Św. Rita - Znani.net (2022)

Św. Rita (Ryta z Cascii) –augustianka, stygmatyczka, a także święta Kościoła katolickiego. Jest patronką od spraw beznadziejnych.

(Video) 🎥 Święta Róża - z serii "O Świętych dla dzieci" (Wyd. PROMYCZEK)

Krótki życiorys św. Rity

Św. Rita przyszła na świat w Cascii, w miejscowości Roccaporena między rokiem 1360 a 1380, w rodzinie ubogich górali. Od najmłodszych lat była pobożna i dobra, za cel obierając sobie życie zakonne. Tymczasem zamiary rodziców były inne, a dotyczyły wyjścia Rity za mąż, ale takiego, które poprawiło by rodzinie warunki bytowe. Została więc wydana za mąż. Małżeństwo wkrótce okazało się nieszczęśliwie – mąż był gwałtownikiem i chamem, znęcającym się nad małżonką, oraz wchodzącym w niejasne interesy z podejrzanymi ludźmi. Tymczasem Rita, jakkolwiek poniewierana często, modliła się za nawrócenie męża. Tenże został jednak wkrótce zamordowany przez towarzyszy swej rozpusty. Do legend przeszły jego prośby o przebaczenie kierowane do żony – tuż przed jego śmiercią. Nie był to bynajmniej koniec gehenny Świętej, bowiem posiadała ona jeszcze dwóch synów, którzy dziedzicząc charakter po ojcu domagali się na sprawcach jego śmierci wendetty. Rota modliła się za nich, by nie dopuścili się grzechu, lecz oni nie doczekali tego i tak, z uwagi na panującą epidemię, która zabrała szybko obu synów. Później Rita podjęła się dzieła godzenia jej rodziny z rodziną męża. A gdy to doszło do skutku, mogła wstąpić do zakonu, tak też czyniąc. Odeszła 22 maja 1457 roku w 67 roku życia i 40 roku w zakonie.

(Video) 🎥 Święta Rita - z serii "O Świętych dla dzieci" (Wyd. PROMYCZEK)

Biografia rozszerzona św. Rity

Św. Rita – urodziła się w Cascii między rokiem 1360 a 1380. Źródła nie są zbyt wylewne w sprawie wczesnych lat dziecięcych Rity. Przedstawiają natomiast Ritę jako dziecko po prostu dobre, o szczerym sercu i niezłomnej pogodzie ducha, co przynosiło sporo radości jej rodzicom, ubogim góralom, tym bardziej, że miłowanie Chrystusa obrała sobie za cel już w wieku lat bardzo wczesnych. Jejmiejscem rodzinnym jest miejscowość o nazwie Roccaporena, mała wieś odległao 5 km od miasteczka Cascia, położonego w Umbrii.Dziecko otrzymało na chrzcie świętym imię Margherita,zdrobniale brzmi ono więc Rita i dobrze oddawało ponoć naturę jej osoby. Jej prości rodzice podzielali entuzjazm jakim pałała dyktowany szczerym charakterem, tym bardziej, że dziecko było bardzo prostolinijne i uczynne. I nie zmieniało się to z wiekiem, lecz przeciwnie – miłość do Jezusa dojrzewała tylko jako jedyna i prawdziwa. Tymczasem ubóstwo rodziców mijało się z celem jaki młoda Rita sobie obrała, czyli z życiem zakonnym, bowiem chcieli oni wydać ją za mąż, by w ten sposób poprawić swój status. Rita została więc wydana za mąż. Szczęśliwcem był Paul Mancini, człowiek, który z początku zapowiadał się jako dobry i uczynny zięć, pomocny w gospodarstwie. Były to jednak tylko, jak się szybko okazało, zwykłe przedmałżeńskie pozory zalotnika, ponieważ rychło po ślubie pokazał Ricie swą prawdziwą twarz rozpustnika i gwałtownika, dopuszczającego się rękoczynów pana życia i śmierci, przez którego Rita wylewała morze łez, jednocześnie znosząc to cierpienie godnie. Trudno było z nim żyć Ricie i o tym też możemy przeczytać w tekstach źródłowych. Mowa również o niezwykle bolesnym pożegnaniu rodziców, którzy odeszli przedwcześnie. Jest tam też mowa o dwóch synach, których Rita wydała na świat w cichej nadziei, że będą oni pomocni. Lecz wkrótce również okazało się, że obaj dziedziczą miarę, jaką odznaczał się ich ojciec, i taką też miarą mierzyli świat. Teksty źródłowe opisują życie małżeńskie i rodzinne Rity jako pasmo upokorzeń i domowej przemocy. Nie życzyła jednak źle mężowi, natomiast budził on głęboką niechęć innych, przez co został w efekcie zamordowany – prawdopodobnie przez swych przyjaciół. Sławetny moment miał miejsce tuż przed jego śmiercią, gdy prosił małżonkę o przebaczenie, przepraszając za pasmo cierpień jakie wyrządził.

