Wybrane modlitwy – Parafia Załęże (2022)

Wybrane modlitwy – Parafia Załęże (1)

MODLITWA DOMATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

OMatko Nieustającej Pomocy, znajwiększą ufnością przychodzę dzisiaj przedTwójświęty obraz, aby błagać opomoc Twoją. Nieliczę namojezasługi, ani namojedobre uczynki, aletylkonanieskończone zasługi Pana Jezusa inaTwoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, oMatko, narany Odkupiciela inakrew Jego wylaną nakrzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twójumierając dał nam Ciebie zaMatkę. Czyż więcniebędziesz dla nas, jak głosi Twójsłodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więcoMatko Nieustającej Pomocy, przezbolesną mękę iśmierć Twego Boskiego Syna, przezniewypowiedziane cierpienia Twego Serca, oWspółodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła miuSyna Twego tąłaskę, którejtakbardzo pragnę itakbardzo potrzebuję…

Tywiesz oMatko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. Tywiesz, żeskarby tezostały złożone wTwojeręce, abyś jenam rozdzielała. Wyjednaj miprzeto oNajłaskawsza Matko, uSerca Jezusowego tęłaskę, októrą wtejnowennie pokornie proszę, ajazradości wychwalać będę Twojemiłosierdzie przezcałą wieczność. Amen.

LITANIA DOŚWIĘTEGO FLORIANA
św.Florian

Kyrie, eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze znieba, Boże, zmiłuj się nadnami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Strażniczko wiary, módl się zanami.
Święty Florianie, Nieustraszony Męczenniku Chrystusowy,
Niezwyciężony Obrońco wiary świętej,
Spieszący zpomocą prześladowanym zawiarę,
Wzorze żarliwej modlitwy,
Mężny Rycerzu Chrystusowy,
Przykładzie stanu rycerskiego,
Setniku umiłowany przezswoich żołnierzy,
Umęczony zawiarę wraz zżołnierzami,
Pelikanie męczeńską krwią płynący,
Przemożny Orędowniku uBoga wczasie klęsk żywiołowych,
Obrońco nasz przedklęską ognia,
Patronie walczących zklęską pożarów,
Orędowniku wgaszeniu naszych zmysłowych namiętności,
Patronie strażaków, piekarzy, hutników, kominiarzy, garncarzy ipiwowarzy,
Orędowniku wewszystkich naszych potrzebach,

(Video) 10 rzeczy o pochwie, których może nie wiesz

Baranku Boży, którygładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, którygładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, którygładzisz grzechy świata, zmiłuj się nadnami, Panie.K. Módl się zanami, Święty Florianie,
W. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.K. Módlmy się: Boże, któryobdarzyłeś wiecznym szczęściem świętego Floriana zaodważne ażdomęczeńskiej śmierci wyznawanie wiary, spraw prosimy, abyśmy zachęceni jego przykładem, zawsze iwszędzie mężnie wyznawali wiarę katolicką, postępowali według jej zasad orazrozpalali wsobie ogień Bożej miłości. PrzezChrystusa Pana naszego.

W. Amen.

Wybrane modlitwy – Parafia Załęże (2)

MODLITWA DOŚW.FLORIANA

Męczenniku święty, święty Florianie, odwieków czczony napolskiej ziemi, bądź idziś naszym Patronem, Orędownikiem iObrońcą przedBogiem.
Uproś nam uBoga żywą wiarę, byśmy oparli się laicyzacji życia iwszędzie słowem iczynami miłości umieli mężnie jąwyznać.
Tak, jak dawniej chroń nas odwojny, ognia, powodzi iwszelkich klęsk żywiołowych. Czuwaj nadludźmi ciężkiej iniebezpiecznej pracy: strażakami, hutnikami ikominiarzami.
Strażaków ucz poświęcenia iofiarnej służby wczasie klęsk żywiołowych, wratowaniu ludzkiego życia imienia.
Ucz nas poszanowania środowiska naturalnego.
Wypraszaj nam uBoga łaski icnotę męstwa, abyśmy kiedyś przezMiłosierdzie Boże zasłużyli nawieczną nagrodę wniebie. AMEN

Wybrane modlitwy – Parafia Załęże (3)

MODLITWA ZADZIECI DOŚW.JACKA

Święty Jacku, wielki Polaku icudotwórco
Zatroskany olos Kościoła inaszej Ojczyzny
Świadomi niebezpieczeństw, jakie zagrażają naszym dzieciom,
Oddajemy jepodTwoją szczególną opiekę.

