Modlitwy do Św. Michała Archanioła [200dpi 1300px].pdf (2022)

Józef Życiński- Wiara wątpiących 1953-2003.pdf

Kolejna książka metropolity lubelskiego, filozofa, publicysty stanowi zbiór rozważań o trudnych problemach naukowych związanych z relacjami między doświadczaniem wiary i poznaniem naukowym. W swej najnowszej publikacji abp Życiński poddaje krytyce powierzchowność i irracjonalność kultury współczesnej.Autor wiele uwagi poświęca doświadczeniu etycznemu – otwarciu się na drugiego człowieka i jego cierpienie, a także estetycznemu – wrażliwości na piękno i harmonię świata. Prócz tych kwestii autor porusza zagadnienia odpowiedzialności intelektualnej i moralnej, statusu Kościoła i jego miejsca w świecie współczesnym, często nawiedzającej człowieka naszych czasów rozpaczy i sposobom jej przezwyciężania.W tych rozważaniach towarzyszą mu postaci ze świata kultury i filozofii: T. Merton, Cz. Miłosz , A. Camus i L. Kołakowski, z którymi prowadzi dialog na kartach swej książki wskazując łączący je prymat wartości i upodobanie do piękna i harmonii świata.https://lubimyczytac.pl/ksiazka/106319/wiara-watpiacych

[praca zbiorowa] Objawienia życia Jezusa i Maryi.pdf

Janusz Kawecki- Prawda o 'Imperium Ojca Rydzyka' 2019.pdf

Na przestrzeni lat pojawiło się wiele mitów dotyczących działalności Radia Maryja i dzieł powstałych przy tej katolickiej rozgłośni. Profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sposób niezwykle rzetelny ucina medialne spekulacje i przedstawia fakty, które w opinii publicznej nie są już tak chętnie powielane, jak kłamliwe sensacje.„Ileż to było już tych kłamliwych, często poniżających etykiet, które miały nawet doprowadzić do zamknięcia Radia Maryja! A jeśli nie do zamknięcia samego radia, to chociaż usunięcia z wpływu na program radia jego charyzmatycznego Założyciela i Dyrektora. W nim bowiem upatrywano - i słusznie - głównego pomysłodawcę linii programowej tej rozgłośni i jej pozytywnego oddziaływania na liczną rzeszę słuchaczy oraz na powstawanie nowych inicjatyw ewangelizacyjnych. Tak wymyślane etykiety miały też doprowadzić do wywołania niekorzystnych dla rozgłośni organów państwa (prokuratury, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, sądów), struktur Kościoła (Konferencji Episkopatu Polski, a nawet samego Papieża) oraz do zrezygnowania słuchaczy tej rozgłośni ze wspierania jej działalności modlitwą i systematycznymi ofiarami. Bo trzeba tu przypomnieć, że działalność rozgłośni utrzymują i wspierają jej słuchacze swoimi systematycznie przekazywanymi ofiarami. Dzięki temu zachowana jest niezależność rozgłośni i jej linii programowej od wielkiego kapitału."Walka o „katolicki głos w naszych domach” trwa nieustannie od ponad 29 lat. I nie ustanie...Doskonała lektura dostarczająca argumentów do rozmów z przeciwnikami Radia Maryja oraz demaskowania kłamstw, które są rozpowszechniane w mediach.Książka w wersji elektronicznej.Można ją pobrać i przeczytać bezpłatnie klikając w poniższy link:https://www.radiomaryja.pl/wp-content/uploads/2019/12/ksiazka-prawda-o-imperium-prof-j-kawecki.pdf

Sługa Boża Luiza Piccarreta (ur. 23 kwietnia 1865 r. zm. 4 marca 1947 r.) posiada i przekazuje nam cenny skarb: Mękę Jezusa, którą Jezus w niej przeżywa. We włoskim oryginale, IV wydaniu tego dzieła, pod redakcją św. Hanniballa Marii di Francia (spowiednika Luizy), jest informacja, zawarta we wstępie, że Luiza, po ponad 30-latach codziennej nieustannej kontemplacji i współdzieleniu Męki Jezusa, w posłuszeństwie spowiednikowi, napisała 24 Godziny Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa, a jakiś czas później powstały Rozważania i praktyki modlitewne (Praktyki i refleksje), jako dodatek do Godzin Męki. Styl tych wypowiedzi jest inny.Wielu świadków zrelacjonowało, że św. Hannibal M. di Francia, który cieszył się dużym zaufaniem ze strony papieża Piusa X, pewnego dnia przybył do domu Luizy szczególnie zadowolony i powiedział, że zawiózł książkę Ojcu Świętemu. Papież chciał, aby mu przeczytał fragment tekstu. Przeczytał więc Godzinę dotyczącą ukrzyżowania. W pewnym momencie Papież przerwał mu, mówiąc: „Nie tak, Ojcze, ale trzeba czytać na klęczkach. To Jezus Chrystus przemawia”.

