostać oszukanym i nie zapomnieć o dopełnieniu wszystkich formalności? Portal Bankier.pl radzi krok po kroku.

1. Mieszkanie czy zdolność kredytowa – od czego zacząć?

(Video) Wzrosty na Giełdzie przywitały pierwszą sesję w czerwcu! Energetyka wystrzeliła PGE Tauron Enea PEP

Teoretycznie cały proces zaczyna się od znalezienia wymarzonego mieszkania. Ale łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której bank odmawia kredytu na całą potrzebną do zakupu kwotę. Godziny spędzone na oglądaniu zbyt dużych lub zbyt drogich – jak się wtedy okazuje – lokali, okażą się stracone. Żeby oszczędzić sobie rozczarowań, jeszcze przed wszczęciem poszukiwań mieszkania warto sprawdzić w banku lub u doradcy finansowego własną zdolność kredytową (Jak poprawić swoją zdolność kredytową?). Podając poziom wynagrodzenia i innych comiesięcznych zobowiązań, poznamy maksymalny pułap kredytu do uzyskania w banku i szacunkową miesięczną ratę.

2. Szukamy mieszkania – z pośrednikiem czy samemu?

Ogrom ofert sprzedaży mieszkań pochodzi dziś z biur nieruchomości. Kosztami tej wynajętej przez sprzedawcę obsługi często obciążany jest kupujący. On też może wynająć pośrednika, który pomoże mu w znalezieniu, a później kupnie mieszkania. Pośrednik świadczy usługi na mocy zawieranej z nami umowy o pośrednictwo w kupnie nieruchomości i pobiera wynagrodzenie uzależnione najczęściej od wartości nabywanego mieszkania (zwykle ok. 1,5-3% + VAT).

Poszukując lokalu na własną rękę, warto przede wszystkim wspomóc się internetem, będącym najszerszym źródłem informacji o mieszkaniach do sprzedaży. Pomocne będą ogłoszenia w gazetach, tablice w supermarketach, sugestie znajomych. Jeśli mamy upatrzoną lokalizację, rozglądajmy się za zamieszczonymi tam ogłoszeniami biur sprzedaży (często są wywieszane w oknach lub na balkonach sprzedawanych mieszkań).

Bez względu na to, z kim poszukuje się mieszkania, należy się upewnić, czy nie ma ono wad prawnych. Pierwszym krokiem będzie skorzystanie z elektronicznego dostępu do ksiąg wieczystych i zweryfikowanie, kto jest właścicielem nieruchomości i jakie prawa ją obciążają. Kolejnym – poproszenie sprzedającego o okazanie aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami za lokal od spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, zaświadczenia o niezaleganiu z podatkiem od nieruchomości, a jeśli sprzedający to przedsiębiorca – także pisma poświadczającego opłacanie składek w ZUS-ie.

3. W oczekiwaniu na kredyt podpisujemy umowę przedwstępną

Gdy już znajdziemy mieszkanie, a jego zakup planujemy sfinansować środkami pożyczonymi z banku, sprzedawca będzie zmuszony zaczekać na pieniądze. By ze spokojną głową dopełnić formalności kredytowych (ale też dokończyć postępowanie spadkowe lub z innych powodów odwlec moment zakupu w czasie), podpisuje się umowę przedwstępną. Nie musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego – pozwoli to zaoszczędzić na taksie notarialnej – ale – uwaga – wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Gdyby bowiem druga strona uchylała się od wypełnienia zapisów umowy (czyli sprzedania nam mieszkania), możemy liczyć jedynie na odszkodowanie, niekoniecznie nawet rekompensujące szkodę w pełnej kwocie.

Akt notarialny gwarantuje mocniejsze skutki prawne, ale też kosztuje – wysokość taksy notarialnej jest powiązana z wartością nabywanego mieszkania i sięga najczęściej kilkuset złotych (Sprawdź, ile zapłacisz notariuszowi). Do kosztów ponoszonych wtedy u prawnika należy doliczyć opłatę za wypis – 36,60 zł za każdy egzemplarz.

Przy podpisywaniu umowy przedwstępnej uiszcza się też zwykle część zapłaty za mieszkanie – w postaci zadatku lub zaliczki (Sprawdź różnicę pomiędzy zadatkiem a zaliczką), gotówką lub przelewem, w zależności od wspólnych ustaleń obu stron.

Co zapisać w umowie przedwstępnej? O szczegóły z pewnością zadbają notariusz i pośrednik nieruchomości – warto zgłosić im wcześniej swoje oczekiwania co do przedmiotowej nieruchomości i samego zakupu. W umowie zazwyczaj pojawia się też pożądany termin podpisania właściwej umowy kupna nieruchomości (warto dać sobie na to ok. 2 miesięcy, ze względu na całą procedurę kredytową), ustalona cena i sposób, w jaki kupujący sfinansuje zakup (na przykład kredytem).

4. Do banku po kredyt hipoteczny

Tak naprawdę na tym etapie wybór banku powinien być już za nami, bo równolegle do kupna mieszkania warto porównać – samemu (Rankingi kredytów hipotecznych Bankier.pl) albo u doradcy finansowego – szczegółowe warunki, na jakich różne instytucje udzielą nam kredytu.

Podpisawszy umowę przedwstępną, można oficjalnie wnioskować o kredyt. Po skompletowaniu wymaganych przez bank dokumentów i złożeniu ich razem z wnioskiem w banku (lub częściej – w kilku bankach) oczekujemy na wydanie decyzji kredytowej. W tym czasie w mieszkaniu zjawi się rzeczoznawca majątkowy, który na potrzeby banku oszacuje wartość kredytowanej nieruchomości.

Wydanie pozytywnej decyzji kredytowej oznacza zgodę banku na użyczenie klientowi środków. Od tego momentu bank daje zwykle miesiąc (okres ten może być dłuższy w niektórych bankach) na podpisanie umowy o kredyt. To czas dla kupującego na ostateczne porównanie zaoferowanych nam warunków z innymi bankami, a dla sprzedającego – na doprowadzenie mieszkania do sprzedaży w umówionym stanie (np. dokończenie remontu, opróżnienie lokalu).

