Modlitwy do Matki Bożej Nieustającej Pomocy (2022)

Modlitwy do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Modlitwy do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

MODLITWA NOWENNY

DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJACEJ POMOCY

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tą łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję...

Chwila ciszy

Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owocow Odkupienia. Ty wiesz, ze skarby te zostały złozone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała Wyjednaj mi przeto o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radości wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

Podziękowania - wezwania dziękczynne

O Maryjo przyjmij dziękczynienia nasze:

W: DZIĘKUJEMY CI MATKO NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Za nawróconych na drogę prawdy

Za uzdrowionych z choroby

Za pocieszonych w strapieniu

Za ocalonych z rozpaczy

(Video) Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Za podtrzymanych w zwątpieniu

Za wyzwolonych z mocy grzechu

Za wysłuchanych w błaganiu

Za litość nam okazaną

Za miłość Twą macierzyńską

Za dobroć Twą niezrównaną

Za opiekę w miejscach pracy

Za chleb codzienny

Za radość i smutki nasze

Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone

Módlmy się: Królowej świata, najpotężniejszej, nieśmiertelnego Boga Rodzicielce, Dziewicy Niepokalanej z duszą i ciałem do nieba wziętej, niech będzie chwała, cześć i dziękczynienie od wszelkiego stworzenia, a nam odpuszczenie wszystkich grzechów, łaska i miłosierdzie przez wszystkie wieki wieków. Amen

Maryjo - dziękujemy Ci, że pomagasz nam

Że ocierasz łzy. Dziękujemy Ci... (2x)

Prośby - wezwania błagalne

(Video) Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

O Maryjo usłysz prośby nasze.

W. PROSIMY CIĘ, MATKO NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Za chorych, abyś ich uzdrowiła

Za strapionych, abyś ich pocieszyła

Za płaczących, abyś im łzy otarła

Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była

Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała

Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła

Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła

Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała

Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała

Za wszystkich zmarłych Twoich czcicieli, abyś ich do radości

życia wiecznego doprowadziła

Za wszystkich żyjących Twoich czcicieli, abyś ich od

(Video) Litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

nieszczęść strzegła i drogą przykazań Bożych prowadziła

Za wszystkich, którzy cierpią dla prawdy, sprawiedliwości i wolności

O wysłuchanie wszystklch próśb naszych

Módl się za nami Matko Nieustającej Pomocy

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której przesławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie nam pomagać. Spraw abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Matko Pomocy Nieustającej, Proś Boga za nami,

Proś Boga za nami

RÓŻNE MODLITWY

I

Matko Nieustającej Pomocy dziś doświadczamy wielu trudności. Twój obraz mówi nam bardzo wiele o Tobie. On przypomina nam, że docierasz do wszystkich i pomagasz tym, którzy znajdują się w potrzebie. Pomóż nam zrozumieć, że nasze życie należy do innych tak samo, jak należy do nas. Maryjo, bądź nam wzorem chrześcijańskiej miłości, wiemy że nie możemy uleczyć każdej choroby czy też rozwiązać każdego problemu, ale z Bożą łaską, chcemy czynić to, co możemy. Obyśmy dla świata byli prawdziwymi świadkami tego, że miłość wzajemna ma dla nas rzeczywiste znaczenie. Matko Nieustającej Pomocy, niech nasze codzienne działanie objawia, że Ty jesteś dla nas przykładem.

II

Matko Nieustającej Pomocy, Jezus jako dziecko biegł do Ciebie, aby znaleźć pociechę i pewność. Nie postrzegałaś go tylko jako słabe dziecko. Poruszona przez Ducha Świętego, przyjęłaś Jezusa jako Syna Najwyższego, jako długo oczekiwanego Mesjasza. Pomóż nam, naśladując Twój przykład wiary, rozpoznać Jezusa w tych, których spotykamy, szczególnie w ubogich i samotnych, chorych i starych. Pomóż nam być świadomymi, droga Matko, że cokolwiek uczynimy jednemu z braci i sióstr, czynimy to dla Twojego Syna. Niech jego słowa żyją w naszych sercach i mają wpływ na nasze życie i na życie tych, których spotykamy.