Ludwik Maria Grignion de Montfort- Traité de la vraie ....pdf

ISBN: 978-83-820-1015-2EAN: 9788382010152Tytuł oryginalny: Traite de la vraie devotion a la Sainte ViergeLiczba stron: 272Format: 125x165mmTraktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny to duchowe arcydzieło, którym inspirowali się wielcy czciciele Maryi: św. Jan Paweł II, św. Maksymilian Kolbe i sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. Mimo upływu czasu pełne mocy słowa św. Ludwika Marii Grignion de Montfort wciąż porywają ludzi na całym świecie, prowadząc ich ku prawdziwej pobożności maryjnej. Prowadzeni słowami traktatu wierni wchodzą w głęboką relację z Matką Bożą w myśl hasła „Totus Tuus”, jednocześnie trwając w miłości Chrystusa i w zakorzenieniu w tajemnicy Trójcy Świętej.Wiele osób, inspirując się tą przejmującą lekturą duchową, decyduje się na powierzenie się Panu Jezusowi przez Jego Matkę i przystępuje do opracowanego przez św. Ludwika 33-dniowego, duchowego przygotowania do tego aktu. Nakładem Wydawnictwa eSPe ukazała się zawierająca ten program książka Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.„Bóg Najwyższy posiada skarbiec, składnicę bardzo bogatą, w której zamknął wszystko, co piękne, cenne, rzadkie i kosztowne, nawet Syna swego; a tą przebogatą skarbnicą jest właśnie Maryja, którą święci nazywają Skarbem Pana, z którego pełności bogactwa spływają na ludzkość”.św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673–1716) – wybitny kaznodzieja i kapelan chorych oraz bezdomnych. Fascynujące życie tego niezwykłego kapłana i misjonarza czytelnicy mogą poznać dzięki wydanej przez Wydawnictwo eSPe biografii świętego pt. Ludwik Maria Grignion de Montfort. Boży szaleniec, który uczy nas, jak zawierzyć się Maryi.

Zdzislaw Kijas- Piekło. Oddalenie od domu Ojca.pdf

Tom ten poprzedzają dwie części: Czyściec i Niebo. Celem jej nie jest bynajmniej wywołanie strachu, wzbudzanie lęku przed życiem przyszłym, ale raczej gorąca zachęta do kierowania się mądrością w życiu obecnym, uświadamiania sobie, że to właśnie tu i teraz decydują się nasze przyszłe losy, że każda decyzja podejmowana w tym życiu ma wartość wiecznąhttps://lubimyczytac.pl/ksiazka/234352/pieklo-oddalenie-od-domu-ojca

Testament Jana Pawła II− dokument napisany przez papieża Jana Pawła II i opieczętowany papieską pieczęcią, który określa życzenia spisującego odnośnie do pośmiertnego spełnienia jego ostatniej woli.Testament ten wzorowany był na testamencie papieża Pawła VI. Poszczególne wpisy powstawały w czasie papieskich rekolekcji. W sumie należy uznać, że takich wpisów czytelnie odnoszących się do testamentu było 7. Niektóre z wpisów są jednozdaniowe (1 III 1985; 5 III 1990, 13 III 1992), dokument jest napisany po polsku.

Józef Gaweł- Najświętsze serce [300dpi 2200px].pdf

Autor: Ks Józef Gaweł ScjWydawnictwo RafaelOprawa: TwardaRok wydania: 2017Ilość stron: 152Najświętsze Serce Jezusa to droga i brama naszego zbawienia. Obcowanie z tym bogato ilustrowanym albumem jest niebywałą okazją, by jeszcze mocnej zagłębić się w tajemnicę kochającego Serca Jezusa. Treści oraz wspaniałe ilustracje pozwolą adorować i rozważać przymioty Bożej miłości do człowieka, dając nadzieję, wzmacniając wiarę, promieniując miłosierdziem.Dla wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego książka stanowi zaproszenie, by czerpać ze zdroju zbawienia, by przekonać się, jak blisko jest Pan. Każdy znajdzie w niej odpowiedź, w jaki sposób zawierzyć swoje życie Bożej opatrzności.Ten piękny album w każdym katolickim domu, w każdej rodzinie będzie świadectwem wiary i przypomnieniem, by nigdy nie zwątpić w nieustającą miłość Boga do człowieka oraz Jego wielkie miłosierdzie, którego zdrój bije w Jego kochającym Sercu.