Po wyborze instytucji kredytowej można podpisywać umowę. Warto się do tego przygotować. Ponieważ mowa o co najmniej kilkunastu stronach zapisów wiążących klienta na wiele lat, najlepiej zapoznać się z nimi wcześniej zamiast czytać pobieżnie przy podpisywaniu. Doradca bankowy prześle na prośbę wzór umowy kredytowej, co pozwoli zapoznać się ze szczegółowymi zapisami, a później – ewentualnie negocjować je.

5. Kupujemy nieruchomość

Mając pewność, że bank udzieli nam kredytu na wybrane M, można przystąpić do podpisania właściwej (tzw. przyrzeczonej) umowy zakupu. Odbędzie się to u notariusza, w obecności kupującego, sprzedawcy i ewentualnych pośredników reprezentujących strony. Potrzebne będą:

 • akt notarialny poświadczający nabycie nieruchomości przez obecnego właściciela,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej informujący o stanie prawnym nieruchomości,
 • zaświadczenie z banku, że kupującemu został udzielony kredyt na nabycie przedmiotowej nieruchomości,
 • zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za eksploatację lokalu.

(Wszystko, co warto wiedzieć o umowie kupna mieszkania z rynku wtórnego – radzi prawnik i pośrednik nieruchomości)

Podpisanie umowy to kolejny wydatek, na który składa się podatek od umowy sprzedaży (2% wartości rynkowej przedmiotu umowy), koszty notarialne – taksa notarialna powiększona o podatek 23-proc. VAT, opłata sądowa od wniosku o wpis w księdze wieczystej (200 zł) oraz opłata za odpis aktu notarialnego (maksymalnie 6 zł za każdą stronę dokumentu plus 23-proc. VAT).

6. Ustanowienie hipoteki i zapłata za mieszkanie

Po podpisaniu aktu notarialnego nadchodzi czas na złożenie w odpowiednim sądzie rejonowym prowadzącym księgi wieczyste wniosku o ustanowienie hipoteki na zakupionej nieruchomości. Można to zlecić notariuszowi (dodatkowy, kilkusetzłotowy koszt w postaci taksy) albo też uczynić samemu; w tym celu wypełniamy druk wniosku (wzór znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości). Opłata sądowa w postaci znaczka na pojedynczy wniosek wynosi 200 zł. Do wniosku dołączamy:

 • oświadczenie o ustanowieniu hipoteki kaucyjnej na rzecz banku, podpisywane przy umowie kredytowej,
 • zaświadczenie z banku o udzieleniu kredytu.

Teraz udajemy się do banku, by przedstawić:

 • potwierdzenie złożenia wniosku o ustanowienie hipoteki oraz
 • akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości.

Na tej podstawie bank przyjmie zlecenie przelewu środków z kredytu na konto sprzedającego.

Uwaga! Wpisanie hipoteki do KW trwa zwykle kilka miesięcy. Zawiadomienie o dokonaniu wpisu sąd przyśle do nabywcy nieruchomości pocztą. Trzeba będzie wówczas udać się do banku z informacją o uaktualnieniu treści księgi wieczystej. Do tego czasu, z racji podwyższonego ryzyka, kredytodawca będzie pobierał od klienta specjalną opłatę w postaci ubezpieczenia pomostowego (Na początek kredytu: ubezpieczenie pomostowe). Bywa, że banki każą sobie dodatkowo dopłacić za przedłużające się oczekiwanie na ustanowienie hipoteki na swoją rzecz. Wskazują wtedy w umowie kredytowej termin, po którym dostarczenie do banku zaświadczenia będzie obciążone swoistą karą.

7. Wydanie mieszkania

Po wpłynięciu wszystkich środków na konto sprzedającego (bank daje sobie na to zwykle kilka dni roboczych), czas na odbiór mieszkania. Powinno być ono przygotowane do stanu, na jaki w umowie umówiły się strony. Ostatnie spotkanie ze sprzedającym powinno odbyć się w mieszkaniu i zostać sfinalizowane protokołem zdawczo-odbiorczym. Taki dokument można sporządzić samodzielnie (pobierz wzór) – tak, by znalazł się tam zapis o aktualnym stanie liczników i inne uwagi dotyczące stanu mieszkania.

Podpisanie protokołu przez obie strony będzie potwierdzeniem, że lokal gotów jest do przejęcia. W tym momencie właściciel przekazuje klucze do mieszkania, piwnicy, garażu etc.

8. Urzędowe formalności po zakupie mieszkania

Po zakupie mieszkania, nie obędzie się bez wizyty w urzędzie skarbowym. Na konto urzędu właściwego z racji dotychczasowego miejsca zameldowania należy zapłacić podatek od ustanowienia hipoteki. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od ustanowienia hipoteki, czyli od podpisania deklaracji o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku. Podatek od ustanowienia hipoteki wynosi 19 zł przy zabezpieczeniu wierzytelności o nieustalonej wartości (hipoteka kaucyjna) lub 0,1% zabezpieczonej wierzytelności o ustalonej wartości (hipoteka zwykła); typ hipoteki sprecyzowano w umowie kredytowej, w części definiującej obowiązkowe zabezpieczenie spłaty kredytu. Jednocześnie należy złożyć w urzędzie skarbowym deklarację o zapłaconym podatku od czynności cywilno-prawnych na druku PCC-3.

Odwiedzić trzeba również urząd miasta lub gminy właściwy dla nowego miejsca zamieszkania, celem poinformowania o nowym właścicielu nieruchomości. To dla urzędu jednocześnie informacja o zmieniającym się od tej pory płatniku podatku od nieruchomości. W urzędzie złożymy też wniosek o meldunek – stały (nie jest wymagany przy zakupie mieszkania) albo tymczasowy, a informacja o tym fakcie zostanie przesłana do urzędu właściwego dla poprzedniego miejsca zameldowania, gdzie nie trzeba już będzie składać wizyty.

Na tym nie koniec wizyt w instytucjach. Dotychczasowe umowy z zakładem energetycznym czy gazownią będą wymagały przepisania na nowego właściciela. Warto złożyć wizytę w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, by chociażby przedstawić się i zapoznać z obowiązującym regulaminem. Ponadto, o nowym miejscu zamieszkania warto poinformować bank, zakład pracy, uczelnię i inne instytucje, które mogą potrzebować aktualizacji danych.