III

(Video) MODLITWA BŁAGALNA DO MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY | Modlitwa do Maryi Panny

Maryjo, niewiasto wiary, Ty rozważałaś i dostrzegałaś znaczenie Bożego słowa oraz czynów Boga w Twoim życiu. Ty hojnie odpowiedziałaś na Jego słowo w wierze. Kiedy słuchamy Bożego słowa, pomóż nam być uważnymi na jego przesłanie. Niechaj Duch Święty oświeci nasze zrozumienie i udzieli nam odwagi do wprowadzenia tego słowa w życie.

IV

Maryjo, służebnico Pańska, potrzebujemy dzisiaj Twojego świadectwa odkrywania woli Bożej w naszym życiu. Ty zawsze dawałaś Bogu pierwsze miejsce w swoim życiu. Pomóż każdemu z nas rozeznawać plany Boga we wszystkim, co czynimy, tak jak Ty rozważałaś Jego Słowa w swoim sercu. Daj każdemu z nas przekonanie, że nie ma rzeczy ważniejszej niż pełnienie woli Ojca niebieskiego. Obyśmy każdą chwilą naszego życia kochali Go i wielbili. Pomóż nam naśladować Twój przykład w głoszeniu: ?Oto ja służebnica Pańska, chcę tego, czego chce Bóg, tak jak on chce, kiedy chce, i ponieważ tego chce.

V

Maryjo, zwracamy się do Ciebie jako przykładu cierpienia i odwagi. Ty uczestniczyłaś w cierpieniach i śmierci Twojego Syna. Teraz uczestniczysz w Jego Zmartwychwstaniu. My również dzielimy krzyż Chrystusa i któregoś dnia, tak jak Ty, będziemy dzielić w pełni Jego Zmartwychwstanie. Naucz nas cierpliwości w naszym cierpieniu i ufności w miłościwą opiekę naszego Ojca niebieskiego. Niech cierpiący na duszy i ciele doświadczą uzdrawiającej mocy Twojego Syna. Naucz nas naśladować Jego przykład i przez Niego, z Nim i w Nim powierzyć się opiece Ojca niebieskiego.

VI

Matko Nieustającej Pomocy, z Twoją czułością i matczyną miłością błogosław nasze rodziny. Niech sakrament małżeństwa przybliża wciąż małżonków do siebie, tak aby zawsze byli sobie wierni i miłowali się wzajemnie, tak jak Chrystus nas umiłował. Pomóż wszystkim ojcom i matkom miłować i kochać dzieci przez Boga im powierzone. Niech będą zawsze przykładem prawdziwie chrześcijańskiego życia. Pomóż wszystkim dzieciom kochać i szanować swoich rodziców. Nawiedź wszystkich ludzi, aby doceniali wartość chrześcijańskiego małżeństwa i życia rodzinnego. Udziel nam poczucia sensu i odpowiedzialności, abyśmy uczynili z naszych domów niebo miłości i pokoju. Maryjo, bądź nam przykładem, pomóż każdej rodzinie wzrastać każdego dnia w miłości do Boga i bliźniego, tak aby sprawiedliwość i pokój szerzyły się wszędzie w ludzkiej rodzinie.

MODLITWA O NAWRÓCENIE GRZESZNIKÓW

Matko Nieustającej Pomocy wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego wylaną dla dusz zbawienia, wspomnij na boleści jakie Twoje macierzyńskie serce wycierpiało i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami, którzy żyją z dala od Boga, i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. O Maryjo, wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia dla tylu grzeszników zwłaszcza w naszej parafii żyjących. Ofiaruj za nie sprawiedliwości Bożej krew Syna Świętego wraz z zasługami Twoich boleści i wspieraj mnie w mym pragnieniu pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki.

Matko Nieustającej Pomocy wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami i wyproś im u Boga łaskę nawrócenia. Amen.

ANTYFONA KOŚCIELNA

Święta Maryjo, spiesz nam na pomoc nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących, módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem, oręduj za poświęconym Bogu stanem niewieścim. Niech wsparcia twego doznają wszyscy, którzy wzywają Twojej Nieustającej Pomocy.

