Nowenna do św. Michała Archanioła (2022)

WPROWADZENIE
Według tradycji chrześcijańskiej, gdy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i namawiał do tego innych aniołów, jeden z nich, który pozostał wierny Stwórcy, wypowiedział wojnę szatanowi. Był to Książę wojsk niebieskich, który zwyciężył Złego i jego towarzyszy przy okrzyku „Któż jak Bóg” – „Mika'el”...
Św. Michał Archanioł – bo o nim mowa – jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, ale zarazem łaski i zmiłowania. Legenda związana z powstaniem jego sanktuarium w Mont Saint-Michel we Francji mówi, że w 709 roku św. Michał objawił się biskupowi Avranches, świętemu Aubertowi prosząc o zbudowanie kościoła na skale. Biskup dwukrotnie zlekceważył jego prośbę i wówczas Michał dotknął palcem jego czaszki, wypalając w niej otwór, ale pozostawiając nieszczęśnika przy życiu…
Św. Michał Archanioł to wódz skutecznej walki duchowej. Wiedział o tym papież Leon XIII, który po otrzymaniu wizji dotyczącej przyszłych losów Kościoła, nakazał się modlić do św. Michała. Choć było to 150 lat temu, modlitwa ta jest nadal odmawiana w wielu naszych świątyniach.
Codziennie dokonujemy wyboru, opowiadając się za Bogiem lub przeciwko Niemu. „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich (…). Stańcie więc do walki” – wzywał św. Paweł w Liście do Efezjan. Prośmy św. Michała, by stawał do niej razem z nami.

(Video) Koronka Uwielbienia Boga ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów

DZIEŃ PIERWSZY
20 września
Prośba o przewodnictwo św. Michała

„Duszo moja, jeżeli jesteś oddana temu świętemu Archaniołowi, który tak bardzo kocha ludzi, raduj się z powodu godności, jaką cieszy się on w Niebie. A ponieważ jest on patronem Kościoła powszechnego i wszystkich chrześcijan, proś go, aby był on twoim szczególnym opiekunem przed Bogiem, który go tak bardzo kocha i cieszy się, gdy wszyscy go wielbią za jego wierność i gorliwość w oddawaniu chwały samemu Bogu” – św. Alfons Maria Liguori.
Św. Michale, przystępując do tej nowenny, proszę cię o twoje szczególne prowadzenie, pomoc i opiekę. Skoro twoje imię znaczy „któż jest jak Bóg”, proszę cię, pozwól mi w czasie tej nowenny odkryć na nowo dobroć i miłość Boga i razem z tobą zawołać: „Któż jest jak On!”. Ty jesteś wodzem zastępów niebieskich – wyjednaj mi siłę w duchowej walce. Ty okazałeś się wiernym Panu do końca – ucz mnie wierności w codziennym życiu. Ty zwyciężyłeś zło – zaprawiaj mnie każdego dnia do walki z grzechem i ucz mnie w niej zwyciężać.
Twojemu wstawiennictwu i przewodnictwu polecam siebie i wszystkich, za których chcę się w tej nowennie modlić.
Święty Michale Archaniele, módl się za nami.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

DZIEŃ DRUGI
21 września
O pierwszeństwo Boga w moim życiu

„Dla zasług wielkiego zapału w swej wierności Bogu został przez Niego naznaczony na księcia tych wszystkich aniołów, którzy są posyłani na ziemię. Św. Michał otrzymał tak zaszczytne imię (…), ponieważ jako możny Archanioł – podczas buntu pysznego Lucyfera (…) – nie mógł ścierpieć tak strasznej obrazy swego Pana i zapalony najgorętszą żarliwością, wykrzyknął «Któż jak Bóg?” – św. Alojzy Gonzaga.
Święty Michale, pokornie i mężnie stanąłeś w obronie Imienia Bożego, przyznając Mu niekwestionowane pierwszeństwo w całym wszechświecie. Za twoim pośrednictwem proszę cię, bym umiał przyznawać Bogu pierwszeństwo w moim życiu. Przez twoje ręce oddaję Panu wszystko, co tworzy moją codzienność: zdrowie psychiczne, fizyczne i duchowe, czas pracy i wypoczynku, troski i radości. Powierzam moją rodzinę i wszystkich tych, których kocham. Szczególnie proszę cię o to, bym pamiętał w chwilach trudności, a także wtedy, gdy inne sprawy i rzeczy w życiu wydają mi się bardziej pociągające niż On, że Bóg powinien być dla mnie pierwszy i najważniejszy.
Święty Michale Archaniele, módl się za nami.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

(Video) 1 dzień Nowenny do świętego Michała Archanioła

DZIEŃ TRZECI
22 września
O umocnienie wiary

„Któż jak Bóg? (…). Chciał jakby orzec, że w całym niebie i wszechświecie nie ma nikogo, kto mógłby równać się z Bogiem” – św. Alojzy Gonzaga.
Święty Michale, ty dochowałeś wiary Bogu. Za twoją przyczyną proszę o umocnienie mojej wiary. Polecam ci wszystkie te sytuacje, które wystawiają ją na próbę (możesz wymienić konkretne). Proszę, bym umiał w nich wyznać wiarę, nawet jeśli będzie mnie to kosztowało. Polecam ci wszystkie osoby, które są zaangażowane w te sytuacje i proszę o wiarę dla nich. Daj mi łaskę świadczenia o Bogu czynem i słowem. Niech wszyscy, z którymi się spotykam – w rodzinie, w pracy, w sąsiedztwie – otwierają się na obecność Pana.
Święty Michale Archaniele, módl się za nami.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

DZIEŃ CZWARTY
23 września
O rozpoznanie miejsc walki duchowej w mojej codzienności

„Michale, pomóż nam w walce. Każdy z nas wie, jaką walkę musi dziś stoczyć w swoim życiu. Każdy z nas wie, że walką zasadniczą jest zmaganie o zbawienie” – papież Franciszek.
Święty Michale, zwyciężyłeś siły zła. Wiesz, jak bardzo dziś one atakują chrześcijan – czasem w sposób otwarty, jeszcze częściej pod płaszczykiem dobra. Proszę cię dziś, byś pokazał mi konkretne miejsca walki duchowej w moim życiu rodzinnym i zawodowym. Najpierw proszę cię, bym umiał je dostrzec. Tak często lekceważę te miejsca, widząc w nich jedynie złą wolę innych ludzi lub moje trudności emocjonalne, a nie dostrzegając, że w gruncie rzeczy chodzi o wybór między Bogiem a odwiecznym nieprzyjacielem człowieka. Proszę cię, daj mi dar rozeznania, bym umiał odróżnić rzeczywiste dobro od zasadzek szatana i postępować za tym rozeznaniem.
Święty Michale Archaniele, módl się za nami.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