Choć można by uznać, że na tym formalności się kończą, niektórzy twierdzą, że w tym momencie obowiązki dopiero się zaczynają. Przy przeprowadzce nie warto umniejszać roli nieformalnych „obowiązków”, jak choćby przedstawienia się najbliższym sąsiadom. Paradoksalnie niedopełnienie najmniej sformalizowanych kwestii mogłoby mieć najbardziej odczuwalne skutki.

Źródło: Bankier.pl

FAQs

Co należy zrobić po zakupie mieszkania z rynku wtórnego? ›

Co zrobić po zakupie mieszkania z rynku wtórnego w 2022 roku? Po zakupie należy wpisać się do księgi wieczystej nieruchomości jako nowy właściciel. Warto również zadbać o zgłoszenie kupna mieszkania do urzędu skarbowego oraz urzędu miasta w celu uregulowania obowiązkowych podatków.

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie na rynku wtórnym krok po kroku? ›

Aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia transakcji kupna mieszkania na rynku wtórnym, zanim podpiszemy umowę kupna/sprzedaży nieruchomości ze sprzedawcą, warto jest obejrzeć lokal wraz z właścicielem oraz sprawdzić jego stan prawny, jak i elementy pośrednie tj. lokalizacja.

Jak kupić mieszkanie na rynku wtórnym i nie dać się oszukać? ›

Żeby nie dać się oszukać, należy zadbać o to, aby umowa czyniła zadość przepisom prawa. Regulacja ta jest zawarta w art. 158 kodeksu cywilnego, który brzmi następująco: „Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Ile trwa zakup mieszkania z rynku wtórnego? ›

W przypadku mieszkań z rynku wtórnego trwa to zwykle od 1 miesiąca do 3 miesięcy, a będących w budowie mieszkań deweloperskich – nawet kilka lat.

Co załatwić w urzędzie miasta po zakupie mieszkania? ›

Po pierwsze musisz poinformować spółdzielnię mieszkaniową (lub wspólnotę) o zmianie właściciela mieszkania. Konieczne jest także złożenie deklaracji podatkowej dot. nieruchomości w urzędzie miasta. Ostatnia kwestia to ubezpieczenie nieruchomości na wypadek niespodziewanych zdarzeń losowych.

Co trzeba załatwić w urzędzie miasta po zakupie mieszkania? ›

Kolejny urząd, do którego należy zgłosić fakt nabycia nieruchomości to urząd gminy lub miasta. Urząd musi zaktualizować informację o aktualnym właścicielu mieszkania oraz płatniku podatków. Ustali także wysokość podatku od nieruchomości, który trzeba będzie uiszczać każdego roku.

Dlaczego błędem jest kupować nieruchomość za gotówkę? ›

Dlaczego błędem jest kupować nieruchomość za gotówkę? Okazuje się, że eksperci finansowi podpowiadają, iż inwestycja wszystkich oszczędności życia nie zawsze jest dobrym krokiem. Gotówkę można przeznaczyć na inny cel, zgodnie z dewizą „pieniądz robi pieniądz”.

Jak udokumentować pieniądze na zakup mieszkania? ›

Rodzice zobowiązani są do udokumentowania przekazania pieniędzy. Nie jest to proces skomplikowany. Wystarczy potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty dokonanej w banku. Ważne, aby dokładnie i jednoznacznie określić cel przekazywanych pieniędzy w tytule przelewu lub na druku wpłaty.

Czy zakup mieszkania trzeba zgłosić w urzędzie skarbowym? ›

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, każdy zakup nieruchomości należy zgłosić do urzędu skarbowego. Nie możemy zapomnieć o tej czynności, gdyż z kupnem mieszkania wiąże się opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jak oszukują przy kupnie mieszkania? ›

Oszuści najpierw zbierają wszystkie potrzebne im dane — sprawdzają księgi wieczyste, spisując dane właścicieli wraz z numerem PESEL. Następnie wyrabiają fałszywy dowód tożsamości, którym mogą się wylegitymować i wystawiają ogłoszenie, często z wyjątkowo atrakcyjną ceną.

O co pytać przy kupnie mieszkania na rynku wtórnym? ›

Oglądając mieszkanie zwracaj uwagę na:
 • Otoczenie lokalu. ...
 • Usytuowanie okien w lokalu. ...
 • Stan ścian w lokalu. ...
 • Usytuowanie lokalu względem klatki schodowej i szybu windowego. ...
 • Zapytaj gdzie są liczniki wody, prądu i gazu. ...
 • Obejrzyj przez okno parapety i balkony sąsiadów, oceń czy nie ma tam śmieci.

Czy oplaca się kupic mieszkanie z rynku wtórnego? ›

Mieszkania z drugiej ręki cieszą się sporą popularnością wśród Polaków – dane GUS-u i Eurostatu potwierdzają, że transakcje na rynku wtórnym wciąż stanowią większość. Za wyborem używanych mieszkań przemawia ich dobra lokalizacja – często w centrach miast, rozbudowana infrastruktura i możliwość szybkiego wprowadzenia.

Czy można zapłacić gotówką za zakup mieszkania? ›

Obecnie nie ma żadnych ustawowych wytycznych co do tego, w jaki sposób należy finansować zakup nieruchomości. Może być to więc kredyt, gotówka odkładana na lokacie czy nawet w domu, w przysłowiowej skarpecie.

O co pytać notariusza przy kupnie mieszkania? ›

Według nich należy określić stan prawny mieszkania, dokładną lokalizację oraz wszelkie uprawnienia związane z danym lokalem. Poza tymi informacjami prawidłowo skonstruowany akt musi zawierać: Dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu. Miejsce sporządzenia aktu.

Kiedy odbywa się przekazanie kluczy do mieszkania? ›

Samo oddanie kluczy najczęściej odbywa się w momencie przekazania lokalu. W tym dniu sporządzany jest również protokół zdawczo-odbiorczy, który stanowi potwierdzenie stanu mieszkania i jest ostatnim elementem sprzedaży nieruchomości.

Kto płaci u notariusza kupujący czy sprzedający? ›

Ustawa nie precyzuje, która ze stron ma obowiązek ustalić termin podpisania umowy u notariusza oraz opłacić związane z tym opłaty. Jednak zwyczajowo przyjęło się, że strona sprzedająca najczęściej umawia termin spotkania u notariusza, natomiast strona kupująca pokrywa koszty związane z aktem notarialnym.