Jak niegdyś leczyłeś choroby ciała,
Takteraz użyj swej cudownej mocy,
Byzachować wnich największy skarb
Jakim jest wiara imiłość.

Niegdyś przeszedłeś przezwezbrane wody Wisły iDniepru,
Spraw dziś, aby one przeszły bezpiecznie
Przezburzliwy okres rozwoju.
Niepozwól, aby zabrakło imkiedykolwiek chleba,
Aprzezsieroctwo zostały pozbawione opieki rodziców.

Niechdojrzewają wzdrowiu ispokoju,
Podobnie jak Boże Dziecię dojrzewało wNazarecie.
Niechbędą naszą radością ichwałą,
Chlubą naszej Ojczyzny iKościoła,
ABóg niechbędzie wnich błogosławiony,
Amen

(Video) MEDUGORJE na własną rękę - część 1 - miejsca modlitwy

MODLITWA DOPANA JEZUSA

(Jest towyjątek zksiążki „Męka Pańska”)

Onajsłodszy Panie Jezu oddaje się Tobie dnia dzisiejszego inazawsze, aosobliwie wgodzinę śmierci mojej. Odwołuje się donieskończonej dobroci Twojej. Rany Twojenajświętsze niechbędą dla mnie spoczynkiem. Krew iwoda, którawypłynęła znajświętszego serca Twego, niechaj mnie obroni nastrasznym sądzie twoim. Najświętsze Ciało iKrew Twoją niechaj napoi. Bojaźliwa śmierć Twoja niechaj mnie zachowa kużywotowi wiecznemu. Krwawe krople Twoje, niechaj zmyją grzechy moje. OmójJezu, Twójgorzki smutek ofiaruję Najświętszemu Ojcu Twemu Niebieskiemu naodpuszczenie wszystkich grzechów moich. Twojewzgardy izelżywości onajmilszy Jezu, które wycierałeś niechaj zapłacą wszystkie grzechy moje. Twojeciężkie urągania imęki niesłychane, niechaj mnie chronią. Tewszystkie boleści Twoje, oddaję Ojcu Niebieskiemu zamojegrzechy iniewierności. OPanie Jezu mój, Twoja Święta Krew niechaj dusze moją zamazaną grzechami obmyje. Twoja poraniona głowa niechaj mnie obroni odwszelkiego złego. Twojeniewinne naśmierć zasądzenie, niechaj mibędzie naodpuszczenie grzechów moichidługów moich. Twojeprace niechaj nagrodzą mojepopełnione złości, Twoja nagość niechaj okryje nagość duszy mojej. Twojegorzkości iciężkości śmiertelne, zranione ręce, nogi iSerce Przenajświętsze niechaj mnie wzłej nocy śmierci mojejoświecą. Wranach Twoichprzenajświętszych ukryj mnie całego. Krew Twoja zPrzenajświętszego serca Twego, niechaj mnie obmyje. Twoja Boska moc niechaj mnie utwierdza izachowa odwszelkiego złego naduszy iciele. Onajsłodszy Panie Jezu Chryste, TwojeRany iboleści niechaj mnie błogosławią. Ogorzka męko Jezusowa, zachowaj mnie odzguby wiecznej. Onajdroższe, onajgłębsze Rany Jezusa mojego, bądźcie mipomocą wostatnią godzinę śmierci mojej. Onajdroższa krwi Jezusa mojego, obmyj grzechy mojeprzedBogiem Ojcem. OPanie Jezu Chryste Twoja boleść, śmierć, uczynki dobre inauki niechmipomogą zaprzestać grzechów moichidozwól mizanieserdecznie żałować. Oddaje się nakoniec omójdobry Jezu, Najświętszemu Sercu Twemu iUfam Twemu Miłosierdziu. Wierzę wzasługi męki iśmierci Twojej, którejsię oddaję, aosobliwie wgodzinę śmierci mojej.