(Video) 9 dzień Nowenny do świętego Michała Archanioła

DZIEŃ PIĄTY
24 września
O męstwo i zaangażowanie w duchowej walce

„Stójmy przy św. Michale, dzierżącym zwycięską ręką chorągiew Krzyża Chrystusowego,i pamiętajmy, że pod tą chorągwią, idąc naprzód i walcząc, pokonamy szczęśliwie wszystkie zasadzki i napaści złego ducha…” – bł. Bronisław Markiewicz.
Święty Michale, okazałeś się zwycięzcą w walce toczonej ze złym duchem. Proszę cię o męstwo w zmaganiach, w których codziennie uczestniczę (wymień te, które są dla Ciebie obecnie najbardziej dotkliwe). Daj mi odwagę, by przeciwstawiać się złu w rodzinie i w pracy. Uczyń mnie narzędziem pokoju i jedności. Pomóż stawać po stronie prawdy. Spraw, żebym się nie bał ludzkiej opinii, osądu, odrzucenia. Daj mi odwagę świadczenia o Bogu w świecie, w którym żyję. Proszę cię, Wodzu niebieskich zastępów, byś mnie przyjął pod twoją chorągiew.
Święty Michale Archaniele, módl się za nami.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

DZIEŃ SZÓSTY
25 września
Za naszych bliskich toczących walkę duchową

„Niespoistość człowieka, rozłam wewnętrzny, którego staje się ofiarą, jest nie tylko konsekwencją grzechu pierworodnego, ale również skutkiem natrętnego i ukrytego działania szatana. On (2 Kor. 4,4) o ile się objawia jako sprytny uwodziciel, który umie wcisnąć się do naszego działania, aby wprowadzić odchylenia na tyle szkodliwe, na ile pozornie zgodne z pragnieniami i naszego instynktu… Do tej walki wzywa nas postać Świętego Michała Archanioła…” – św. Jan Paweł II.
Święty Michale, powierzam ci dziś wszystkich moich bliskich – żonę/męża, dzieci, rodziców, rodzeństwo, innych członków rodziny oraz wszystkich przyjaciół (wymień imiona osób, za które chcesz się szczególnie modlić). Proszę cię, byś ich wspierał w walce duchowej. Proszę, byś wyprosił im łaskę osobistego spotkania się z miłością Boga, dzięki której przezwyciężą wszystkie pokusy, które spotkają na swojej drodze.
Święty Michale Archaniele, módl się za nami.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

(Video) 2 dzień Nowenny do świętego Michała Archanioła

DZIEŃ SIÓDMY
26 września
Za wszystkich, którzy stają po stronie zła

„Ta walka z demonem którą tak charakteryzuje figura św. Michała Archanioła (ma pod stopami szatana), jest aktualna również dzisiaj, ponieważ demon jest żywy i działa w świecie…” – św. Jan Paweł II.
Święty Michale, dziś modlę się za tych wszystkich, którzy stając po stronie zła, stali się narzędziami w ręku demona toczącego walkę z Bogiem. Proszę cię za nich o łaskę nawrócenia. Proszę za tych, którzy prześladują, zabijają, kradną, gorszą. Wyproś im łaskę opamiętania, żalu i szczerej skruchy. Spraw, by spotkali się z miłosierdziem Boga i w Nim uznali swojego Pana i Zbawiciela.
Święty Michale Archaniele, módl się za nami.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

DZIEŃ ÓSMY
27 września
Za Kościół

Bramy piekielne nie przemogą Kościoła, ale to nie znaczy, że jesteśmy wolni od prób i od walki przeciw zasadzkom Złego. W tej walce Archanioł Michał stoi u boku Kościoła, aby go bronić – św. Jan Paweł II.
Święty Michale, kiedyś zwyciężyłeś szatana, a dziś jesteś obrońcą Kościoła, walczysz za niegoi zwyciężasz w tej walce. Dziękuję ci za twoje potężne wstawiennictwo. Polecam ci dziś cały Kościół. Wspomagaj Ojca Świętego i biskupów, wspomagaj kapłanów, by jak najlepiej wypełnili swoje powołanie. Chroń ich przed pokusami. Wspomagaj siostry zakonne i braci zakonnych i wyjednaj im łaskę wierności złożonym ślubom. Wspomagaj wszystkich wiernych świeckich, pomóż im wypełnić ich powołanie w życiu rodzinnym i zawodowym.
Święty Michale Archaniele, módl się za nami.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

(Video) Nowenna do św. Michała Archanioła/ dzień 1 - 20 września 2021

DZIEŃ DZIEWIĄTY
28 września
Za ojczyznę

„Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną” – papież Leon XIII.
Święty Michale, proszę cię dziś za naszą Ojczyznę. Proszę za rządzących, by kierowali się Bożym prawem i za wszystkich rodaków, żeby byli wierni temu prawu. Wyproś nam wszystkim łaskę wytrwania przy Bogu wbrew wszystkim pokusom, które niesie współczesny świat. Wyjednaj wszystkim Polakom dar wierności krzyżowi i Ewangelii. Chroń rodziny, dzieci i młodzież, wspieraj ubogich, słabych i chorych. Wyproś nam wszystkim dar wzajemnej życzliwości, uprzejmości, solidarności i miłości braterskiej.
Święty Michale Archaniele, módl się za nami.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Akt poświęcenia się Michałowi Archaniołowi
O wielki Książę niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufając Twojej dobroci, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego anioła stróża i w obecności wszystkich aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze. Bądź przy mnie przez całe życie moje, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie atakującym wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź mnie do ojczyzny wiecznej. Amen

(Video) 7 dzień Nowenny do świętego Michała Archanioła

Pobierz Nowennę do św. Michała Archanioła w formacie PDF

Nowennę odmawia się w następujący sposób:

Święty Michale Archaniele!. Intencja: Święty Michale, broń Kościół przed zakusami wrogów. Intencja: Święty Michale, wspomóż mnie we wszystkich próbach wierności chrześcijaństwu.. Najświetniejszy archaniele, św.. Intencja: Święty Michale Archaniele, wstaw się za mną u Pana.