Ile czasu na zgłoszenie zakupu mieszkania? ›

Po zakupie mieszkania należy zgłosić ten fakt w ciągu 14 dni od daty podpisania aktu notarialnego, a gdy ten obowiązek nie zostanie dopełniony, to istnieje ryzyko otrzymania kary grzywny wynoszącej nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Ile można zapłacić gotówka za nieruchomość? ›

Z doświadczeń doradców Home Broker wynika, że w gotówce opłacany jest zadatek na poczet zakupu nieruchomości, o ile jest to kwota rzędu kilku tysięcy złotych, maksymalnie 10 tysięcy. Jeżeli suma jest większa, np. kilkadziesiąt tysięcy złotych, wówczas opłacana jest raczej w formie przelewu.

Ile czasu zajmuje kupno mieszkania za gotówkę? ›

Kupno domu/mieszkania za gotówkę wiąże się ze znacznie uproszczoną procedurą i obejmuje jedynie podpisanie umowy oraz dokonanie przelewu gotówki. Nie trzeba podpisywać umowy przedwstępnej, płacić zadatku czy oczekiwać na decyzję kredytową. Do sporządzenia umowy jest niezbędny notariusz, który pobiera stosowną opłatę.

Jak kupić mieszkanie z rynku wtórnego za gotówkę? ›

Kiedy jesteśmy pewni, że mieszkanie należy do właściciela – w przypadku rynku wtórnego udowodni to na przykład umowa notarialna sprzedaży, a w przypadku pierwotnego będzie to umowa z deweloperem oraz akt ustanowienia własności – możemy śmiało kupić wymarzone mieszkanie za gotówkę.

Czy Urząd Skarbowy może zapytac skad mam pieniądze? ›

Brak możliwości udokumentowania źródeł pochodzenia środków pieniężnych na wezwanie urzędu skarbowego. Na samym początku wskazać należy, że brak możliwości udokumentowania źródeł pochodzenia środków pieniężnych na wezwanie urzędu skarbowego może spowodować dotkliwe konsekwencje dla podatnika.

Ile pieniędzy można wpłacić do banku bez kontroli 2022? ›

Zastanawiasz się, ile można wpłacić na konto bez podatku? Na tę chwilę w roku 2022 kwota, od której przelewy i transakcje polegające na wpłacie gotówki podlegają kontroli przez banki i Urząd Skarbowy to 15 tys. euro.

Ile lat wstecz Urząd Skarbowy bada majątek? ›

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się wraz z odsetkami za zwłokę. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się zasadniczo po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (wyjątek - patrz ramka). Termin przedawnienia nie może być odroczony przez organ podatkowy (na podstawie art.

Co trzeba zrobić po podpisaniu aktu notarialnego? ›

Po podpisaniu dokumentu w kancelarii notarialnej wykonywane są wypisy, które są przeznaczone dla każdej strony umowy oraz urzędów, a akt notarialny w oryginale jest składany w archiwum notariusza. Wizyta u notariusza zwykle nie trwa dłużej niż godzinę.

Jakich formalnosci należy Dopelnic po zakupie mieszkania? ›

Formalności po zakupie mieszkania z rynku wtórnego
 • opłaty za czynności notarialne;
 • podatek od nabycia nieruchomości.
 • podatek od czynności cywilnoprawnych (2% ceny nieruchomości);
 • założenie księgi wieczystej (ok. 100 zł);
 • wpis własności do księgi wieczystej (ok. 200 zł);
 • podatek PCC za wpis (ok. 19 zł).
Feb 17, 2022

Co po nabyciu nieruchomości? ›

Co istotne, nabycie nieruchomości musi zostać zgłoszone do Urzędu Gminy (Miasta). Wynika to z faktu, że nowy właściciel nieruchomości staje się podatnikiem podatku od nieruchomości, podatku leśnego albo rolnego (w zależności od rodzaju nabytej działki).

Gdzie trzeba zgłosić zmianę właściciela nieruchomości? ›

Zmiana właściciela nieruchomości a podatek od nieruchomości – formalności. Zaistnienie okoliczności, na skutek których zmienia się płatnik podatku od nieruchomości, powinny zostać zgłoszone do urzędu gminy (właściwego dla adresu budynku, gruntu czy obiektu budowlanego) w terminie 14 dni.

Kupno mieszkania, zwłaszcza pierwszego, to jeden z ważniejszych i bardziej stresujących momentów w życiu, do którego trzeba się odpowiednio przygotować. Portal Bankier.pl radzi krok po kroku jak przejść przez proces kupna mieszkania z rynku wtórnego, a także jakie formalności trzeba dopełnić już po odbiorze mieszkania.

doradca kredytowy, który na podstawie naszych comiesięcznych wpływów, rodzaju umowy z pracodawcą, wydatków i zobowiązań ustali maksymalną wartość kredytu , który będziemy mogli zaciągnąć, a także oszacuje ratę, którą będziemy musieli płacić.. Jeśli zdecydujemy się na konkretne mieszkanie, musimy upewnić się, czy nie ma ono wad prawnym.. W takiej sytuacji, zanim umówimy się na prezentację, będziemy musieli podpisać umowę pośrednictwa, która obciąży nas opłatą na rzecz agenta, jeśli doprowadzi on do zawarcia transakcji.. Co istotne, umowa przedwstępna będzie zawierała także kwotę, za którą kupimy mieszkanie i podział jej pomiędzy środki własne i kredyt oraz ostateczny termin podpisania umorzy przyrzeczonej, czyli właściwego aktu notarialnego sprzedaży, a także termin i warunki przekazania mieszkania.. W zależności, do którego banku złożymy wniosek, sami będziemy mogli wybrać rzeczoznawcę lub będziemy zdani w tym zakresie na bank.. Mając pozytywną decyzję kredytową możemy umówić się na podpisanie umowy przyrzeczonej, czyli właściwego aktu notarialnego, w oparciu o który staniemy się właścicielami mieszkania.. Będziemy musieli uiścić także podatek od ustanowienia hipoteki, opłatę sądową za wpis własności i hipoteki, taksę notarialną za wniosek do ksiąg wieczystych teleinformatycznych, taksę notarialną za sporządzenie umowy sprzedaży wraz z oświadczeniem o ustanowieniu hipoteki i taksę notarialną za wypisy aktów notarialnych.. Jeśli mieszkanie, które kupiliśmy znajduje się na terenie spółdzielni mieszkaniowej, będziemy mogli zostać jej członkami.. Podczas wizyty w spółdzielni otrzymamy także informacje na temat sposobów opłacania czynszu, a także numer konta lub indywidualnego subkonta, na które będziemy musieli przelewać pieniądze.. W ciągu 14 dni od przekazania mieszkania będziemy musieli wybrać się także do urzędu miasta lub gminy i zgłosić się jako nowy właściciel, ponieważ od tej pory będziemy zobowiązani płacić podatek od nieruchomości.