Skrucha ojca nie odnalazła jednak potwierdzenia w postępowaniu synów, którzy w związku z tragiczną śmiercią ojca zechcieli go pomścić – zgodnie ze starą rodzinną włoską tradycją. Rzecz jasna matka dowiedziawszy się o tym dokładała wszelkich starań, by pomysł wybić z głów synów. Nijak się to miało jednak do żądzy zemsty, jaką synowie zapałali. Wkrótce wszelkie plany synów pokrzyżowała dyzenteria, bowiem zachorowali śmiertelnie, umierając jeden po drugim.

W ten sposób Rita została sama ze swoją wiarą w to, że śmierć synów uchroniła ich przed grzechem ciężkim wendetty. Przyszedł wówczas czas, aby Rita zreasumowała swój stosunek do własnej wiary. Zechciała całkowicie poświęcić się życiu zakonnemu. Podjęła więc stosowne starania. A nie było to łatwe, ponieważ już pierwsza próba wstąpienia do zakonu spotkała się z odmową władz ośrodka klasztoru św. Marii Magdaleny w Cascii. Poświęciła się więc pewnej palącej rodzinnej sprawie, a był nią spór i wzajemna nienawiść między jej rodziną a rodziną męża. I kolejny raz okazało się, że Rita może znieść wszystko, łącznie z przełamywaniem zapiekłych niechęci. Okazało się, że dokonała tego – udało jej się pogodzić strony konfliktu tak, by życie zakonne otworzyło przed nią swoje podwoje. Rita wstąpiła do zakonu, co poprzedziły według legendy jej prorocze sny. Podobno stało się to za sprawą specjalnego wstawiennictwa Augustyna i Jana Chrzciciela. Była oto wolna, co pozwoliło jej wstąpić do augustianek, kobiecego klasztoru w Cascii. Ze względu na swój analfabetyzm,zasiliła szeregi sióstr „konwersek”, by mócwykonywać codzienne posługi w klasztorze, dokładnie tak jak czynią to bracia w zakonach męskich. Pośród wielu obowiązków prozy życia zakonnego, z miłościdla niebieskiego Oblubieńca swoistą poezją uczyniła najniższe wklasztorze posługi, prosząc nawet Jezusa by mogła doświadczyć choć cienia jego cierpień.

(Video) Różaniec ze św. Ritą za przypadki beznadziejne [tajemnice światła]

Obrączka zakonna była dla niej czymś więcej niż świadectwem przynależności, ale symbolizowałaJej mistykę związku z zaślubinami jej z Jezusem. Pierścień, jak powiada legenda, częstocałowała z namaszczeniem, w ciągu dnia i całymi nocami. Przedmiotem medytacji i modlitw był tylko On i jego cierpienie na krzyżu. Miałabowiem szczególne nabożeństwo do Bożej męki. WidzianoJą nieraz leżącą krzyżem, zalaną łzami. Kiedypewnego dnia kaznodzieja miał kazanie o męcePańskiej, prosiła gorąco Boskiego Oblubieńca, by Jejdał zakosztować mąk, na przykład poprzez ukłucie korony cierniowej. Pewnego dnia, w miejscu na czolewytworzyła się bolesna rana, co do dziś przedstawiają święte obrazy z Ritą pod krzyżem. Rana ta dawała Jejpewną radość z nieznośnego cierpienia, trwającego przez 15 lat, aż do samej śmierci, przy czym modliła się gorliwie o cierpienie większe i do końca życia, czym mogłaby się jednać z Jego cierpieniem. Nie było to jednak spektakularne ani sensacyjne, ponieważ rana była ukryta przed spojrzeniami wścibskich i rządnych dowodów obecności ducha. Do dnia dzisiejszego ranę tą można zobaczyć na czole zachowanego dobrzeciała Świętej.Z padołu łez odeszła 22 maja 1457 roku w 67 roku życia i 40 roku w zakonie.