Nowenna do św. Michała Archanioła Dzień pierwszy Litania do św. Michała Archanioła Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami! Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami! Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami! Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad

Panie, zmiłuj się nad nami!. Panie, zmiłuj się nad nami!. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!. Św.. Św.. P: Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.. P: Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

Nowenna do św. Rafała Archanioła św. Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z „siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12, 15). Występuje w niej pod postacią ludzką, przybiera pospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towarzystwo i opiekę. …

Broń nas przed uległością złu, a gdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj się za nami u Boga, przedstawiaj nasze sprawy i bądź nam pomocny.. Rafale, który zanosisz nasze modły przed tron Boży,. Św.. Rafale, w niedoli na pociechę nam dany,. Św.. Rafale, który nas oświecasz,. Od wszelkich niebezpieczeństw – przez św.. Wy Wielcy ,Święci Aniołowie, zostaliście nam dani przez Boga ku naszej ochronie i pomocy, błagamy was w Imię Boga Trójjedynego – śpieszcie nam z pomocą !. Błagamy was Wszechmocnym Imieniem Jezus. – spieszcie nam z pomocą. Błagamy was przez wszystkie Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa. – śpieszcie nam z pomocą !. Błagamy was w Imię Miłości Bożej ku nam biednym. – śpieszcie nam z pomocą !. Błagamy Was – ukażcie nam drogę do bramy życia: otwarte Serce Pana Naszego. Błagamy Was – prowadźcie nas bezpiecznie do domu Ojca Niebieskiego !. Krew Pana Naszego i Króla woła do was o pomoc dla nas biednych,. – błagamy was – śpieszcie i wspomagajcie nas !. Serce Naszego Pana Naszego i Króla woła do Was o pomoc dla nas biednych – błagamy was – śpieszcie i wspomagajcie nas !. Błagamy Cię, stój nam zawsze przed oczyma, byśmy Słowo Boże dobrze zrozumieli, Jego szukali i strzegli, i to wykonywali, czego Bóg od nas żąda.. Święty Michale Archaniele – bądź przy nas ze swymi Aniołami, pomagaj nam i proś za nas !. Święty Rafale Archaniele – bądź przy nas ze swymi Aniołami , pomagaj nam i proś za nas !. Święty Gabrielu Archaniele – bądź przy nas ze swymi Aniołami, pomagaj nam i proś za nas !

Dzień pierwszy Najświetniejszy Archaniele, św. Michale, który pełen wiary, pokory, wdzięczności i miłości, daleki od poddania się podszeptom zbuntowanego L...

Michale, który pełen wiary, pokory, wdzięczności i miłości, daleki od poddania się podszeptom zbuntowanego Lucyfera i od zastraszenia widokiem mrowia jego popleczników, zaraz przeciwko niemu powstałeś i, porwawszy resztę zastępów niebieskich do obrony sprawy Bożej, odniosłeś całkowite zwycięstwo, błagam cię, wyjednaj dla mnie łaskę wykrycia wszystkich pułapek i odparcia wszelkich ataków aniołów ciemności, tak bym, za twoim przykładem, zwyciężywszy, mógł któregoś dnia zasłużyć na to chwalebne miejsce, z którego one zostały bezpowrotnie strącone.. Święty Michale Archaniele,Święty Michale Książę przesławny,Święty Michale dzielny w walce,Święty Michale pogromco szatana,Święty Michale postrachu złych duchów,Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,Święty Michale radości Aniołów,Święty Michale zaszczycie nieba,Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,Święty Michale posłanniku Boga,Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,Święty Michale nasza tarczo w pokusach,Święty Michale warownio ludu Bożego,Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,Święty Michale chorąży zbawienia,Święty Michale aniele pokoju,Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,Święty Michale zwierzchniku w niebie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,przepuść nam, Panie!Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,wysłuchaj nas, Panie!Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,zmiłuj się nad nami!. Michale, który, mianowany przez Boga stróżem całego ludu wybranego, jako Jego narzędzia, podtrzymywałeś go w niedoli, rozwiewałeś wąt­pliwości i zaspokajałeś wszelkie potrzeby, rozdzielając morze na dwoje, posyłając z chmur deszcz manny i wydobywając wodę ze skał, proszę ciebie, byś oświecał, podtrzymywał, bronił i wspomagał moją duszę w każdej potrzebie, pomagając przezwyciężyć wszystkie przeciwności, jakie na każdym kroku napotykamy na groźnych bezdrożach tego świata, ażebym mógł bezpiecznie dotrzeć do tego królestwa pokoju i radości, którego cieniem jedynie była ziemia obiecana Abrahamowi.. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Litania do św.. Michała ArchaniołaModlitwa Papieża Leona XIII. Michale, który, mianowa­ny głową i obrońcą Kościoła katolickiego, zapewniłeś mu triumf nad zaślepieniem niewiernych poprzez naukę Apo­stołów, nad okrucieństwem tyranów poprzez wytrwałość jego męczenników, nad przewrotnością heretyków poprzez mądrość jego doktorów, nad nieprawością tego świata przez czystość dziewic, świętość pontyfikatu i skruchę pokutników, nieustannie broń go przed zakusami wrogów chroń przed zniesławieniem przez niegodnych synów, by zawsze jawił się przepojony pokojem i święt0ścią i byśmy niewzruszenie trzymali się wiary we wszystkich jej dogmatach, do końca żywota przestrzegając jej nakazów.. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Litania do św.. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Litania do św.. Michała ArchaniołaModlitwa Papieża Leona XIII. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Litania do św.. Michała ArchaniołaModlitwa Papieża Leona XIII. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Litania do św.. Michale, który, z troskliwością większą od rodzicielskiej, zstępujesz do Królestwa Czyśćcowego, pełnego udręki, by uwalniać dusze wybranych i przenosić je w wieczną szczęśliwość, wyjednaj dla mnie to, bym poprzez świątobliwy i ofiarny żywot zasłużył na uniknięcie tych strasznych męczarni; a jeżeli ze względu na jakiekolwiek przewiny lub na niedostatek pokuty w tym życiu skazany zostanę na znoszenie ich przez jakiś czas, wstaw się za mną u Pana i nakłoń wszystkich moich przyjaciół, by poparli mnie, umożliwiając jak najrychlejsze przeniesienie do nieba, gdzie opromieni mnie najświętsza światłość, obiecana Abrahamowi i wszystkim jego potomkom.. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Litania do św.. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Litania do św.