Modlitwa tazostała odnaleziona wGrobie Zbawiciela. Kto czyta tęmodlitwę lub jej czytania słuchać będzie, albojąsobie nosić, nieumrze niespodziewanie, nieutonie, niespali się, żadna trucizna zagrozi muiniezwyciężonym zniedoli życiowej wyjdzie. Jeżeli modlitwę tęodmawiać będzie niewiasta mająca zostać matką, szczęśliwie naświat dziecko wyda. Kto przy dziecku tęmodlitwę kłaść będzie, uchroni jeodepilepsji. Modlitwa tazabezpiecza dom, wktórymjąposiadają odburzy ipiorunów. Kto modlitwę codziennie odmawiać będzie, natrzy dni przedśmiercią otrzyma znak ogodzinie śmierci swojej.

(Video) 2010-06-13-prymicja-ks.tomasz.cabaj.wmv

Modlitwa nabożna doPana Jezusa, wktórejczłowiek suplikuje przezzasługę gorzkiej męki jego oodpuszczenie grzechów iszczęśliwą śmierć zwiary pobożnej mamieć ten przywilej, któryjedna zdusz wypowiedziała pokazując się przyjacielowi: „Byłam wprawdzie wwielkich mękach, amiałam być potępiona wiecznie, ztejprzyczyny łaskę Bożą otrzymałam, żetęmodlitwę siedem razy przezżycie odmówiłam. Gdybymbyła codziennie mówiła, niecierpiałabym żadnych mąk”.

Tego kto modlitwę tędla siebie idla innych przepisze – błogosławił będę – mówił Zbawiciel, akto bysię zniej śmiał lub nią pogardzał – uczynię zniej pokutę.

BŁAGALNE WEZWANIE: Zkrzyżem wręku odmawiaj tęmodlitwę: „Pozdrawiam Cię, uwielbiam iobejmuję Cię Krzyżu Mego Zbawiciela. Jezu ukochany zbaw nas. Niechten Krzyż ukoi mojeprzerażenie inapełni spokojem iufnością. AMEN

Wybrane modlitwy – Parafia Załęże (4)

MODLITWA DOŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas wwalce, aprzeciw zasadzkom iniegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby goBóg pogromić raczył, pokornie otoprosimy, aTy, Wodzu niebieskich zastępów, szatana iinne duchy złe, które nazgubę dusz ludzkich potym świecie krążą, mocą Bożą strąć dopiekła. Amen.

MODLITWA ZAKAPŁANÓW

Panie Jezu, Tywybrałeś Twoichkapłanów spośród nas iwysłałeś ich, aby głosili TwojeSłowo idziałali wTwojeImię. Zatakwielki dar dla Twego Kościoła przyjmij nasze uwielbienie idziękczynienie. Prosimy Cię, abyś napełnił ich ogniem Twojejmiłości, aby ich kapłaństwo ujawniało Twoją obecność wKościele. Ponieważ sąnaczyniami zgliny, modlimy się, aby Twoja moc przenikała ich słabości. Niepozwól, bywswych utrapieniach zostali zmiażdżeni. Spraw, bywwątpliwościach nigdy niepoddawali się rozpaczy, nieulegali pokusom, bywprześladowaniach nieczuli się opuszczeni. Natchnij ich wmodlitwie, aby codziennie żyli tajemnicą Twojejśmierci izmartwychwstania. Wchwilach słabości poślij imTwojegoDucha. Pomóż imwychwalać TwojegoOjca Niebieskiego imodlić się zagrzeszników. Mocą Ducha Świętego włóż Twojesłowo naich usta iwlej swoją miłość wich serca, aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim, aprzygnębionym izrozpaczonym – uzdrowienie. Niechdar Maryi, TwojejMatki, dla Twojegoucznia, któregoumiłowałeś, będzie darem dla każdego kapłana. Spraw, aby Ta, którauformowała Ciebie naswój ludzki wizerunek, uformowała ich naTwojepodobieństwo, mocą TwojegoDucha, nachwałę Boga Ojca. Amen.