Wraz z jej śmiercią rozpoczął się jej kult. W pośmiertnej obecności Rity miały miejsce liczne uzdrowieniai nawrócenia. Przykładowej relacji dostarczył wiejski stolarz. Sparaliżowany błagał o wstawiennictwo Ritę, którą prosił o przywrócenie władzy w ręce, która odmówiła mu posłuszeństwa zdawało by się na dobre. Było to ślubowanie złożone przy dopiero co zmarłym ciele Rity. Tymczasem wraz ze swą prośbą stolarz złożył ślubowanie, że jeśli władzę w ręce wrócą, wykona on na cześć Rity specjalną trumnę, dokąd zostanie złożona. Okazało się, że niemal w tym samym momencie władza w ręce wróciła, by stolarz mógł dopełnić przysięgi. Od tego momentu właściwie rozpoczęły się pielgrzymki do grobu Rity. Trwa to po dziś dzień, a uzdrowienia nadal się zdarzają. Są nawet świadkowie cudów nad samym grobem Rity, cudów, które ściągnęły tłumy wiernych gotowych zawierzyć Ricie i powierzyć jej swoje inwalidztwo. Niech zaświadczy o tym jeszcze tylko fakt, że pożar kościoła gdzie ciało przebywało strawił wszystko, oprócz trumny, która pozostała nietknięta.

Kult świętej Rity zatwierdził w 1628 roku papież Urban VIII. Jednak musiało upłynąć jeszcze 272 lata, by doszło do uroczystej kanonizacji, która odbyła się dopiero w roku 1900. Rita została wtedy „Drogocenną perłą Umbrii”, jak nazwał ją papież Leon XIII.Symbolem rozpoznawczym kultu świętej Rity jest kwiat, a mianowicie róża, o którą poprosiła umierająca Rita swą kuzynkę, przybyłą na ostatnie widzenie z zakonnicą. Wówczas to Rita poprosiła kuzynkę o jeden jedyny uczynek, czyli o to, by przyniosła jej różę z jej ogrodu domowego. Tymczasem kuzynka potraktowała prośbę w kategoriach przedśmiertnych majaków. Owszem, obiecała Ricie że przyniesie jej tą różę, podczas gdy był to czas zimy. Wracając do domu kuzynka przechodziła obok ogrodu Rity, by nagle zobaczyć wystającą znad śniegu piękną różę. W ten sposób kuzynka mogła spełnić pozornie płonną prośbę. Stąd też do dziś tradycja przynoszenia kwiatów na grób świętej Rity, które to róże są poświęcane podczas specjalnego nabożeństwa. Odbywa się to corocznie 22 maja. Różom poświęconym przypisuje się działanie lecznicze, które do dziś przydarza się osobom wierzącym w moc sprawczą poświęcenia świętej. Jest to też powodem, dla którego popularność świętej w Polsce stale rośnie. Do Rity zwracają się w modlitwach osoby z mniejszymi lub większymi dolegliwościami zdrowotnymi. Jej kult charakteryzuje się wielką szczerością intencji wiernych, nie tylko we Włoszech czy Polsce, ale na całym świecie, począwszy od Włoch, Hiszpanię czy Portugalię, po Amerykę Łacińską czy też Filipiny.

(Video) Różaniec na żywo. Modlitwa do św. Rity w sprawach beznadziejnych

Postać Rity odnalazła szczególne miejsce w pontyfikacie Jana Pawła II, ponieważ Ojciec Święty doceniał poświęcenie, z jakim oddawała się posłudze bożej. Na dowód tego, w Rzymie w roku 2000, z okazji 100-lecia kanonizacji św.Rity, powiedział: „Doczesne szczątki św. Rity, są widzialnym znakiem tego, czego Bóg dokonuje w historii,gdy napotyka serca otwarte na Jego miłość. Widzimy wątłe ciało kobiety, która była mała wzrostem, alewielka świętością. Żyła w pokorze, a teraz jest znanana całym świecie ze swojego heroicznego chrześcijańskiegożycia, jako żona, matka, wdowa i zakonnica.Głęboko zakorzeniona w miłości Chrystusa, w wierzeodnalazła siłę do bycia kobietą pokoju w każdejsytuacji”.