Teksty Nowenny do św. Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela Czytaj dalej →

Michale, który pełen wiary, pokory, wdzięczności i miłości, daleki od poddania się podszeptom zbuntowanego Lucyfera i od zastraszenia widokiem mrowia jego popleczników, zaraz przeciwko niemu powstałeś i, porwawszy resztę zastępów niebieskich do obrony sprawy Bożej, odniosłeś całkowite zwycięstwo, błagam cię, wyjednaj dla mnie łaskę wykrycia wszystkich pułapek i odparcia wszelkich ataków aniołów ciemności, tak bym za twoim przykładem zwyciężywszy, mógł któregoś dnia zasłużyć na to chwalebne miejsce, z którego one zostały bezpowrotnie strącone.. Michale, który, mianowany przez Boga stróżem całego ludu wybranego, jako Jego narzędzia, podtrzymywałeś go w niedoli, rozwiewałeś wątpliwości i zaspokajałeś wszelkie potrzeby, rozdzielając morze na dwoje, posyłając z chmur deszcz manny i wydobywając wodę ze skał, proszę Ciebie, byś oświecał, podtrzymywał, bronił i wspomagał moją duszę w każdej potrzebie, pomagając przezwyciężyć wszystkie przeciwności, jakie na każdym kroku napotykamy na groźnych bezdrożach tego świata, ażebym mógł bezpiecznie dotrzeć do tego królestwa pokoju i radości, którego cieniem jedynie była ziemia obiecana Abrahamowi.. Michale, który, mianowany głową i obrońcą Kościoła katolickiego, zapewniłeś mu triumf nad zaślepieniem niewiernych poprzez naukę Apostołów, nad okrucieństwem tyranów poprzez wytrwałość jego męczenników, nad przewrotnością heretyków poprzez mądrość jego doktorów, nad nieprawością tego świata przez czystość dziewic, świętość pontyfikatu i skruchę pokutników, nieustannie broń go przed zakusami wrogów, chroń przed zniesławieniem przez niegodnych synów, by zawsze jawił się przepojony pokojem i święty, i byśmy niewzruszenie trzymali się wiary we wszystkich jej dogmatach, do końca żywota przestrzegając jej nakazów.. Michale, który stoisz przy ołtarzach, by zanosić przed Wieczny Majestat nasze modlitwy i ofiary, proszę Cię, wspomóż mnie we wszystkich próbach wierności chrześcijaństwu, bym zachował wytrwałość, pamięć i wiarę, które za Twoim pośrednictwem ofiarowane zostaną Najwyższemu i przyjęte przez Niego jako słodkie kadzidło.. Michale, u którego stóp najwyższe godności tego świata chylą się w pokorze, wejrzyj okiem łaskawym w moją marną duszę, owładniętą tyloma żądzami i skalaną tyloma grzechami, i wyjednaj dla mnie łaskę przezwyciężenia pierwszych spośród nich oraz oparcia się tym drugim, bym, raz dostąpiwszy nowego życia, już nigdy nie powrócił do tego żałosnego stanu.. Michale, który będąc postrachem diabłów, posłany zostałeś przez dobrego Boga, by nas bronić przed ich napaściami w tej ostatniej walce, proszę Cię, w tych strasznych chwilach dodawaj mi otuchy swoją cudowną obecnością, wesprzyj swą niepokonaną mocą, bym pokonał wszystkich moich wrogów i dzięki Tobie ustrzegł się grzechu i piekła, a przez całą wieczność sławić będę Twoją potęgę i łaskawość.. Michale, który z troskliwością większą od rodzicielskiej zstępujesz do królestwa czyśćcowego, pełnego udręki, by uwalniać dusze wybranych i przenosić je w wieczną szczęśliwość, wyjednaj dla mnie to, bym poprzez świątobliwy i ofiarny żywot zasłużył na uniknięcie tych strasznych męczarni; a jeżeli ze względu na jakiekolwiek przewiny lub na niedostatek pokuty w tym życiu skazany zostanę na znoszenie ich przez jakiś czas, wstaw się za mną u Pana i nakłoń wszystkich moich przyjaciół, by poparli mnie, umożliwiając jak najrychlejsze przeniesienie do Nieba, gdzie opromieni mnie najświętsza Światłość obiecana Abrahamowi i wszystkim jego potomkom.. Najpotężniejszy archaniele, św.Rafale, który uwolniłeś łagodną Sarę od ducha nieczystego, nakazując mu powrócić w otchłań, uwolnij moją duszę od tchórzostwa, pychy, gniewu, pożądliwości, obżarstwa, lenistwa i wszelkich innych złych skłonności, które niczym demony nieustannie ją tyranizują, i wyjednaj dla mnie to, żebym raz się uwolniwszy, już nigdy nie dał się zaprząc w ich bezecne jarzmo.. Gabrielu, przez wzgląd na chwałę wyróżniającą ciebie jako jednego z siedmiu duchów nieustannie czuwających przed tronem Bożym, wyjednaj dla mnie, bym zawsze stąpał w obecności Boga i by moje myśl, słowa i uczynki służyły jedynie chwale Bożej.. Gabrielu, przez wzgląd na uświęconą radość, jaką odczuwałeś posłany na ziemię, by zwiastować najbardziej pocieszającą z tajemnic, tajemnicę Wcielenia Słowa i Odkupienia powszechnego, wyjednaj dla mnie tę łaskę, bym nigdy nie pysznił się swą chwałą ani nie czuł się upokarzany, ale umiał to wszystko wykorzystać dla realizacji planów Boga, który zsyła je jedynie dla uświęcenia mnie samego i moich bliźnich.. Gabrielu, przez wzgląd na niewysłowioną radość, jaką czułeś, kiedy pojawiłeś się w Nazarecie, przed obliczem Maryi, najbardziej uprzywilejowanej i najświętszej spośród wszystkich córek Ewy, wyjednaj dla mnie tę łaskę, bym zawsze oddawał Jej należną cześć i ze wszystkich sił pomnażał liczbę Jej sług i wyznawców, by któregoś dnia dostąpić szczęścia przyobiecanego wszystkim, którzy są Jej szczerze oddani.. Gabrielu, przez wzgląd na niebiańską szczęśliwość jaka przepajała ciebie, gdyś zwiastował Maryi łaski pełnej, błogosławionej między niewiastami, spośród wszystkich wybranej na Matkę Słowa Wcielonego, wyjednaj dla mnie, błagam cię, bym za Jej przykładem tak umiłował ciszę i modlitwę, żebym jeszcze w tym żywocie zasłużył na wyróżnienie Jej szczególnym błogosławieństwem.. Gabrielu, przez wzgląd na niezwykły podziw, jaki zacząłeś żywić dla Maryi, gdy ujrzałeś, że prędzej wyrzeknie się łaski boskiego macierzyń­stwa, niż własnego dziewictwa, wyjednaj dla mnie, kornie proszę ciebie, odwagę i rozsądek, bym prędzej odrzucił wszelkie rozkosze i zaszczyty doczesne, niż złamał choćby najmniejszą z obietnic danych memu Bogu.. Gabrielu, przez wzgląd na gotowość, z jaką Dziewica przyjęła twoje słowa i z jaką zgodziła się zostać Matką Boga i Jego współpracownicą w dziele odkupienia świata, wyjednaj dla mnie, błagam cię łaskę godzenia mojej woli z wolą zwierzchników i dźwigania z radością wszelkich krzyży, jakimi Bóg zapragnie mnie obarczyć.. Gabrielu, przez wzgląd na radość z przyszłego zbawienia ludzkości, z jaką zaniosłeś zgodę Dziewicy przed tron Trójcy Przenajświętszej, Słowa Ojca, wprowadzonego w łono, gdzie, za sprawą Ducha Świętego, oblekło się w naszą marność, wyjednaj dla mnie to, bym mógł wiernie trzymać się tej cudownej ścieżki wszelkich cnót, którą poszedł jednorodzony Wcielony Syn Boży, by dać nam przykład; bym, podążywszy za Nim drogą smutku, wraz z Nim wstąpił na szczyt tajemniczej góry Wiecznego oglądania Boga.