Kupowanie mieszkania nie jest zadaniem ekstremalnym, chociaż dość złożonym i często długotrwałym. Jak przygotować się do zakupu mieszkania z drugiej ręki, żeby nie zostać oszukanym i nie zapomnieć o dopełnieniu wszystkich formalności? Portal Bankier.pl radzi krok po kroku.

W umowie zazwyczaj pojawia się też pożądany termin podpisania właściwej umowy kupna nieruchomości (warto dać sobie na to ok. 2 miesięcy, ze względu na całą procedurę kredytową), ustalona cena i sposób, w jaki kupujący sfinansuje zakup (na przykład kredytem).. Tak naprawdę na tym etapie wybór banku powinien być już za nami, bo równolegle do kupna mieszkania warto porównać - samemu (Rankingi kredytów hipotecznych Bankier.pl) albo u doradcy finansowego - szczegółowe warunki, na jakich różne instytucje udzielą nam kredytu.. •akt notarialny poświadczający nabycie nieruchomości przez obecnego właściciela, •aktualny odpis z księgi wieczystej informujący o stanie prawnym nieruchomości, •zaświadczenie z banku, że kupującemu został udzielony kredyt na nabycie przedmiotowej nieruchomości, •zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za eksploatację lokalu.. Podpisanie umowy to kolejny wydatek, na który składa się podatek od umowy sprzedaży (2% wartości rynkowej przedmiotu umowy), koszty notarialne - taksa notarialna powiększona o podatek 23-proc.. Bywa, że banki każą sobie dodatkowo dopłacić za przedłużające się oczekiwanie na ustanowienie hipoteki na swoją rzecz.. Po wpłynięciu wszystkich środków na konto sprzedającego (bank daje sobie na to zwykle kilka dni roboczych), czas na odbiór mieszkania.

Jak kupić mieszkanie z rynku wtórnego? Poznaj procedurę kupna mieszkania krok po kroku! Jak sprawdzić czy mieszkanie nie jest zadłużone?

Księga wieczysta składa się z czterech działów: I dział księgi wieczystej pozwala stwierdzić zgodność danych księgi z danymi ujawnionymi w katastrze nieruchomości, II dział księgi wieczystej informuje, kto jest właścicielem nieruchomości i czy istnieją jacyś współwłaściciele, III dział księgi wieczystej zawiera informacje na temat praw, roszczeń i ograniczeń ciążących na nieruchomości, IV dział księgi wieczystej ma na celu wskazanie ewentualnych wpisów o ustanowionej hipotece na nieruchomości i roszczeń do ustanowienia hipoteki przymusowej.. Umowa przedwstępna kupna mieszkania – wzór Jak powinna wyglądać umowa przedwstępna kupna mieszkania?. ………………….. (powierzchnia mieszkania w metrach kwadratowych) dla którego prowadzona jest księga wieczysta ………………….. (numer księgi wieczystej), mieszkanie to objęte nie jest małżeńską wspólnością majątkową, mieszkanie to nie jest obciążone i nie znajduje się w posiadaniu zależnym osób trzecich.. § 2 Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się sprzedać Kupującemu opisane wyżej mieszkanie wraz z przypadającym na nie udziałem w nieruchomości wspólnej za cenę w kwocie …………………… łownie: ……………………) zł w terminie do …………………… (data dzienna) r., a Kupujący oświadcza, że za podaną cenę mieszkanie te wraz z przypadającym na nie udziałem w nieruchomości wspólnej zobowiązuje się w ustalonym terminie kupić.. W umowie kupna sprzedaży mieszkania sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia prawa własności do danej nieruchomości oraz do jej wydania na rzecz kupującego, kupujący z kolei – do zapłaty całości ceny sprzedaży nieruchomości.. dane na temat stron umowy, dokładne informacje na temat sprzedawanej nieruchomości ze wskazaniem numeru księgi wieczystej, cenę sprzedaży nieruchomości.. Na rynku pierwotnym kupujemy zwykle mieszkania w budowie, przez co czas oczekiwania na nie się wydłuża, pełna infrastruktura i oferta handlowo-rozrywkowa, gotowe rozwiązania, które pozwalają z miejsca zamieszkać w nowym lokum.. RóżnicaRynek wtórnyRynek pierwotnyUmowa kredytu hipotecznegoUmowa przedwstępna i umowa kupna sprzedaży mieszkania w formie aktu notarialnego.Jeżeli zakup odbywa się za gotówkę, zbywca i kupujący mogą od razu przejść do aktu notarialnego, który przenosi własnośćUmowa deweloperska w formie aktu notarialnegoWypłata środkówW jednej transzy, po przeniesieniu praw własnościW transzach, zgodnie z przewidzianymi etapami prac, przed aktem przeniesienia praw własnościSposób spłaty kredytu hipotecznegoKlient od razu spłaca ratę kapitałowo-odsetkowąKlient spłaca jedynie odsetki od uruchomionych przez bank środków do momentu wypłaty ostatniej transzy kredytu hipotecznego, przez co kredyt jest droższyZabezpieczenie kredytuWpis do hipotekiDopiero po podpisaniu aktu notarialnego z deweloperem można założyć księgę wieczystą i dokonać stosownego wpisu do hipoteki.