MODLITWA ZA CHOREGO

Matko Boska Nieustającej Pomocy, Twój Boski Syn, którego na ręku trzymasz, wysłuchuje każdą Twoją prośbę. Poleć Mu także chorego, za którego dzisiaj w pokorze modlę się do Ciebie. Rzeknij tylko słowo a chory wróci do zdrowia. Nie odmawiaj mi tej łaski, chorzy mają szczególne prawo do Twej dobroci. Proś przeto Jezusa, aby nam to drogie życie zachował. Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną Lekarką a przy Twojej Pomocy z pewnością uzyska utracone siły. Gdyby jednak Bóg, którego wola rządzi światem, inaczej postanowił, wspomóż o Matko chorego i daj mu siłę, aby przyjął kielich goryczy i zdał się spokojnie na rozporządzenia Boga Wszechmocnego. Daj mu cierpliwość, broń od rozpaczy, Matko, Ty jesteś tak potężna, możesz nas pocieszyć. Jesteś Matką Najlepszą, pragniesz nas uratować. Wysłuchaj więc nas łaskawie i przyjdź nam z pomocą. Amen.

(Video) Koronka do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

MODLITWA W CHOROBIE

Matko Boska Nieustającej Pomocy, cierpię wiele i cierpię już długo. Wraz z ciałem słabnie też siła ducha mego już i modlić się nie mogę. Nic mi ulgi nie przynosi. Nawet rozmowa z krewnymi i przyjaciółmi mnie zasmuca. Powoli zanika w mym sercu odwaga i nadzieja a ich miejsce zajmuje zgryzota, ból i smutek. W Tobie o Maryjo pokładam całą moją nadzieję. Ty nie zapominasz o cierpiących dzieciach Swoich. Wspomóż mnie Matko Nieustającej Pomocy, daj siłę, bym z ręki Jezusa cierpliwie przyjął każdą dolegliwość a raczej, o ile to nie zaszkodzi sprawie mego zbawienia, przywróć mi zdrowie, bym z radością mógł Cię wychwalać za życia i po śmierci. Amen.

FAQs

Modlitwy do Matki Bożej Nieustającej Pomocy? ›

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj do Ciebie, aby błagać o Twoją pomoc. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską.

Jak się modlić o zdrowie mamy? ›

Panie i Ojcze nasz, natchnij opiekujących się chorymi miłością i dobrocią dla cierpiących. Daj im cierpliwość i wytrwałość. Chroń ich od wszystkiego złego we wszelkich ich pracach. Daj im siłę moralną i fizyczną, aby sumiennie spełniali swe posłannictwo w imię Boga, który jest najwyższym lekarzem i uzdrowicielem.

Jakie znasz inne modlitwy do Matki Bożej? ›

Maryjo, Matko moja i Pani moja, oddaję Ci duszę i ciało moje, życie i śmierć moją i to co po niej nastąpi. Wszystko składam w Twoje ręce, o Matko moja. Okryj mnie swym płaszczem dziewiczym ... i udziel mi łaski czystości serca, duszy i ciała i broń mnie Swą potęgą przed nieprzyjaciółmi wszelkimi ...

Jak modlic się o zdrowie dla kogos? ›

Pozwól cierpiącym, aby byli pożyteczni dla bliźnich i kościoła. Niech Duch Święty prowadzi ich do świętości i szczęścia wiecznego. Amen. Panie i Ojcze nasz, natchnij opiekujących się chorymi miłością i dobrocią dla cierpiących.

Ile trwa nowenna do Matki Bozej? ›

Nowenna (od łac. novem – dziewięć) – cykliczne nabożeństwo paraliturgiczne w Kościołach chrześcijańskich lub prywatna modlitwa, zanoszona do Boga lub świętych przez dziewięć kolejnych dni, miesięcy lub lat.