MODLITWA DOJEZUSA CHRYSTUSA

Stając przedTobą Jezu, uzmysławiamy sobie, jak bardzo jesteś nam potrzebny: Chryste, jedyny nasz Pośredniku. Tyjesteś nam koniecznie potrzebny, abyśmy mogli dojść dowspólnoty zOjcem, żebyśmy zTobą, któryjesteś jedynym Jego Synem inaszym Panem, mogli stać się synami przybranymi iodrodzić się wDuchu Świętym. Jesteś nam koniecznie potrzebny, jedyny Nauczycielu, którymożesz nam objawić prawdy ukryte, niezbędne dopoznania, kim jesteśmy, jakie jest nasze przeznaczenie ijaką drogą mamy iść, aby jeosiągnąć. Jesteś nam koniecznie potrzebny, Odkupicielu, aby odkryć nam naszą nędzę moralną iuleczyć ją, aby dać nam pojęcie dobra izła, inadzieję świętości, abyśmy mogli żałować zagrzechy iuzyskać ich przebaczenie. Jesteś nam koniecznie potrzebny, Chryste, Panie iEmmanuelu – Boże znami, – abyśmy nauczyli się prawdziwej miłości iprzebiegli zradością imocą Twej miłości długą itrudną drogę, jaka manas ostatecznie doprowadzić doCiebie, któregokochamy, któregooczekujemy iktóregobłogosławimy nazawsze. /modlitwa Pawła VI /

(Video) Parafia Krużlowa – transmisja Mszy Świętej

MODLITWA OPOWOŁANIA

Panie Jezu, jak niegdyś wzywałeś pierwszych uczniów iczyniłeś ich rybakami ludzi, takpozwól, byidzisiaj ciągle rozbrzmiewało Twojeserdeczne zaproszenie: „Chodź ipójdź zaMną”. Daj chłopcom idziewczętom łaskę, byzgotowością odpowiedzieli naTwojewezwanie. Wspieraj naszych biskupów ikapłanów, daj wytrwanie naszym seminarzystom. Wzbudź wnaszych wspólnotach ducha misyjnego. Poślij, Panie, robotników naTwojeżniwo: kapłanów, misjonarzy, zakonników. Niedopuść, byludzkość zagubiła się zpowodu braku ludzi oddanych głoszeniu Ewangelii. Maryjo, Matko Kościoła, wzorze wszystkich powołań, pomóż nam odpowiedzieć „tak” Panu, którywzywa nas dowspółpracy wBożym planie zbawienia. Amen.

MODLITWA OPOWOŁANIA WKOŚCIELE

Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudź wewszystkich wspólnotach parafialnych powołania dokapłaństwa, dodiakonatu, dozakonów męskich iżeńskich, dożycia świeckiego konsekrowanego imisyjnego, według potrzeb całego świata, któryTymiłujesz ipragniesz zbawić. Tobie powierzamy wszczególności naszą wspólnotę parafialną, stwórz wnas duchowy klimat pierwszych chrześcijan, abyśmy się stali wieczernikiem modlitwy ipełnego miłości przyjęcia Ducha Świętego iJego darów. Wspieraj naszych pasterzy iwszystkie osoby konsekrowane. Kieruj krokami tych, którzywielkodusznie odpowiedzieli naTwojewezwanie iprzygotowują się doświęceń alboślubów opartych naradach ewangelicznych. Wejrzyj miłościwie natylu młodych ludzi dobrze przygotowanych iwezwij ich donaśladowania Ciebie. Pomóż imzrozumieć, żetylkowTobie będą mogli wpełni urzeczywistnić samych siebie. Zawierzając tewielkie sprawy TwojegoSerca możnemu pośrednictwu Maryi, którajest Matką iWzorem wszystkich powołań, prosimy Cię opodtrzymanie naszej wiary, żeOjciec wysłucha nas, gdymodlimy się oto, ocoTysam nakazałeś nam prosić. Amen.