Zakup mieszkania nie jest łatwy. Szukasz poradnika, który Ci w tym pomoże? Sprawdź porady ekspertów na GetHome.pl - Gethome.pl

Decydując się na kupno mieszkania krok po kroku, pod uwagę musimy wziąć sytuację na rynku nieruchomości i finansowym.. Musimy sprawdzić dokładnie te same informacje, które znajdują się w księdze wieczystej online.. Najczęściej nie ma takiej możliwości.. Kredyt hipoteczny na zakup i remont mieszkania trzeba będzie jednak spłacać .. Tu także znajdziemy odpowiedź na pytanie, jak kupić mieszkanie bez zdolności kredytowej czy jak kupić mieszkanie bez wkładu własnego.. Jeśli więc zastanawiamy się, czy zakup mieszkania można odliczyć od podatku, to niestety tak nie jest.. Zakup mieszkania z rynku wtórnego ma też swoje zalety, takie jak:. Zakup mieszkania na rynku wtórnym czy pierwotnym to wydatek kilkuset tysięcy złotych i inwestycja na wiele lat – nieważne, czy przeznaczymy nieruchomość dla siebie, czy pod wynajem.

Przeczytaj porady dla kupujących mieszkanie z rynku wtórnego. Jak wybrać? Na co zwrócić uwagę? Jak ominąć pułapki? Na jakie koszty się przygotować?

Za wyborem starszych mieszkań przemawia ich dobra lokalizacja , gdyż zwykle znajdują się one w miejscach, w których już nic nowego się nie buduje, a infrastruktura jest rozwinięta.. Podobnie jak w przypadku kupna mieszkania na rynku pierwotnym, należy najpierw określić, na jakie mieszkanie nas stać i gdzie powinno się ono znajdować (lokalizacja, typ budynku).. Zwróćmy tu uwagę na koszty dodatkowe, które w przypadku rynku wtórnego są wyższe niż w przypadku zakupu mieszkania od dewelopera.. Jeśli chcemy kupić mieszkanie w kamienicy, musimy się dowiedzieć, czy obiekt nie znajduje się pod opieką konserwatora zabytków , gdyż wówczas remont będzie bardziej kosztowny i trzeba będzie go prowadzić według określonych wytycznych.. Jeśli pozostawia on wiele do życzenia, a wspólnota nie kwapi się do remontu, cena mieszkania może z czasem maleć, a korzystanie z budynku stanie się uciążliwe ze względu na zużycie jego elementów.. Nieraz są to kwoty rzędu kilku tysięcy złotych na osobę, więc nie wszyscy są na nie przygotowani.. Gdy już mamy upatrzone konkretne mieszkanie, należy się zorientować,dlaczego ten lokal w ogóle jest na sprzedaż i czy nie ma ukrytych wad.. Zmiana mieszkania na większe czy chęć przeprowadzenia się w określone miejsce nie budzi podejrzeń, że coś jest nie tak.. Musimy się też upewnić, jaki jest stan prawny mieszkania i czy nie ma ono obciążeń finansowych.. Warto więc się upewnić, czy mamy do czynienia z zaliczką, czy zadatkiem, żeby w razie niepodpisania umowy nie było zaskoczenia sumą, którą mamy zapłacić, albo faktem, że jej nie odzyskamy.. W przeciwnym razie, nawet jeśli umawialiśmy się ze sprzedającym, że coś ma być wliczone w cenę, może nas spotkać przykra niespodzianka, gdy się okaże, że z mieszkania usunięto zmywarkę, a z garażu korzysta ktoś inny.. Koszty transakcyjne Koszty transakcyjne związane z kupnem mieszkania na rynku wtórnym są wyższe niż w przypadku kupna mieszkania od dewelopera.

Kredyt hipoteczny na rynku wtórnym – jakie mieszkanie możesz za niego wybrać? Jakie formalności przeprowadza się w banku? Jakie dokumenty musisz mieć? Krok po kroku!

Omawiamy krok po kroku przebieg zakupu nieruchomości z rynku wtórnego na kredyt hipoteczny .. Proces udzielania kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości od dewelopera , ale oddanej już do użytkowania będzie taki sam, jak w przypadku klasycznego mieszkania na rynku wtórnym.. Zakup nieruchomości na kredyt hipoteczny, niezależnie czy mowa o budowanym mieszkaniu od dewelopera, czy też lokum z drugiej ręki, to złożony, czasochłonny i wieloetapowy proces.. Faktem jest jednak, że w przypadku transakcji zawiązywanych na rynku wtórnym l iczba dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o kredyt jest znacznie mniejsza .. Zakup mieszkania na rynku wtórnym finansowany kredytem pod wieloma względami przebiega podobnie jak zakup lokalu od dewelopera.. Kredytowanie transakcji na rynku wtórnym wiąże się nie tylko z obowiązkami po stronie kredytobiorcy, ale także z przywilejami.. W przypadku zakupu mieszkania z rynku wtórnego nie jest wymagane zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego .. O ile kredyt na zakupu mieszkania od dewelopera jest zwykle wypłacany w transzach, o tyle kredyt na zakup lokalu z rynku wtórnego – w formie jednorazowego przelewu.. Kredytowany zakup nieruchomości na rynku wtórnym charakteryzuje się również brakiem okresu karencji, czyli brakiem konieczności opłacania pełnych rat kapitałowo-odsetkowych od samego początku spłaty zobowiązania.. Dłużej musi trwać za to ubezpieczenie na wypadek ognia i zdarzeń losowych, które należy wykupić od razu po ustanowieniu hipoteki na rzecz banku (w przypadku mieszkania deweloperskiego – dopiero po oddaniu do użytkowania).. Kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości z drugiej ręki to stosunkowo nieduża ilość dokumentów , krótki czas trwania ubezpieczenia pomostowego i brak wymogu sporządzania umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego.. Istotne będą również potwierdzenia, kto jest właścicielem gruntu w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu , czy na nieruchomości nie ciążą tytuły wykonawcze, czy stan faktyczny jest zgodny z zapisami w księdze wieczystej , czyli czy nie doszło do samowoli budowlanej (np.. Proces kredytowania zakupu nieruchomości na rynku wtórnym jest dość skomplikowany i czasochłonny, dlatego dobrze jest przebrnąć przez niego z pomocą eksperta.

Z poniższego artykułu dowiesz się, przez jakie etapy musimy przejść, chcąc kupić mieszkanie na rynku pierwotnym i wtórnym.