Kościół Św. Anny Nowenna do Św. Michała Archanioła

Michała i nie przestał wzywać jego przyczyny, wielki ten Archanioł raczył mu się ukazać przed zgonem i powiedział, że modlił się za niego do Pana i uprosił mu trzy godziny życia, aby się mógł wyspowiadać, przyjąć Sakramenta św.. Michał Archanioł pobożnym swym czcicielom wyjednywał nie tylko odwagę i siłę do oparcia się zasadzkom piekielnym, ale nadto sam osobiście walczy za nich, jeśli widzi, że szatan silnie na kogo nastaje i że tenże bliskim jest upadku.. Michał, którego czcił przez całe swe życie, jawnie mu się okazał, odpędził duchy nieczyste i rzekł mu, że wyjedna dla niego u Boga jeszcze osiem dni życia, aby mógł pokutować za winy i naprawić je.. Dodaje jeszcze, że wielki ten Archanioł widząc, iż który ze czcicieli Jego pozostaje w niełasce u Boga, prosi Pana, aby raczył czekać jego nawrócenia i sam czyni się niejako zakładnikiem za niego, obiecujac Bogu, że ten grzesznik już Go obrażać nie będzie, bo w niebezpieczeństwie On mu zawsze pospieszy z pomocą.. Michał raczył objawić się temu kapłanowi i rzekł mu, że on od lat już wielu na piekło zasługuje, ale że uprosił mu od Boga jeszcze miłosierdzia i pokuty.. Powtórnie jednak zwracam uwagę, że takie przykłady nadzwyczajne rzadkie są, a natomiast często się zdarza, iż ludzi w grzechach zatwardziałych smutny spotyka koniec i że kto na nowo do grzechu powraca, coraz trudniej poprawić się może, a to z trzech przyczyn: 1) staje się coraz słabszym, 2) siła szatana wzmaga się, 3) zmniejsza się łaska Boża.. Pamiętać jednak należy, że do woli Bożej stosować się mamy nie tylko w pomyślności, ale i w nieszczęściu, a nawet pośród przeciwności, które nas od ludzi spotykają, gdy nas zasmucają lub prześladują – albowiem wszystko od Boga pochodzi.. Tenże sam pisarz mówi, że pewien zakonnik z klasztoru Cystersów ukazał się po śmierci swemu przyjacielowi kapłanowi i rzekł mu, że pozostaje jeszcze w czyśćcu, ale będzie oswobodzony, jeśli podczas Mszy św.. Zbawiciel nasz Jezus Chrystus odkupił nas przez Krzyż swój święty, na którym umarł dla zbawienia naszego; przez znak Krzyża św.

Nowennę do św. Michała Archanioła rozpoczyna się 20 września i odmawia przez kolejne 9 dni aż do święta świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (29 września).

Nowennę do św.. Wzbudzamy intencję Odmawiamy modlitwę na konkretny dzień nowenny Odmawiamy modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu Odmawiamy Litanię do św.. Michała Archanioła Odmawiamy modlitwę papieża Leona XIII do św.. Michała Archanioła (do odmawiania każdego dnia nowenny). P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,W.. Święty Michale Archaniele!. Intencja: Święty Michale, błagam cię, wyjednaj dla mnie łaskę wykrycia wszystkich pułapek i odparcia wszelkich ataków aniołów ciemności.. Intencja: Święty Michale, broń Kościół przed zakusami wrogów. Najświetniejszy archaniele, św.. Intencja: Święty Michale Archaniele, wstaw się za mną u Pana.. Michale, który z troskliwością większą od rodzicielskiej zstępujesz do Królestwa Czyśćcowego, pełnego udręki, by uwalniać dusze wybranych i przenosić je w wieczną szczęśliwość, wyjednaj dla mnie to, bym poprzez świątobliwy i ofiarny żywot zasłużył na uniknięcie tych strasznych męczarni; a jeżeli ze względu na jakiekolwiek przewiny lub na niedostatek pokuty w tym życiu skazany zostanę na znoszenie ich przez jakiś czas, wstaw się za mną u Pana i nakłoń wszystkich moich przyjaciół, by poparli mnie, umożliwiając jak najrychlejsze przeniesienie do nieba, gdzie opromieni mnie najświętsza światłość, obiecana Abrahamowi i wszystkim jego potomkom.