Wielu pielgrzymów z całego świata przyciąga do dziś sarkofag z jej nienaruszonym ciałem, ponieważ do dziś znajduje się on w Bazylice – Sanktuarium w Cascii. Relacje świadków mówią o unoszącym się słodkawym zapachu w okolicach jej grobu, którym jest szklana trumna. W relacjach mowa nawet o świadkach widzących jak święta otwiera oczy i zamyka, lub leży w różnych pozycjach.

„Święta Rita patronka spraw trudnych i beznadziejnych” autorstwa Małgorzaty Bliskiej jest lekturą obowiązkową dla wszystkich zainteresowanych postacią Rity.

(Video) EDUKACJA RITY - cały film /lektor PL

Ciekawostki o św. Ricie

  • W klasztorze codziennie wiele razy modliła się o cierpienie większe, by doznawać go tak jak jej Niebieski Oblubieniec. Jej prośby zostały wysłuchane, ponieważ otrzymała od Opatrzności krwawiący stygmat na środku czoła.
  • Kult św. Rity rozpoczął się właściwie w tym samym momencie co jej śmierć.
  • Jej wpływowi przypisywane są liczne uzdrowienia, a nawet nawrócenia.
  • Jeden stolarz opowiedział niezwykle ciekawą historię. Oto ręka odmówiła mu posłuszeństwa. Udał się więc do grobu Rity. Tam obiecał sobie i Bogu, że jeśli wróci mu władza w ręce, to zbuduje dla Rity piękną i unikalna trumnę. Tak też się stało, ponieważ niemal w tym samym momencie władza w ręce wróciła rzemieślnikowi, który później zbudował to, co obiecał w modlitwie.
  • W kościele gdzie spoczęła wybuchł pewnego razu pożar. Strawił on cały budynek, ale okazało się, że ciało Rity razem z jej trumną pozostały nietknięte.
  • Jest patronką spraw beznadziejnych, do której można się zwracać w specjalnej litanii.

Źródła

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryta_z_Cascii
  • http://augustianki.nazwa.pl/ogrod/zyciorys-sw-rity/
  • https://www.deon.pl/215/art,137,sw-rita-swieta-cierpliwa-analfabetka.html

Św.. Św.. Rity z Cascii”, Ks.. Rity:. Oprócz tego byli notariuszami.. Pszczoły nie zrobiły Świętej żadnej krzywdy.. Św.. On był od niej o kilka lat starszy.. Św.. Rita.. Rity.. Było jeszcze wiele innych historii.. W 1747 roku ciało św.. Rity „Historia świętej Rity”.. „Rita z Cascii: życie świętej od róż”.

Spora grupa młodych ludzi prosi też o dobrą żonę czy dobrego męża.. ”Powierz się Matce!” 9,90 zł Zamów EBOOK Św.. i nabożeństwo, w których zawsze uczestniczy około tysiąca osób.. Po ludzku wydawać się mogło, że te modlitwy nie były skuteczne, bo mąż zaczął wdawać się w coraz poważniejsze konflikty polityczne i rodzinne.. Pawlukiewicza do Ducha Świętego o doświadczenie miłości Bożej „Czas rachunku sumienia dla kierowców”.. Dziś obaj są zdrowi Modlitwa przed podróżą Najpiękniejsza modlitwa św.. Nie została jednak przyjęta, bo wśród zakonnic prawdopodobnie były krewne zabójców jej męża.. I została przyjęta do klasztoru augustianek w Casci.. Rity.. Ale podobno raz, kiedy Rita chciała udać się na pielgrzymkę do Rzymu, rana zaczęła wydawać zapach róż.. Ze świętą od spraw beznadziejnych kojarzona jest najczęściej opowieść o ogrodzie różanym, który Rita uprawiała zarówno jako młoda wiejska dziewczyna, jak i później za murami klasztoru.