Jeżeli jednak decydujemy się na samotne poszukiwania, najlepszym rozwiązaniem będzie szukanie ofert w internecie, gdyż to właśnie tam, na wielu stronach internetowych, sprzedawcy ogłaszają swoje mieszkania na sprzedaż.. Wybór jest bardzo duży, ale musimy mieć oczy dookoła głowy i uważać na pułapki, jakie czekają na nas na rynku wtórnym.. Na rynku mamy także większą szansę na negocjacje ceny oraz na znalezienie mieszkania w lepszej lokalizacji.. Szukając mieszkania na rynku pierwotnym, podobnie będziemy szukać ogłoszeń deweloperów w internecie, którzy w dużej części posiadają swoje własne strony, na których zamieszczają informacje o inwestycjach.. Przed szukaniem odpowiadającej nam inwestycji musimy zastanowić się również, jaka lokalizacja będzie nam odpowiadała, jak chcemy mieć wykończone mieszkanie, jaką ilość czasu będziemy mogli czekać na zakończenie budowy.. Następnie z informacji, jakie podaje UOKiK, sprawdzamy , czy na deweloperze nie ciążą jakieś kary nałożone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy nie stosował jakiś nielegalnych klauzul w swoich umowach z klientami.. Na rynku wtórnym sprzedawca powinien pokazać nam zaświadczenie o tym, że mieszkanie nie jest obciążone dożywociem.. Na rynku pierwotnym podpisujemy ją gdy nieruchomość jest niewykończona lub niewybudowana, a na rynku wtórnym gdy mieszkanie może być użytkowane.. Sposób, w jaki będziemy finansować zakup naszego mieszkania, będzie oczywiście zależał od tego, jaki budżet posiadamy i jaki sposób będzie dla nas wygodniejszy a być może konieczny.. W przypadku kredytu zaletą jest to, że nie mając wystarczającej kwoty na kupno mieszkania i tak możemy stać się jej posiadaczami.. W umowie tej skupmy się na tym jak deweloper zabezpiecza transakcję, czyli jaki rachunek powierniczy wykorzystuje, sprawdźmy cenę oraz to jak opisany jest harmonogram płatności i zakończenia budowy.. Umowa sprzedaży, regulowana przez Kodeks cywilny zobowiązuje sprzedawcę do przeniesienia na kupującego mieszkania własności, który zobowiązuje się do przejęcia mieszkania i zapłacenia odpowiedniej ceny.. Sprawdzenie mieszkania na rynku wtórnym odbywa się przed podpisaniem umowy kupna.

Jak wybrać mieszkanie? Co to jest umowa deweloperska? Jak sfinansować zakup nowego mieszkania? Jak skorzystać z dopłat? Przeczytaj poradnik dla kupujących.

Takie informacje można znaleźć w prospekcie informacyjnym – deweloper jest zobowiązany do jego udostępnienia na żądanie.. Musimy wziąć pod uwagę, że lokalizacja ma znaczący wpływ na ceny mieszkań.. Metraż Dobór odpowiedniego metrażu mieszkania zależy, jak wspomniano, od naszych możliwości finansowych, ale też od składu rodziny lub planów jej powiększenia w przyszłości.. Warto sprawdzić, czy np.. Natomiast jeśli decydujemy się na zakup nieruchomości już wybudowanej, możemy już nie mieć takiej możliwości.. Natomiast deweloper otrzymuje pieniądze jedynie pod warunkiem ukończenia inwestycji i przeniesienia prawa własności na nabywcę.. Należy tu jednak podkreślić, że sama umowa deweloperska nie daje jeszcze nabywcy prawa do nieruchomości – jest to jedynie zobowiązanie do zawarcia kolejnej umowy, na mocy której nabywca takie prawo uzyska.. Jeśli chodzi o finansowanie zakupu mieszkania, mamy kilka możliwości, lecz nie są one dostępne dla każdego.. Kredyt hipoteczny Jedną z najczęściej wybieranych form zapłaty za nieruchomość (poza gotówkową) jest kredyt hipoteczny.. Jednak ten ostatni rodzaj kredytów wiąże się z dużym ryzykiem, o czym w przykry sposób przekonali się tzw.. Jest to produkt, z którego mogą skorzystać wszyscy, jednak przeznaczony jest on głównie dla osób po 62. roku życia.. Jeśli więc decydujemy się na kredyt hipoteczny, należy przeanalizować krok po kroku, jakie wiążą się z tym możliwości, a jakie ryzyko, pamiętając, że problemy finansowe, które mogą się pojawić w okresie kredytowania, nie są sytuacją bez wyjścia.. Mają one stałą wysokość.

Jak kupić mieszkanie? Na co zwrócić uwagę - zobacz nasz najnowszy poradnik online.

jak kupić mieszkanie w kamienicy?. Wybierając dla siebie mieszkanie z rynku pierwotnego warto przed transakcją sprawdzić wiarygodność dewelopera.. Jeśli budynek jest już wybudowany klient podpisuje umowę zobowiązującą do przeniesienia własności.. Po drugie: negocjując cenę mieszkania upewnij się czy zawiera ona podatek VAT i czy jest obowiązek zakupu miejsca parkingowego.. Dodatkowym atutem jest możliwość z korzystania z usługi wykończenia pod klucz przez co sam nie musisz nadzorować pracy ekip budowlanych (ma to szczególne znaczenie przy dużych metrażach gdzie remonty są dosyć długotrwałe).. Książka szczegółowo przedstawia temat zakupu nieruchomości z rynku pierwotnego zarówno dla sibie jak i jako inwestycja pod wynajem.. Kupując mieszkanie na rynku wtórnym zazwyczaj spotkasz się z następującymi prawami do lokalu:. Mieszkania w kamienicach cieszą się zainteresowaniem klientów ceniących dużą przestrzeń wewnątrz mieszkania.. Przed podjęciem decyzji o zakupie mieszkania poproś stronę sprzedającą o udostępnienie numeru księgi wieczystej i poproś notariusza o jej gruntowne sprawdzenie.. Agenci dobrze znają lokalizacje i topografię miasta, stąd są cenną pomocą przy poszukiwaniu nieruchomości dla osób,które są w nim pierwszy raz oraz dla obcokrajowców.