Jak ułożyć modlitwę za chorych? ›

 1. Panie Boże ześlij swoją łaskę
 2. na wszystkich cierpiących i chorych.
 3. Dodaj im siły w walce z chorobą
 4. i niech nie zwątpią w Twoją miłość.
 5. Wesprzyj ich Panie duchowo.
 6. by w swoim cierpieniu mieli nadzieję
 7. na życie wieczne w Twoim Królestwie.
 8. Amen.

Jak napisać prośbę o zdrowie? ›

Matko Boża, Proszę o pomoc, zdrowie, potrzebne łaski dla mojego taty, zwłaszcza w sprawach okulistycznych. Proszę o cudowne uleczenie i wyzdrowienie. Proszę o siły, zdrowie i wszystko to, co najlepsze i zdrowie i dobre dla mojego ojca. O zdrowie i pomyślność na co dzień.

Jakie znam modlitwy? ›

 • Ojcze nasz. Ojcze nasz, ...
 • Zdrowaś Mario. Zdrowaś Maryjo, ...
 • Pod Twoją obronę Pod Twoją obronę ...
 • Wyznanie wiary – Skład Apostolski. ...
 • Wiara, nadzieja i miłość ...
 • Koronka do Miłosierdzia Bożego (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)
Jan 6, 2022

Jak się modlić do Matki Boskiej? ›

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj do Ciebie, aby błagać o Twoją pomoc. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską.

Jakie są nabożeństwa do Matki Bożej? ›

Możemy wskazać następujące nabożeństwa maryjne:
 • Nabożeństwa Majowe.
 • nabożeństwa różańcowe.
 • Nabożeństwa Fatimskie.
 • Roraty.
 • nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca.
 • Godzinki do Najświętszej Maryi Panny.

Jak się modlić o cud uzdrowienia? ›

„Boże, który jesteś Stwórcą człowieka oraz Panem życia i śmierci, bądź uwielbiony! Jeśli jest Twoją wolą, Panie, abym wyzdrowiał, proszę Cię za przyczyną świętego Jana Pawła II o uzdrowienie mnie z tej choroby.

Jak się modlic o zdrowie dziecka? ›

„Boże, dla Ciebie wszystko dorasta, a dorósłszy, od Ciebie otrzymuje moc. Wyciągnij swą prawicę nad tym dzieckiem, które w zaraniu życia choruje. Niech odzyskawszy zdrowie i siły, dojdzie do pełni lat i po wszystkie dni życia swojego niech z wdzięcznością Ci służy.

Jak modlic się za dorosle dzieci? ›

Proszę Panie, za pośrednictwem Najświętszej Rodziny z Nazaretu, obdarz moje dzieci wszystkim, co dobre. Daj, by nigdy nie zapomniały o Twoich przykazaniach i zawsze czerpały wzór z Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa.

Jak długo odmawia się nowennę pompejańską? ›

z trzech lub czterech części różańca, które należy odmawiać przez 54 dni. Nowenna pompejańska nazywana jest również nowenną „nie do odparcia”. Matka Boże obiecała, że każdy człowiek, który z wiarą będzie odmawiał tę modlitwę przez 54 dni, otrzyma łaskę, o którą prosi.

Czy Nowenna Pompejańska zawsze jest skuteczna? ›

Nowenna Pompejańska wcale nie jest skuteczniejsza niż inne modlitwy. Ani słowa, ani długość, ani forma modlitwy nie mają wpływu na jej skuteczność. Bogu chodzi o wytrwałość.

Czy można przerwać nowennę pompejańską? ›

Q: Czy można skrócić sobie nowennę odmawiając np. 6 części dziennie przez mniej niż 54 dni? A: Nie, modlitwa to budowanie relacji.

Co to jest modlitwa o uwolnienie? ›

Modlitwa za uzdrowienie i uwolnienie

Są on sprawowane w wielu polskich parafiach np. raz w miesiącu. To msza sprawowana według normalnego obrzędu do momentu Komunii Świętej, która kończy się zupełnie inaczej niż zwykła, codzienna czy świąteczna msza.