Natomiast według dostępnych materiałów przyszła na świat w rodzinie ubogiej i bogobojnej, która chciała ją wydać za mąż pomimo, że już w bardzo młodym wieku powierzała się Jezusowi, chcąc wstąpić do zakonu.. Rita dużo się modliła, podczas gdy synowie wybierając vendette na zabójcach ich ojca umarli, jakby za karę, a po prawdzie na dezynterię.. Rita podjęła się później godzenia jej rodziny z rodziną męża, a gdy to się udało – wstąpiła do zakonu.. Istnieje i ma się coraz lepiej obrządek pielgrzymowania do grobu Rity z różami, powierzając się jej wstawiennictwu i pomocy.. Nie było to łatwe, ponieważ spotkała się z odmową jej przyjęcia do zakonu ze strony decyzyjnych władz ośrodka klasztoru św.. Udało jej się to, bowiem pogodziła strony zapiekłego konfliktu tak, by życie zakonne okazało się możliwe.. Jej kult charakteryzuje się występowaniem dziś w nawet najodleglejszych zakątkach świata – we Włoszech czy Polsce, o tym wiemy, natomiast jest też żywy w Ameryce Łacińskiej, a nawet w Indonezji i na Filipinach.

Jaka była jej droga do świętości, z czym musiała się zmagać i co sprawiło, że stała się świętą rozpoznawalną na całym świecie do której zwracają się rzesze ludzi?. (…) Czy szłaś na Mszę, na na­ukę albo też na nabożeństwo pokutne nie przez wzgląd na miłość Boga ani z pobożności, ani dla przebłagania za swe grzechy, lecz bardziej dla przy­glądania się i dla pokazywania się innym, by mówili: jakaż to piękna istota?. Biografowie dodają, że kiedy jej rodzice nalega­li, by ubierała się stosownie do ich pozycji i stanu, odpowiadała, że „i stan jej, i pozycja są dla niej niczym innym, jak tylko służbą Jezusowi Chrystusowi Ukrzyżowanemu, który umarł za nią”.. Będąc razu pewnego na Mszy świętej, ta nasza święta Rita z Cascii w kościele wielebnych Ma­tek od świętej Marii Magdaleny uczuła, jakby wryły się w jej umysł te oto święte słowa: „Ja jestem Drogą i Prawdą, i Życiem” i tak pilnie je rozważała, że od tamtej godziny zaczęła najżarliwiej miłować tegoż Jezusa i służyć Mu i odtąd słusznym zdało się jej, że nie może już mówić prawdy inaczej, jak tylko mówiąc o Nim, nie może już żyć bez Niego, poru­szać się bez Niego ani uczynić żadnego dobrego dzieła bez Niego.. Kronikarz opowiada, że Rita „niezwłocznie ukryła zakrwawioną koszulę męża, aby na jej widok synowie nie wyruszyli natychmiast, by pomścić śmierć ojca” i „poświęciła się z nadzwyczajną dobrocią łagodzeniu ich dusz i przysposobieniu ich nie tylko do zapomnienia o zbrodni, ale i do jej przebaczenia” .. Powróciwszy do klasztoru [po wysłuchaniu poruszającego kazania o męce Pana Jezusa], natychmiast udała się przed wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego i tam modląc się i medytując z wielkim uczuciem w sercu… błagała ze łzami i z wielką żarliwością, i w gorących słowach, płynących z jej rozpłomienionego serca, prosiła Jezusa Chrystusa o tę łaskę, aby mogła odczuwać w swym ciele taki sam ból, jaki znosił Jezus Chrystus z powodu jednego tylko ostrego ciernia z najświętszej korony… i zasłużyła sobie na to, by zostać wysłuchaną, bowiem pośrodku czoła poczuła nie tylko ból klujących cierni, lecz jeden z nich pozostał w jej ciele, kalecząc ją i pozostawiając ranę, którą nosiła już do końca życia.

Rity i prowadzi grupę pod tą. nazwą na Facebooku.. Według niej „ św.. Jak sobie z nim radziła św.. Rita?. Za chorych,. za lekarzy i wszystkich, którzy walczą z koronawirusem.. Rita nie jest święta dla siebie, ani dla nas.