Sprzedaż mieszkania znacząco się różni od sprzedaży ruchomości. Jeśli po raz pierwszy sprzedajesz mieszkanie, możesz poczuć się zagubiony w obowiązujących procedurach. Szybka i opł ...

Sprzedaż mieszkania znacząco się różni od sprzedaży ruchomości.. Zebranie niezbędnej dokumentacji nie oznacza końca formalności związanych ze sprzedażą mieszkania w 2020 roku.. dane stron, datę i miejsce zawarcia umowy przedwstępnej oraz planowaną datę zawarcia umowy właściwej sprzedaży mieszkania, opis nieruchomości, informacje o wpłaconej zaliczce (jeśli strony się na nią umówią).. Umowa sprzedaży różni się od umowy przedwstępnej przede wszystkim większym formalizmem .. Obszerniejsza jest także jej zawartość, na którą składają się:. dane stron, data i miejsce zawarcia umowy sprzedaży mieszkania, opis nieruchomości, jeśli sprzedaż dotyczy mieszkania z hipoteką – informacja o ilości pieniędzy, jaką kupujący ma przekazać sprzedającemu, a jaką jego bankowi, sposób przekazania zapłaty, wniosek o zmianę danych w księdze wieczystej, oświadczenie o poddaniu się przez kupującego egzekucji, gdyby nie zapłacił za nabytą nieruchomość, informacje o wyposażeniu mieszkania, które sprzedający przekazuje wraz z nim na sprzedaż, datę opuszczenia lokalu oraz opróżnienia mieszkania, załączniki.. Do końca 2018 roku obowiązywały przepisy, które nakazywały liczenie 5-letniego terminu trwania obowiązku podatkowego od momentu nabycia prawa do mieszkania przez spadkobiercę.. Od 1 stycznia 2019 r. 5-letni okres nalicza się od momentu nabycia prawa do lokalu przez spadkodawcę.. W praktyce oznacza to, że jeśli spadkodawca posiadał nieruchomość przez 3 lata do swojej śmierci, spadkobierca będzie musiał odczekać jedynie 2 lata, by móc ją zbyć bez obowiązku zapłaty podatku.. Następnie udaj się do banku i poinformuj o chęci sprzedaży mieszkania.. Powinieneś otrzymać zaświadczenie o wysokości kredytu , który został Ci do spłacenia – to ułatwi Ci wycenę mieszkania.

Kredyty hipoteczne zajmują szczególne miejsce w gamie produktów oferowanych przez banki. To najczęściej duże zobowiązania spłacane przez długie lata, dlatego warto dowiedzieć się, jak wygląda zakup mieszkania krok po kroku, i dobrze przygotować się do tego procesu.

Pozwala na uzyskanie kwot znacznie wyższych od tych, które oferują kredyty konsumpcyjne, a jednocześnie gwarantuje oszczędność na oprocentowaniu – pod tym względem trudno znaleźć w ofertach banków równie atrakcyjną alternatywę.. W niektórych sytuacjach możliwe stanie się sfinansowanie części prac również przy wykorzystaniu środków pochodzących z kredytu hipotecznego, więc warto przeanalizować dostępne możliwości oraz sprecyzować swoje oczekiwania.. Po wybraniu interesującej oferty warto wstępnie sprawdzić, czy zdolność kredytowa pozwala na uzyskanie środków w wybranej wysokości i na wskazanych warunkach.. W tym celu można skorzystać z ogólnodostępnych kalkulatorów lub usług doradców, jednak należy pamiętać o tym, że są to jedynie orientacyjne szacunki i nie muszą mieć przełożenia na obliczenia zatrudnionych przez bank analityków.. Wprawdzie konsumenci nie mają wpływu na zawartość baz, ale warto zweryfikować widniejące w nich informacje: może zdarzyć się, że w wyniku błędu znajdą się tam przedawnione lub nieprawdziwe dane, które mogą zostać poprawione.. Choć uzyskanie kredytu jest możliwe także przy osiąganiu dochodu na podstawie umów o pracę na czas określony czy umów cywilnoprawnych, umowa na czas nieokreślony nadal będzie uważana za solidną gwarancję terminowej spłaty.. Warto więc dokładnie przeanalizować propozycje, zwracając przy tym uwagę również na takie kwestie, jak dodatkowe produkty, które trzeba będzie wykupić.. Rodzaju rat: obok najpopularniejszych rat stałych możliwe staje się również wybranie rat malejących, które w szerszym ujęciu pozwalają na spore oszczędności, ale jednocześnie przełożą się na wyższe wydatki w pierwszym okresie spłaty.. Oprócz tego bank będzie wymagał również na tym etapie kompletu innych dokumentów, w tym zaświadczeń o osiąganych dochodach, oświadczeń dotyczących m.in.. Ta musi przybrać postać aktu notarialnego, wobec czego konieczne będzie stawienie się obu stron u notariusza (koszty jego pracy oraz koszty podatkowe warto uwzględnić w planowaniu budżetu na zakup mieszkania).. Notariusz może zająć się także samodzielnie odprowadzeniem podatku w przypadku zakupu na rynku wtórnym, dokonaniem odpowiednich zmian w księdze wieczystej oraz ustanowieniem wpisu hipoteki na rzecz banku, co znacznie uprości procedury i przyspieszy proces.. To najczęściej duże zobowiązania spłacane przez długie lata, dlatego warto dowiedzieć się, jak wygląda zakup mieszkania krok po kroku, i dobrze przygotować się do tego procesu.

 

Teoretycznie cały proces zaczyna się od znalezienia wymarzonego mieszkania.. Godziny spędzone na oglądaniu zbyt dużych lub zbyt drogich - jak się wtedy okazuje - lokali, okażą się stracone.. Żeby oszczędzić sobie rozczarowań, jeszcze przed wszczęciem poszukiwań mieszkania warto sprawdzić w banku lub u doradcy finansowego swoją zdolność kredytową.. Pośrednik świadczy usługi na mocy zawieranej z nami umowy o pośrednictwo w kupnie nieruchomości i pobiera wynagrodzenie uzależnione najczęściej od wartości nabywanego mieszkania (zwykle 1-3 proc.. Jak przygotować się do zakupu mieszkania z drugiej ręki, żeby nie zostać oszukanym i nie zapomnieć o dopełnieniu wszystkich formalności.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated: 04/11/2022

Views: 6138

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.