Jak się modlić gdy ktoś umiera? ›

O, Jezu miłosierny rozciągnięty na krzyżu, wspomnij na naszą godzinę śmierci! O, najmiłosierniejsze Serce Jezusa otwarte włócznią, ukryj mnie w ostatnią śmierci godzinę! O, Krwi i Wodo, która wytrysłaś z Serca Jezusowego jako zdrój niezgłębionego miłosierdzia dla mnie w mojej śmierci godzinie!

Czy modlitwa pomaga w chorobie? ›

Wiara i modlitwa wzmacniają ludzi psychicznie. Sprawiają, że są bardziej odporni na stresy i przeciwności losu, są również bardziej zmotywowani do stawiania czoła trudnościom i chorobie. Nie czują się tak bardzo osamotnieni, wykazują większy optymizm i zadowolenie z życia.

Jak modlić się o cud? ›

Uwielbiam Cię, Panie, za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzyłeś i ciągle obdarzasz. Chcę wykonać do końca zadanie, jakie mi zleciłeś. Przez zasługi Twojego Syna, który cierpiał na krzyżu, proszę Cię: obdarz mnie zdrowiem ciała i duszy. Amen.”

Do kogo się modlić o zdrowie dziecka? ›

„Boże, dla Ciebie wszystko dorasta, a dorósłszy, od Ciebie otrzymuje moc. Wyciągnij swą prawicę nad tym dzieckiem, które w zaraniu życia choruje. Niech odzyskawszy zdrowie i siły, dojdzie do pełni lat i po wszystkie dni życia swojego niech z wdzięcznością Ci służy.

Jak modlić się za zmarłą mamę? ›

Modlitwa za zmarłych rodziców

Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszami moich rodziców i odpuść im grzechy; pozwól mi oglądać ich w radości Twej wiekuistej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tą łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję.... Chwila ciszy. Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owocow Odkupienia.. Podziękowania - wezwania dziękczynne. O Maryjo przyjmij dziękczynienia nasze:. W: DZIĘKUJEMY CI MATKO NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. Za nawróconych na drogę prawdy. Za uzdrowionych z choroby. Za pocieszonych w strapieniu. Za ocalonych z rozpaczy. Za podtrzymanych w zwątpieniu. Za wyzwolonych z mocy grzechu. Za wysłuchanych w błaganiu. Za litość nam okazaną. Za miłość Twą macierzyńską. Za dobroć Twą niezrównaną. Za opiekę w miejscach pracy. Za chleb codzienny. Za radość i smutki nasze. Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone. Módlmy się: Królowej świata, najpotężniejszej, nieśmiertelnego Boga Rodzicielce, Dziewicy Niepokalanej z duszą i ciałem do nieba wziętej, niech będzie chwała, cześć i dziękczynienie od wszelkiego stworzenia, a nam odpuszczenie wszystkich grzechów, łaska i miłosierdzie przez wszystkie wieki wieków.. W. PROSIMY CIĘ, MATKO NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. Za chorych, abyś ich uzdrowiła. Za strapionych, abyś ich pocieszyła. Za płaczących, abyś im łzy otarła. Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była. Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała. Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła. Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła. Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała. Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała. Za wszystkich zmarłych Twoich czcicieli, abyś ich do radości. życia wiecznego doprowadziła. Za wszystkich żyjących Twoich czcicieli, abyś ich od. nieszczęść strzegła i drogą przykazań Bożych prowadziła. Za wszystkich, którzy cierpią dla prawdy, sprawiedliwości i wolności. O wysłuchanie wszystklch próśb naszych. Módl się za nami Matko Nieustającej Pomocy. W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której przesławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie nam pomagać.. Matko Nieustającej Pomocy wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego wylaną dla dusz zbawienia, wspomnij na boleści jakie Twoje macierzyńskie serce wycierpiało i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami, którzy żyją z dala od Boga, i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa ani z łez przez Ciebie Matko wylanych.. Święta Maryjo, spiesz nam na pomoc nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących, módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem, oręduj za poświęconym Bogu stanem niewieścim.

Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską.. Ty wiesz, ze skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała Wyjednaj mi przeto o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radości wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność.. W.: Błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy!. Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomogła,. Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,. W.: Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy!. Za miłość Twą macierzyńską,. K.: Tyś naszą ucieczką, o Pani!. Gdy przeto Twoim jestem, o dobra Matko moja, zachowaj mnie i broń mnie jako rzeczy i własności Twojej.. Pomnij, żem Twój.. O Matko Nieustającej Pomocy, pozwól mi naśladować Boskie Twoje Dzieciątko, tak jak Je przedstawia Twój cudowny obraz w chwili, gdy Je przyciskasz do serca.. Czyż nie jesteś Matką Nieustającej Pomocy?. Spiesz nam z pomocą swoją zawsze, a zwłaszcza w godzinę śmierci naszej.. W Tobie o Maryjo pokładam całą moją nadzieję.

Wszystko składam w Twoje ręce, o Matko moja.. Matko najsłodsza, pouczaj mnie o życiu wewnętrznym, niech miecz cierpień nigdy mnie nie łamie.. Ratuj mnie, bo tylko w Tobie moja nadzieja;. abyś mi miłosierdzie świadczyła,. o Maryjo, Panno nad pannami i Matko Jezusa Chrystusa.. Przystępuję do Ciebie, biegnę do Ciebie,. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach teraz i zawsze,. o Najświętsza Panno Maryjo, oczyść serce, ciało i duszę moją.. Przyjmij mnie za sługę Twego i weź mnie pod płaszcz Swojej opieki, o Matko Miłosierdzia.. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską.. Nie liczymy na własne zasługi, ani na nasze dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską.. Wierni: PROSIMY CIĘ, MATKO POCIESZENIA

Modlitwa Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską.. W: DZIĘKUJEMY CI MATKO NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. Maryjo - dziękujemy Ci, że pomagasz nam. Za płaczących, abyś im łzy otarła. Za wszystkich żyjących Twoich czcicieli, abyś ich od. Módl się za nami Matko Nieustającej Pomocy. Twój obraz mówi nam bardzo wiele o Tobie.. Matko Nieustającej Pomocy, niech nasze codzienne działanie objawia, że Ty jesteś dla nas przykładem.. Niech jego słowa żyją w naszych sercach i mają wpływ na nasze życie i na życie tych, których spotykamy.. Pomóż każdemu z nas rozeznawać plany Boga we wszystkim, co czynimy, tak jak Ty rozważałaś Jego Słowa w swoim sercu.. Matko Nieustającej Pomocy wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami i wyproś im u Boga łaskę nawrócenia.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami.. Matko, męki krzyżowe Twego Syna cierpiąca, módl się za nami.. Matko Bolesna, módl się za nami.. Matko płacząca, módl się za nami.. Matko żałosna, módl się za nami.. Matko opuszczona, módl się za nami.. Matko stroskana, módl się za nami.. Matko, mieczem przeszyta, módl się za nami.. Matko w smutku pogrążona, módl się za nami.. Matko trwogą przerażona, módl się za nami.. Matko sercem do krzyża przybita, módl się za nami.. Matko najsmutniejsza, módl się za nami.. Użalam się i współcierpię z Tobą, a jednocząc się najsilniej z najlitościwszym sercem Twoim, ofiaruję przez Twoje ręce, Ojcu Przedwiecznemu, Krew mękę, rany i śmierć Jezusa, na zadośćuczynienie sprawiedliwości Boskiej za bluźnierstwa, świętokradztwa i odstępstwa, którymi bezbożni znieważają Boski Majestat.

Videos

1. Potężna modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej o ratunek i pomoc.
(Zjednoczeni w modlitwie)
2. Litania Loretańska mówiona 2 Paulini
(AlaAsia Alaasia)
3. MODLITWA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY ❤️🙏❤️ PROŚBY I PODZIĘKOWANIA. CUDOWNA MOC MODLITWY.
(SERCE MARYI modlitwy)
4. Modlitwa do Matki Bożej Częstochowskiej
(AveMaryja)
5. Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
(Tytan Ttn)
6. 🙏 Modlitwa do Jezusa o pomoc 🙏 Bardzo skuteczna
(AveMaryja)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated: 07/14/2022

Views: 6644

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.