MODLITWA BENEDYKTA XVI OPOWOŁANIA

Ojcze, spraw, bywśród chrześcijan rozkwitały liczne iświęte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę istrzegły wdzięczną pamięć oTwoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa isprawowanie sakramentów, przezktóre nieustannie odnawiasz Twoichwiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojegoołtarza, aby byli mądrymi iżarliwymi stróżami Eucharystii, sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata. Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzypoprzez sakrament pojednania będą rozszerzać radość zTwojegoprzebaczenia. Spraw, Panie, byKościół przyjmował zradością liczne natchnienia Ducha TwojegoSyna iposłuszny Jego wskazaniom troszczył się opowołania dokapłaństwa idożycia konsekrowanego. Wspieraj biskupów, kapłanów idiakonów, osoby konsekrowane iwszystkich ochrzczonych wChrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo wsłużbie Ewangelii. Prosimy otoprzezChrystusa naszego Pana. Amen. Maryjo, Królowo Apostołów, módl się zanami!

MODLITWA PIUSA X11 OPOWOŁANIA KAPŁAŃSKIE

OJezu, któryzgłębi swego Boskiego Serca, pełnego troskliwości, głęboko współczujesz zbiedną ludzkością itroszczysz się oto, kto mająwieść kuświatłu iżyciu wiecznemu poprzez cierniste szlaki tejziemi, – Panie, coczynisz zduchów anielskich izkapłanów twoichjakoby płomienie ogniste, – ześlij ludowi, któryjest twoim itwoim pozostać pragnie, licznych kapłanów wyposażonych wSprawiedliwość, aby byli radością świętych twoich. Panie, Tyznasz serca wszystkich, wskaż przeto wybranych, którymbyśpowierzył wzniosły urząd prawdy imiłości. Oświeć ich umysł, aby poznali nieocenioną łaskę Boskiego twego wezwania. Wzmocnij wolę, byich niepokonała słabość irozkosz ludzka, aby niepopadli wmiękkość próżnego używania iniestoczyli się naniziny, okryte oparami ludzkich namiętności. Spraw, bynielękali się ofiar, leczrozwinęli swe skrzydła doprawdziwie orlich wzlotów, kupogodnym iświetlanym wyżynom wiecznego kapłaństwa. Przekonaj ich rodziców, żewielką iniezrównanie piękną ofiarą jest poświęcić Tobie swe dzieci. Udziel imsiły dozłożenia Bogu żertwy własnych uczuć izamiarów naprzyszłość. Natchnij dusze hojne skuteczną ofiarnością dla ubogich wybrańców twoich, byubóstwo niebyło imprzeszkodą wpójściu zatwoim powołaniem. Wychowawcom daj światło, potrzebne dopielęgnowania wich sercach delikatnego szczepu powołania, ażdodnia, wktórymczystym igorącym sercem przystąpią dotwoichświętych ołtarzy. Niechaj będą, oJezu, prawdziwymi aniołami ludu twego. Aniołami czystymi, napierwszym miejscu stawiającymi twoją Boską miłość nadwszelką inną, choćby czystą iświętą, aleziemską iprzyrodzoną. Niechbędą aniołami miłości, wyrzekającymi się szczęścia tworzenia ziemskiej rodziny, wzamian zainne wyższe ojcostwo ipasterstwo. Niechaj szczególnie miłują maluczkich inieszczęśliwych, udręczonych iopuszczonych. Niechaj będą aniołami światłości, jaśniejącymi przedumysłami ludzkimi żywą wiarą wCiebie, jak gwiazdy zaranne. Niechaj będą aniołami ofiary, jak płomień całopalenia wyniszczającymi się dla dobra swych braci. Niechaj będą aniołami rady ipokrzepienia, pociechą wcierpieniach, podtrzymaniem wwalkach, sterem wudrękach iwątpliwościach, jasnym drogowskazem nadrodze cnoty iobowiązku. Niechbędą aniołami łaski, któraoczyszcza ipodnosi dusze, prowadząc jedozjednoczenia zTobą przezuczestnictwo wChlebie żywota. Niechbędą aniołami pokoju, jawiącymi się wostatniej chwili, bywlać wdusze niewysłowione pragnienie twojejsłodkiej miłości, aniołami przygotowującymi jenaporywający, Boski pocałunek uprogu niebieskich podwoi, gdzie Ty, Panie, jesteś światłością inieskończoną radością serc powszystkie wieki wieków. Amen