Proroctwo Królowej Saby (Michaldy). Od roku 875 przed ....pdf

Królowa Saby, nosząca czasem miano trzynastej Sybilli, wspomniana jest w trzech starożytnych źródłach pisanych: Biblii, Koranie i Kebra Nagast, czyli Chwale Królów Abisynii. W europejskiej tradycji przyjęło się nazywać ową królową Saby imieniem Michalda, Arabowie z kolei mówią o niej Bilkis, podczas gdy jej autentyczne abisyńskie imię brzmi Makeda. Proroctwo Michaldy opowiada między innymi o nadchodzących dniach ostatecznych, znakach końca świata i podaje wskazówki jak je rozpoznać.Przepowiednie Królowej Saby Michaldy według większości źródeł pochodzą z 875 roku przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Historia mówi, że odwiedziła króla Salomona, by opowiedzieć mu o swoich wizjach, które dotyczyły losów świata. Król Salomon kazał je spisywać swojemu kronikarzowi. W swoich przepowiedniach Królowa Saby zaznacza jednak, że Bóg będzie ludzi napominał ukazując im znaki na niebie, „ale ludzie pozostaną zatwardziali w grzechach, a serce ich pozostanie nieczułe na dobro i cnotę”.Michalda, Królowa Saby, przez wielu wciąż uznawana jest za jedną z największych wizjonerek w historii ludzkości. W swoich przepowiedniach zawarła m.in. narodziny Jezusa Chrystusa, globalne konflikty, postęp technologiczny czy wojny światowe. Otwarcie mówiła również o końcu świata. Na przepowiednie Królowej Saby składają się trzy księgi i to właśnie w ostatniej zawarła siedem znaków, które poprzedzają koniec świata. Gdy wszystkie staną się rzeczywistością, czeka nas Armagedon, czyli ostateczny koniec ludzkości.https://lubimyczytac.pl/ksiazka/232486/proroctwo-krolowej-saby-od-roku-875-przed-narodzeniem-chrystusa-az-do-wiekow-poznych-trzy-ksiegi

Mary of Jesus of Agreda- Mistica Ciudad de Dios, Vida ....pdf

Autorka dzieła „Mistyczne Miasto Boże" czyli Marii z Agredy żyła w latach 1606 - 1665, była zakonnicą z zakonu franciszkanów w Agredzie, od 25 roku życia była opatką zakonu, w zakonie przybrała imię Maria od Jezusa. Maria z Agredy była mistyczką i wizjonerką. Po śmierci zakonnicy rozpoczął się proces beatyfikacyjny w 1673 r. Tytuł „ Mistyczne miasto Boże" nawiązuje do odwiecznej walki dobra ze złem, które podejmują, jak opisuje autorka, legiony anielskie, żeby pogonić armię wszelakeigo zła z piekła pochodzącego. To miasto Boże to po prostu Niebiańskie Jeruzalem, twierdza nie do zdobycia, bo dobry Bóg jest wielki i zawsze zwycięski. Ta militarystyczna metafora miasta Bożego, Nieba, jako niezdobytej twierdzy jest bardzo interesująca.Podążając drogą wiary człowiek wcześniej czy później trafi na kwestię świętości, autorka z tej racji, że to jest oczywista oczywistość, nie musi się specjalnie wczuwać, żeby przekonać czytelnika, że świętość Jezusa i Maryi jest najdoskonalsza, a jednak i tak to robi i wyszło jej to po prostu genialnie. Opisując miłość matki do syna i na odwrót, autorka cytuje wersy „Pieśni nad pieśniami". Dalej oczywiście mamy fakty znane i mniej znane z życia Maryi i Jezusa. Pojawia się również Józef, który pełni funkcję ojca świętej rodziny. W dalszej części książki pojawiają się inne postaci znane z Biblii, a także wydarzenia. Począwszy od narodzin, najpierw samej Marii, potem Jezusa, aż do śmierci krzyżowej, zmartwychwstania, wstąpienia do niebios najpierw Jezusa, potem po ok kilkunastu latach również Marii.Według wizji Marii z Agredy Maria po wniebowstąpieniu została ukoronowana królową Nieba. Opisy biograficzne są przeplatane mistycznymi wizjami Marii z Agredy.Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 28 III 1985 r.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated: 09/07/2022

Views: 5805

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.