Święty Józefie,. Święty Augustynie,. Święta Moniko,. Święta Rito,. Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych,. Pocieszycielko zasmuconych,. Obrono i ucieczko opuszczonych,. Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach,. Przykładzie łagodności i pokory,. Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia,. Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu,. Ozdobo zakonu augustiańskiego,. Różo miłości,. Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego,. Oblubienico Jezusa cierpiącego,. Święta Rito, cierniem z korony Jezusa zraniona,. Święta Rito, raną na czole ozdobiona,. Święta Rito, pełna ufności w Opatrzność Bożą,. Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona,. Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa,. Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona,. Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana,. O droga święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę... (wymienić ją).. O Najsłodsze Serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami i nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie i ze mną Twoja wieczna oblubienica święta Rita.. O tak, za wierność, jaką święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej, za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś Jej duszę, za wszystko co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka i w ten sposób uczestniczyła w Twej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić Jej wierność, udziel mi Twej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna.. Święta Rito, która każdego dnia wiernie wypełniałaś swoje powołanie, proszę Cię, wstawiaj się za mną, abym potrafił(a) odkrywać Boże piękno i dar w monotonii codzienności.. Spraw, aby Bóg obdarzał mnie tym, co jest mi konieczne, by dotrwać w Jego łasce aż do śmierci; a jeśli to podoba się Najwyższemu, uproś mi wszystkie te dobra materialne, które mogą być dla mnie pożyteczne.. Święta Rito, Ty byłaś wierną żoną i matką, proszę, wyjednaj mi u Boga łaskę dobrej żony, abym mógł stworzyć piękną i szczęśliwą rodzinę, w której razem z żoną i dziećmi będziemy zbliżać się do Boga i siebie nawzajem.. Święta Rito, Ty byłaś wierną żoną i matką, proszę, wyjednaj mi u Boga łaskę dobrego męża, abym mogła stworzyć piękną i szczęśliwą rodzinę, w której razem z mężem i dziećmi będziemy zbliżać się do Boga i siebie nawzajem.. Pomóż mi każdego dnia dojrzewać do tego, aby stać się dobrą żoną i matką; pomóż wzrastać w cierpliwości, abym umiała czekać na właściwą osobę, ale też i robiła to, co mogę, aby ją spotkać.. Rito, ty będąc posłuszna rodzicom zgodziłaś się na stan małżeński i stałaś się prawdziwym wzorem małżonki chrześcijańskiej.. Uformuj moje serce na podobieństwo Twojego serca i spraw, aby moje dzieci widziały we mnie odblask Twoich cnót, abym umiała je nauczyć kochać Ciebie i służenia Tobie na tej ziemi, byśmy kiedyś mogli znaleźć się w niebie wychwalając Cię i błogosławiąc.. Przemożna Orędowniczko u Boga, Święta Rito, jaśniejąca gwiazdo świętego katolickiego Kościoła, zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatana, pociecho chorych i ubogich, podziwie świętych, wzorze świętości dla wszystkich stanów, wybrana oblubienico Jezusa Chrystusa, świętymi bliznami naznaczona i świętym cierniem przeszyta, proszę Cię, wyjednaj mi u Boga zupełne poddanie się woli Bożej we wszystkich przeciwnościach życia i dar rozpamiętywania Męki Bolesnej Pana naszego Jezusa Chrystusa z taką pobożnością, z jaką ty u Króla w cierniowej koronie w duchu patrzyłaś.

Piszę do Niej czasem listy: „św.. 5 ran Jezusa to też róża.. Od św.. Św.. Św.. Rita jest uznana za św.. Z prośbą o jej wstawiennictwo do Boga modlą się po prostu ludzie, którzy tego potrzebują.

Videos

1. Różaniec. Modlitwa do św. Rity za sprawy beznadziejne. ks. Teodor
(Teobańkologia)
2. Różaniec [tajemnice bolesne] i modlitwa ze św. Ritą w sprawach po ludzku beznadziejnych
(Teobańkologia)
3. Różaniec i modlitwa ze św. Ritą o rozwiązanie spraw po ludzku beznadziejnych. Tajemnice bolesne
(Teobańkologia)
4. Modlitwa do św. Rity w sprawach beznadziejnych
(Aleteia PL - Duchowość i lifestyle)
5. Odpust św Rity. Nowy Sącz 20 - 22. 05. 2022r
(Bejanization)
6. Nigdy wcześniej niewidziane nagranie. Odkryli trumnę Jana Pawła II, porażający widok | Aktualności 3
(Aktualności 360)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated: 09/05/2022

Views: 5807

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.