(Video) Marta i Maria - 16 Niedziela Zwykła - 17.07.2022, godz. 11:00 - Parafia św. Jerzego Dębieńsko

Nazwa miejscowości pochodzi od nizinnego "obszaru za łęgiem" położonego na wysokości Dębu na południowym brzegu Rawy, podobnie jak położone "za wodą" na wysokości Bogucic tereny na tym samym brzegu rzeki, czyli późniejsze Zawodzie. Wersje nazwy miejscowości począwszy od 1360 r. do XVI w. brzmiały: Zalanze, Zaluzie, Zaluze, Zaloze, Zalęzie, Zalenze.

Nazwa miejscowości pochodzi od nizinnego "obszaru za łęgiem" położonego na wysokości Dębu na południowym brzegu Rawy, podobnie jak położone "za wodą" na wysokości Bogucic tereny na tym samym brzegu rzeki, czyli późniejsze Zawodzie.. Miejscowość przecinała historyczna droga (w 1360 r. określana jako "via magna, quae procedit de Elgoth") prowadząca na południe przez Załęską Hałdę i Ligotę do Mikołowa, a na północ przez Dąb, Bytków i Bańgów do szlaku handlowego z Bytomia do Czeladzi i Krakowa.. Z drogi tej pozostały małe odcinki obok stawu na Buglowiźnie i na terenie Załęża ulice ks.. W granicach Załęża znalazły się przysiółki: Obroki, gdzie był dawny polny folwark załęski z XVII w., istniejący jeszcze na przełomie XIX/XX w., i od XIX w. Owsiska (grupa domów na Hałdzie wysuniętych najbardziej na zachód).. Do ostatniej należały szyby Adam, Ewa i Jenny oraz inne pola górnicze Józef, Rinaldo, Mała Helena, Christnacht, Arkona, Fabian i Jan. Po zastoju gospodarczym w połowie XIX w. w latach 1880 – 1883 Spółka Akcyjna Giesche i Spadkobiercy nabywszy wraz z załęskim dominium wszystkie szyby znajdujące się na terenie miejscowości utworzyła kopalnię Kleofas, która wycisnęła mocne piętno na charakterze i losach miejscowości.. Sporządzony w 1855 r. projekt nowej parafii przewidywał włączenie do niej miejscowości z parafii boguckiej: wsie Brynów, Załęże z dzielnicami Załęska Hałda i Katowicka Hałda, z mikołowskiej parafii wsie Ligotę, Ochojec i Piotrowice oraz z parafii chorzowskiej hutę "Baildon" z wybudowanymi obok niej "familokami".. Gmina Załęże należy do parafii Bogucice, a średnia odległość od kościoła parafialnego w Bogucicach wynosi 4 km.. "Dla uczczenia drogiej pamięci naszych ukochanych współbraci śp., co poginęli dnia 3 marca na kopalni Kleofas – więcej jeszcze dla przebłagania gniewu boskiego – obiecujemy Panu Bogu najwyższemu stawić kościół w Załężu i na ten cel ofiary według naszej możności przynosić, aby ów kościół służył Panu Bogu na chwałę, nam i drogim zmarłym na korzyść zbawienną.. Ludwik Skowronek został mianowany administratorem tej nowo utworzonej parafii, którą to funkcję oficjalnie objął 17 IX 1896 r. Księgi parafialne jednak, zgodnie z zaleceniem, zaczęto prowadzić od 1 X 1896 r. i od tej daty faktycznie parafia zaczęła istnieć jako samodzielna jednostka duszpasterska.. Thiele Winkler zastrzegł, że nie będzie patronem nowopowstałej parafii oraz nie zrekompensuje uposażenia kościoła bogucickiego na skutek zmniejszenia się jego beneficjum.

Modlitwa jest to spotkanie człowieka z Bogiem. Modlę się wtedy, kiedy myślę o Nim, mówię do Niego i słucham Go. Możesz się modlić w kościele, w domu, w szkole i w drodze. Modlić się możesz sam albo z innymi.