Dzień 1 

Książe niebieski, święty Michale, – Ty sprawy ludzkie kładziesz na szale; – W dzień sądu Boga na trybunale – Bądź mi Patronem, święty Michale.Za Protektora bądź i Patrona, – Niech mnie wspomoże Twoja obrona; – Uśmierz czartowską zuchwałość srogą.. Módl się za nami, święty Michale Archaniele, Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.. HYMN Święty Michał Archanioł – tak ludzi miłuje, – że im się i widzialnie – nieraz ukazuje.Wśród sławnych jego zjawień – jest góra Gargani, – o której w brewiarzu – czytają kapłani.Zabłąkanemu chłopcu – w lesie się pokazał – i kościół na tym miejscu – wystawić nakazał.Ażeby z Aniołami – mógł tam cześć odbierać – i wpływ dobroci boskiej – i swojej wywieraćZjawił się z wojskiem Niebian, – jak podanie głosi, – zwycięstwo ponad wrogiem – dla Polski wyprosił.. – dotąd się jeszcze w świecie – Bożym nie skończyła.Ciemność walczy z światłością, – zło się ciągle sroży – i chce świat opanować, – znieść porządek BożyBo tu chodzi o dusze, – by się nie dostały – na trony, które w niebie – duchy postradały.Książę niebios Michale, – Tobie jest moc dana – przeciw zasadzkom wszelkim – i złości szatana.Tyś odwiecznym zwycięzcą – i pogromcą złego.. Święci Michale, Gabrielu i Rafale, którzy nieustannie śpiewacie Bogu: Święty, Święty, Święty… módlcie się za nami!. HYMN Święty Michał wyznacza – z Aniołów jednego – na stróża dla człowieka – na świat zrodzonego.I sam z wielkiej dobroci – strzeże go i wspiera – za życia, lecz szczególniej, – gdy człowiek umiera.Nie opuści go wtenczas, – lecz na pomoc spieszy, – ze swymi Aniołami – obecnością cieszy.I odpędzą szatanów, – wzbudzą ufność w Boga, – jakżesz obecność jego – jest dla duszy błoga.Potem w czyśćcu pociesza, – cierpienia osładza, – do nieba po pokucie – odbytej wprowadza.O jak szczęśliwy człowiek, co za życia swego – czci i pomocy wzywa – Michała świętego.Zapewnioną ma pomoc – we wszelkiej potrzebie, – po śmierci zapewniony tron u Boga w niebie.. Kto przebywa w pieczy Najwyższegoi w cieniu Wszechmocnego mieszka,mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo,mój Boże, któremu ufam».Bo On sam cię wyzwoliz sideł myśliwegoi od zgubnego słowaOkryje cię swymi pióramii schronisz się pod Jego skrzydła:Jego wierność to puklerz i tarcza.W nocy nie ulękniesz się strachuani za dnia – lecącej strzały,ani zarazy, co idzie w mroku,ni moru, co niszczy w południeChoć tysiąc padnie u twego boku,a dziesięć tysięcy po twojej prawicy:ciebie to nie spotka.Ty ujrzysz na własne oczy:będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.Albowiem Pan jest twoją ucieczką,jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.Niedola nie przystąpi do ciebie,a cios nie spotka twojego namiotu,bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,aby cię strzegli na wszystkich twych drogachNa rękach będą cię nosili,abyś nie uraził swej stopy o kamień.. O Wodzu potężny, – Patronie święty nasz, – miecz w górę dzierżąc mężny, – przed Panem trzymasz straż.Błogosław nam dziś z nieba, błagalną wznosim dłoń, – Pomocy Twej nam trzeba, – i Michale święty broń.Czart czyha na nas z sidłem – i bój nam wydał świat, – Rozkoszą, złud mamidłem – zatruwa życia kwiat.W tej walce z piekła mocą, – co rani naszą skroń, – Przybywaj nam z pomocą, – od śmierci wiecznej broń.Nie straszny wróg i burze, – zwycięstwo przyjdzie k’nam, – Gdy staniesz nam w lazurze – od niebios jasnych bram.Pomocą Twoją wsparci – ze zgubnych ujdziem dróg, – Ze strachem pierzchną czarci, bo z nami będzie Bóg.A gdy ten bój ukończym – ku chwale Bożej już, – O prowadź nas, Michale, – hen w błyski jasnych zórz.W świat prowadź nas różany, – gdzie marzeń naszych kres, – Gdzie mieszka Pan nad Pany – i nie ma gorzkich łez.. Chcę błogosławić Pana w każdym czasie,na ustach moich zawsze Jego chwała.Dusza moja będzie się chlubiła w Panu,niech słyszą pokorni i niech się weselą!Uwielbiajcie ze mną Pana,imię Jego wspólnie wywyższajmy!Szukałem Pana, a On mnie wysłuchałi uwolnił od wszelkiej trwogi.Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,a oblicza wasze nie zaznają wstydu.Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał,i wybawił ze wszystkich ucisków.Anioł Pana zakłada obóz warownywokół bojących się Jego i niesie im ocalenie.Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan,szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka.Bójcie się Pana, święci Jego,gdyż bogobojni nie doświadczają biedy.Możni zubożeli i zaznali głodu;a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie.Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie;nauczę was bojaźni Pańskiej.Jakim ma być człowiek, co miłuje życiei pragnie dni, by zażywać szczęścia?Powściągnij swój język od złego,a twoje wargi od słów podstępnych!Odstąp od złego, czyń dobro;szukaj pokoju, idź za nim!Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym,a Jego uszy na ich wołanie.Wołali, a Pan ich wysłuchałi uwolnił od wszystkich przeciwności.Oblicze Pana [zwraca się] przeciw źle czyniącym,by pamięć o nich wygładzić z ziemi.Pan jest blisko skruszonych w sercui wybawia złamanych na duchu.Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego;lecz ze wszystkich Pan go wybawia.Strzeże On wszystkich jego kości:ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu.Zło sprowadza śmierć na przewrotnego,wrogów sprawiedliwego spotka kara.Pan uwalnia dusze sług swoich,nie dozna kary, kto się doń ucieka.. HYMN W dniu ostatnim głos trąby – tego Archanioła – wszystkich umarłych wskrzesi – i na sąd powoła.Stanie przy trybunale – ważyć ludzkie sprawy – i wstawiać się dla wiernych – o wyrok łaskawy.On Zwiastunem wyroków – Pana Najwyższego, – Obrońcą dusz, Zwierzchnikiem – raju niebieskiego.Krzyż Chrystusa podejmie – i pod nim zgromadzi – na sądzie sprawiedliwych i w niebo wprowadzi.Kto czci tego obrońcę – i grzechów się strzeże, – tego Archanioł święty – pod swój sztandar bierze.A pisarze Kościoła – są takiego zdania, – że mieć doń nabożeństwo – znakiem jest wybrania.Kogo Bogu poleca – i za kim się wstawia – taki unika piekła – i swą duszę zbawia.. Na wieki będę opiewał łaski Pana,moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia,albowiem powiedziałeś: «Na wieki ugruntowana jest łaska»,utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach«Zawarłem przymierze z moim wybrańcem;przysiągłem słudze memu, Dawidowi:Utrwalę na wieki twoje potomstwoi tron twój utrwalę z pokolenia na pokolenie»

Dzień pierwszy Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który pełen wiary, pokory, wdzięczności i miłości, daleki od poddania się podszeptom

Michała Archanioła:Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami!Synu odkupicielu świata, Boże,Duchy Święty, Boże, .Święta Trójco, Jedyny Boże,Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!Święty Michale Archaniele,Święty Michale Książę przesławny,Święty Michale dzielny w walce,Święty Michale pogromco szatana,Święty Michale postrachu złych duchów,Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,Święty Michale radości Aniołów,Święty Michale zaszczycie nieba,Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,Święty Michale posłanniku Boga,Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,Święty Michale nasza tarczo w pokusach,Święty Michale warownio ludu Bożego,Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,Święty Michale chorąży zbawienia,Święty Michale aniele pokoju,Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,Święty Michale zwierzchniku w niebie,Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,przepuść nam, Panie!Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,wysłuchaj nas, Panie!Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,zmiłuj się nad nami!. P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,W.. Wszechmogący wieczny Boże, który św.. oraz modlitwa do św.. Michała Archanioła - Modlitwa Papieża Leona XIII:Święty Michale Archaniele!. Michale, który stoisz przy ołtarzach, by zanosić przed Wieczny Majestat nasze modlitwy i ofiary, proszę cię, wspomóż mnie we wszystkich próbach wierności chrześcijaństwu, bym zachował wytrwałość, pamięć i wiarę, które za twoim pośrednictwem ofiarowane zostaną Najwyższemu i przyjęte przez Niego jako słodkie kadzidło.. Michała Archanioła - Modlitwa Papieża Leona XIII Dzień szósty Najświetniejszy archaniele, św.. Michała Archanioła - Modlitwa Papieża Leona XIII Dzień siódmy Najświetniejszy archaniele, św.. Michale, który, z troskliwością większą od rodzicielskiej, zstępujesz do Królestwa Czyśćcowego, pełnego udręki, by uwalniać dusze wybranych i przenosić je w wieczną szczęśliwość, wyjednaj dla mnie to, bym poprzez świątobliwy i ofiarny żywot zasłużył na uniknięcie tych strasznych męczarni; a jeżeli ze względu na jakiekolwiek przewiny lub na niedostatek pokuty w tym życiu skazany zostanę na znoszenie ich przez jakiś czas, wstaw się za mną u Pana i nakłoń wszystkich moich przyjaciół, by poparli mnie, umożliwiając jak najrychlejsze przeniesienie do nieba, gdzie opromieni mnie najświętsza światłość, obiecana Abrahamowi i wszystkim jego potomkom.. A Inspektorat Uzbrojenia powinien być zasypany wapnem niegaszonym i zaorany.. Kato Starszy ;). "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność.". Bardzo Was wszystkich proszę!. Puchaty wrote: Proszę Was wszystkich o modlitwę dla mojego dziś narodzonego syna Michałka i żony Katarzyny.. Bardzo Was wszystkich proszę!

Chwalcie Go, wszyscy Jego Aniołowie, chwalcie Go, wszystkie Jego Zastępy.

Chwalcie Go, wszyscy Jego Aniołowie, chwalcie Go, wszystkie Jego Zastępy.. Michale, który będąc postrachem diabłów, posłany zostałeś przez dobrego Boga, by nas bronić przed ich napaściami w tej ostatniej walce, proszę cię, w tych strasznych chwilach dodawaj mi otuchy swoją cudowną obecnością, wesprzyj swą niepokonaną mocą, bym pokonał wszystkich moich wrogów i dzięki tobie, ustrzegł się grzechu i piekła, a przez całą wieczność sławić będę twoją potęgę i łaskawość.. Chwała Ojcu i Synowi… Panie Jezu, za wstawiennictwem Świętego Michała Archanioła pobłogosław nam i udziel potrzebnych Łask, według Woli Twojej, Amen.. Michale, który, z troskliwością większą od rodzicielskiej, zstępujesz do Królestwa Czyśćcowego, pełnego udręki, by uwalniać dusze wybranych i przenosić je w wieczną szczęśliwość, wyjednaj dla mnie to, bym poprzez świątobliwy i ofiarny żywot zasłużył na uniknięcie tych strasznych męczarni; a jeżeli ze względu na jakiekolwiek przewiny lub na niedostatek pokuty w tym życiu skazany zostanę na znoszenie ich przez jakiś czas, wstaw się za mną u Pana i nakłoń wszystkich moich przyjaciół, by poparli mnie, umożliwiając jak najrychlejsze przeniesienie do nieba, gdzie opromieni mnie najświętsza światłość, obiecana Abrahamowi i wszystkim jego potomkom.. Chwała Ojcu i Synowi… Panie Jezu, za wstawiennictwem Świętego Michała Archanioła pobłogosław nam i udziel potrzebnych Łask, według Woli Twojej, Amen.. Chwała Ojcu i Synowi… Panie Jezu, za wstawiennictwem Świętego Michała Archanioła pobłogosław nam i udziel nam potrzebnych Łask, według Woli Twojej, Amen.

św. Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z „siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12, 15). Występuje w niej pod postacią ludzką, przybiera pospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towarzystwo i opiekę. Ratuje go z wielu niebezpiecznych przygód, przepędza demona Asmodeusza, uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. Hebrajskie imię Rafael oznacza „Bóg uleczył”. Św. Rafał jest czczony jako patron w znalezieniu dobrej żony/męża, chorych i podróżnych, aptekarzy, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów,  uciekinierów, wędrowców, żeglarzy.