OJCZE NASZ Ta modlitwa została ułożona przez Pana Jezusa Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.. WIERZĘ W BOGA Razem z Apostołami wyznajemy naszą wiarę Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi; i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piła­tem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszech­mogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.. ANIELE BOŻY Oddajemy się w opiekę Aniołowi Stróżowi Aniele Boży, Stróżu mój,. Ty zawsze przy mnie stój,. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź mi zawsze do pomocy.. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdro­wiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością.. PRZED JEDZENIEM. Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek i tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi.. AKTY STRZELISTE Pan mój i Bóg mój.Panie, Ty wiesz, że Cię kocham.Boże, bądź wola Twoja.Panie, miej cierpliwość nade mną.Boże bądź miłościw mnie grzesznemu.Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną.Jezu ufam Tobie.Przyjdź, Panie Jezu.. ZA KOŚCIÓŁ. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że założyłeś Kościół.. ZA PAPIEŻA. Ojcze opiekuj się papieżem …. . Daj mu siły, zdrowie i moc Ducha św.. Chcę Ci dziś podziękować za naszego księdza, który naucza dzieci, mówi kazania, spowiada, odwiedza chorych, troszczy się o naszą świątynię.. Modlę się za tych, którzy zostawili swoje domy i rodziny, i poszli do obcych, aby mówić im o Tobie.. ZA RODZICÓW. Panie, dziękuję Ci za to, że postawiłeś przy moim boku mamę i tatę.. Pomóż mi, abym zdołał uczynić ich szczęśliwymi i spraw, abyśmy zawsze mogli się rozumieć i kochać, naśladując Świętą Rodzinę z Nazaretu.. ZA PRZYJACIÓŁ. Dziękuję Ci, Panie, za moich przyjaciół.. PRZED PODRÓŻĄ. Panie Boże, proszę Cię, opiekuj się mną i szczęśliwie doprowadź mnie do celu.

"Pamiętajcie, że nigdy nie jesteście sami, Chrystus jest z wami podczas waszej wędrówki w każdym dniu waszego życia. Wezwał was i wybrał, byście żyli w  wolności dzieci Bożych. Zwracajcie się do niego w modlitwie i miłości. Proście Go, by obdarzył was odwagą i siłą byście zawsze żyli w tej wolności. Wędrujcie z Nim, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. "

Do Ciebie, Boże, rączki podnoszę, o zdrowie dla moich najbliższych proszę i proszę także, niech mnie od złego na każdym kroku aniołki strzegą Amen.. Dziękuję za to, że skrzyżowały się nasze drogi, wybraliśmy siebie nawzajem, a Ty w sakramencie małżeństwa pobłogosławiłeś naszą miłość.. Błogosław jego pracy.. Chcę jego szczęścia.. Daj mi szansę, bym mógł powiedzieć to, co wiem.