św.. Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z „siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12, 15).. Rafała archanioła jest przedstawiona z całą wyrazistością (Tb 5,4-12,22).. Przez Pana naszego.. Rafale, wielki Archaniele miłości Bożej,Św.. Rafale, który uratowałeś Tobiasza od wielkiej ryby,Św.. Rafale, który poszukałeś Tobiaszowi żonę – Sarę,Św.. Rafale, pomocniku nasz,Św.. Rafale, który nas oświecasz,Od wszelkich niebezpieczeństw – przez św.. Św.. Wy Wielcy ,Święci Aniołowie, zostaliście nam dani przez Boga ku naszej ochronie i pomocy, błagamy was w Imię Boga Trójjedynego – śpieszcie nam z pomocą !Błagamy was w Imię Krwi Przenajdroższej Pana Naszego Jezusa Chrystusa, – śpieszcie nam z pomocą !Błagamy was Wszechmocnym Imieniem Jezus– spieszcie nam z pomocąBłagamy was przez wszystkie Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa– śpieszcie nam z pomocą !Błagamy was przez całą Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa– śpieszcie nam z pomocą !Błagamy was przy Świętym Słowie Bożym– śpieszcie nam z pomocą !Błagamy was przy Sercu Naszego Pana Jezusa Chrystusa– śpieszcie nam z pomocą !Błagamy was w Imię Miłości Bożej ku nam biednym– śpieszcie nam z pomocą !Błagamy was w Imię Miłosierdzia Bożego ku nam biednym– śpieszcie nam z pomocą !Błagamy was w Imię Maryi Królowej Nieba i Ziemi– śpieszcie nam z pomocą !Błagamy was w Imię Maryi , Matki Bożej i naszej Matki– śpieszcie nam z pomocą !Albowiem otrzymaliśmy w testamencie KREW naszego Pana,– błagamy was, – śpieszcie nam z pomocą !Albowiem otrzymaliśmy w testamencie SERCE naszego Pana,– błagamy was, – śpieszcie nam z pomocą !Albowiem otrzymaliśmy w testamencie Niepokalane Serce MARYI,– błagamy was, – śpieszcie nam z pomocą !Błagamy was – zakryjcie nas waszą tarczą !Błagamy was – brońcie nas waszym mieczem !Błagamy was – świećcie nam Waszym Światłem !Błagamy was – ratujcie nas pod płaszcz Maryi !Błagamy was – ukryjcie nas w Sercu Maryi !Błagamy was – złóżcie nas w ręce Maryi !Błagamy Was – ukażcie nam drogę do bramy życia: otwarte Serce Pana NaszegoBłagamy Was – prowadźcie nas bezpiecznie do domu Ojca Niebieskiego !Wszystkie Chóry Duchów Błogosławionych – śpieszcie nam z pomocą !Aniołowie Życia – śpieszcie nam z pomocą !Aniołowie Mocy Słowa Bożego – śpieszcie nam z pomocą !Aniołowie Miłości – śpieszcie nam z pomocą !Nasi szczególnie nam przez Boga dani Towarzysze –– śpieszcie nam z pomocą !. ŚWIĘTY RAFALE ARCHANIELE !. Brońcie nas przed nami samymi, przed naszym tchórzostwem i letniością, naszym egoizmem i chciwością, przed naszą zazdrością i nieufnością, przed naszą żądzą sytości, dobrobytu i uznania.Wyzwólcie nas z więzów grzechu i od tego lgnienia do spraw doczesnych.Zdejmijcie nam z oczu opaskę, którą założyliśmy sobie sami, by nie widzieć otaczającej nas nędzy i tylko na siebie spoglądali i nad sobą się rozczulali.Wbijcie w serca nasze kolec świętego niepokoju za Bogiem, byśmy nie przestali szukać Boga w tęsknocie, żalu i miłości.Szukajcie w nas Krwi Pana naszego, która za nas była wylana.. Święty Michale Archaniele – bądź przy nas ze swymi Aniołami, pomagaj nam i proś za nas !Święty Rafale Archaniele – bądź przy nas ze swymi Aniołami , pomagaj nam i proś za nas !Święty Gabrielu Archaniele – bądź przy nas ze swymi Aniołami, pomagaj nam i proś za nas !

W Wielkiej Nowennie do św. Michała Archanioła będziemy modlić się o szczególną opiekę nad nami, naszymi rodzinami, parafiami, Ojczyzną. Wielka nowenna jest związana ze św. o. Pio i jego współpracow…

Michał Archanioł.. Św.. Św.. Za 12,8;. Św.

Modlitwa wstępna odmawiana w każdym dniu nowenny Matko Najświętsza, Opiekunko z Bożej Opatrzności dana naszej trudnej, ale pięknej ziemi. Dziękując za łaski, jakie przez Twój cudami słynący obraz dobry Bóg zesłał swojemu ludowi, pragniemy z ufnością zawierzyć Ci to, co jest naszą potrzebą i oczekiwaniem; a nade wszystko chcemy Ci oddać siebie. Matko Cierpliwie Słuchająca, wiernie strzegąca nas w symbolu Białego Orła, […]

Matko Kościoła, módl się za nami.. Prosimy Cię, Matko Księcia Pokoju, za Ojczyznę i wszystkich Polaków rozproszonych po całym świecie.. Maryjo, Matko Cierpliwie Słuchająca, módl się za nami.. Królowo Pokoju, módl się za nami.. O Matko Boża Rokitniańska, zapal w naszym sercu i duszach naszych braci i sióstr gorącą miłość do Boga, Ciebie i bliźnich.

Videos

1. 7 dzień Nowenny do świętego Michała Archanioła
(Bogdan Bednarz)
2. 3 dzień Nowenny do świętego Michała Archanioła
(Bogdan Bednarz)
3. 4 dzień Nowenny do świętego Michała Archanioła
(Bogdan Bednarz)
4. Nowenna do św. Michała Archanioła - tydzień 1.
(DA Karmel)
5. 8 dzień Nowenny do świętego Michała Archanioła
(Bogdan Bednarz)
6. Św. Michał Archanioł. Wódz armii Chrystusa - (Nowenna, Dzień 1)
(Któż jak Bóg)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Duane Harber

Last Updated: 08/02/2022

Views: 6152

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.