Modlitwa Kościoła

Aby odkryć jak bije serce Kościoła i wejść w Jego misterium, warto włączyć się w Modlitwę Godzin, w ten nurt Jego życia, w którym nieustannie dokonuje się dialog z Panem.. Oficjalna Modlitwa Kościoła jest modlitwą uświęcenia czasu, chce objąć cały nasz dzień, by czas i całe stworzenie były włączone w życie Boga.. Liturgia Godzin, nawet sprawowana prywatnie, w samotności, nigdy nie jest modlitwą prywatną.. Oczywiście Liturgia Godzin po odnowie soborowej nie jest wyłącznie przywilejem kapłanów czy osób zakonnych, które niejako z urzędu, z obowiązku odmawiają modlitwę Psalmów.. Dzisiaj Kościół bardzo wyraźnie podkreśla, że jest to modlitwa całego Kościoła i zachęca wszystkie swoje dzieci, aby uczestniczyły w celebrowaniu tej oficjalnej Liturgicznej Modlitwy.. Ojcowie Kościoła chętnie zaopatrywali Psalmy w nagłówki, które wskazywały, że modlącym się i przeżywającym dane doświadczenie opisane w pieśni jest sam Jezus Chrystus.. Dodając do tego jeszcze hymny, przeważnie starożytne, które niosą ze sobą cały wyraz Tradycji Kościoła, możemy mieć wstępne wyobrażenie bogactwa, jakie niesie z sobą Modlitwa Liturgii Godzin.. Liturgia Godzin nawet sprawowana prywatnie, w samotności, nigdy nie jest modlitwą prywatną.. Powinniśmy nosić w sercu przekonanie, że obejmujemy wtedy modlitwą cały Kościół pielgrzymujący na ziemi, co więcej, łączymy się z tymi, którzy śpiewają pieśń nową przed tronem Boga i Baranka w niebie.. W Liturgii Jutrzni czy Nieszporów ta modlitwa staje się bardzo związana z aktualną rzeczywistością poprzez prośby zanoszone za Kościół, za żyjących i zmarłych, za współczesnych ludzi i narody, w ich radościach i smutkach, w ich doli i niedoli.. Liturgia Godzin chce objąć niejako klamrą cały nasz dzień, by wszystkie jego pory włączyć w świętość Boga, by czas i całe stworzenie były włączone w życie Boga.. Aby odkryć jak bije serce Kościoła, aby wejść w całe Jego misterium, warto włączyć się w Modlitwę Godzin, w ten nurt Jego życia, w którym nieustannie dokonuje się dialog z Panem.. Szukamy nieraz modlitewników, tekstów modlitw różnych ludzi, aby ubogacić nasz pacierz, a tu mamy niewyczerpane źródło żarliwej pieśni śpiewanej na cześć Pana przez cały Kościół, pieśni, którą On sam natchnął przez Swego Ducha.. Czy wszystkie grupy religijne odwołujące się do osoby Jezusa Chrystusa i posługujące się tekstem Ewangelii można nazwać prawdziwymi Kościołami Jezusa Chrystusa i nie ma znaczenia, do której się należy?

DZIETRZNIKI

Początkowo pojawia się w dokumentach jako osada służebna, ale już dokument z 1381 r. określa ją jako wieś królewską.W roku 1393, król Władysław Jagiełło nadał Dzietrzniki konwentowi Paulinów z Wielunia (klasztor pauliński był tam, gdzie dziś w Wieluniu jest klasztor Sióstr Bernardynek).. I tu zaczyna się historia parafii w Dzietrznikach .... Wieś ta leży na północ od Dzietrznik położona ok. 8 km w kierunku południowym od Wielunia, rozciągnięta wzdłuż drogi lokalnej łączącej dwie trasy krajowe Wieluń – Częstochowa i Wieluń – Praszka.. Kałuże to niewielka miejscowość obecnie położona na południe od Dzietrznik.. Przynależała do parafii Dzietrzniki.. W tym piśmie ks.. W kaplicy zaś zawieszony jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który według relacji był tam pierwotnie.Zobacz w Galerii

Videos

1. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
(Moje Wronki)
2. Prymicje ks. Piotra Kłaputa z Tłuczani - cz. 1
(kezoj1)
3. Niedzielna Msza Święta z Parafii Ducha Świętego 6 marca 2022
(Tadeusz K)
4. 🔴 5. Niedziela po Trójcy Świętej - 17.07.2022 – 🔉 NA ŻYWO - Luteranie Pszczyna
(Luteranie Pszczyna)
5. Liturgia XVI Niedzieli zwykłej - parafia św. Michała Archanioła w Kamieniu
(Parafia Kamień)
6. Msza Święta, różaniec i nabożeństwo o uzdrowienie z Zakopanego.
(Yuweg)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Reed Wilderman

Last Updated: 06/09/2022

Views: 5823

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Reed Wilderman

Birthday: 1992-06-14

Address: 998 Estell Village, Lake Oscarberg, SD 48713-6877

Phone: +21813267449721

Job: Technology Engineer

Hobby: Swimming, Do it yourself, Beekeeping, Lapidary, Cosplaying, Hiking, Graffiti

Introduction: My name is Reed Wilderman, I am a faithful, bright, lucky, adventurous, lively, rich, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.